AAAAAA EVA Wethouder – Maret Rombout


Maret RomboutPortefeuille: Educatie,Sport en Sociaal Domein
Email: m.rombout@albrandswaard.nl
Twitter: @maretrombout
Facebook: Maret Rombout

 
 

Maret Rombout zit namens EVA in het College van Burgemeester & Wethouders.

In haar portefeuille zitten de aandachtsgebieden: Educatie, Sport en Sociaal domein, waaronder: Onderwijs, Bibliotheken, Maatschappelijke Ondersteuning, Jeugdzorg, Wijkteams en Zorg & Welzijn.

Naast haar kolom in de Schakel, zal zij via deze website regelmatig verslag doen van haar activiteiten en bevindingen.