Speerpunten 2018 – 2022


Burgerinitiatief1. Via burgerinitiatief naar beter resultaat!

 
 
 
 
 

EVA is onderscheidend in de wijze waarop we willen samenwerken met burgers. We doen dit met het volle vertrouwen in u. Of het nu gaat over het zelf beheren van het groen in de wijk, het exploiteren van een zwembad of het aanleggen van zonnepanelen, het begint met het geven van vertrouwen aan u, de inwoners van Albrandswaard.


Zorg2. Meer zorg in de wijk en aan huis!

 
 

EVA wil dat de Klepperwei een wijkfunctie houdt en dat we meer inzetten op verpleeghuiszorg thuis. Hiervoor is het nodig om in de wijken zorgposten te realiseren van waaruit 24 uurs-zorg geleverd wordt.


Openbaar vervoer3. Gratis OV voor wie het nodig heeft!

 
 

Je vrij kunnen bewegen is een groot goed. EVA wil daarom een grote wens van veel inwoners realiseren; gratis OV voor inwoners die dit nodig hebben, maar niet zelf kunnen betalen.


Duurzame energie4. Een duurzame en groene agenda voor Albrandswaard!

 

EVA stelt samen met u een duurzaamheidsagenda voor Albrandswaard op, die inzet op milieuvriendelijke vormen van energieopwekking en het delen van kennis en advies, zodat u hier zelf mee aan de slag kan. Ook zijn en blijven wij de groenste partij van Albrandswaard.


Veilig verkeer5. Aanpakken onveilige verkeerssituaties, meer geld voor veiligheid!

 
 

Uit onze straatacties weten we dat een veilige woonomgeving voor alle Albrandswaarders een topprioriteit is. Met u brengen we alle onveilige plekken in kaart en gaan we werken aan oplossingen. Ook als dat geld kost.

Een recent artikel in het AD gaat over een onderzoek van de ANWB over de onveiligheid op fietspaden. Lees meer


Politieke spelletjes6. Nuchtere en eerlijke politiek, zonder spelletjes!

 
 
 
 
 
 
 

EVA is aanspreekbaar en benaderbaar, maar wij benaderen ook u. Dat doen we door het hele jaar door op straat te staan en door op bezoek te gaan bij verenigingen en buurtinitiatieven. Wij nemen ook bestuursverantwoordelijkheid, voeren een open debat en durven besluiten te nemen. Zonder er omheen te draaien.


Hierboven staan de belangrijkste speerpunten van EVA voor de periode 2018 – 2022. Uiteraard zijn er meer. Zie hiervoor ons verkiezingsprogramma. Klik op de volgende link.

Verkiezingsprogramma EVA 2018-2022