20170306 Robert van Zijl benoemd als plv voorzitter van de raad


Robert van Zijl

Na het vertrek van de vorige plaatsvervangend voorzitter van de raad is EVA-raadslid Robert van Zijl op 6 maart 2017 benoemd als nieuwe plaatsvervangend voorzitter van de raad. Hij vervangt de burgemeester als voorzitter bij diens afwezigheid. Daarnaast is Robert voorzitter van het presidium, van de agendacommissie, van de werkgeverscommissie van de griffier en van de begeleidingscommissie van de burgemeester. Wij wensen hem veel succes!