Financiën op orde!


EVA zet zich er voor in dat:

  • de begroting en de financiën op orde blijven;
  • er een gemeenschapsfonds wordt gevormd, waaruit door burgers gewenste bijzondere activiteiten gefinancierd kunnen worden;
  • bij het overdragen van uitvoerende taken aan wijkondernemingen, dit leidt tot lastenverlichting voor de burgers;
  • niet-strategische activa (zoals kavels, woningen en snippergroen) worden afgestoten ter verbetering van de financiële positie van de gemeente.

Toelichting:
EVA heeft de afgelopen vier jaar de gemeentefinanciën op orde gebracht. Door deze inzet zijn de uitgaven in balans met de inkomsten en door de verkoop van de CAI is het weerstandsvermogen weer op een goed niveau! EVA zet zich ook de komende vier jaar in om de financiën op orde te houden, zodat de lasten voor onze inwoners omlaag kunnen of dat er maximaal sprake is een van trendmatige groei. EVA let op uw centen!

EVA is ook voorstander om inwoners meer ruimte te geven om bepaalde wijkactiviteiten zelf te organiseren.

Terug naar speerpunten