Rijksweg A4-zuid!


Eva zet zich er voor in dat:

De Rijksweg A4 is een belangrijke ontwikkeling voor de economische groei van de regio. De bereikbaarheid wordt vergroot en files worden tegen gegaan. EVA is ook niet tegen de A4. Wel vindt EVA dat burgers geen overlast mogen ondervinden van deze rijksweg. Dit betekent dat we in de toekomstvisie hebben opgenomen dat de A4-zuid er mag komen, maar dat we deze rijksweg niet willen zien, horen of ruiken!

Terug naar speerpunten