ANBI Verklaring


ANBI

 

Echt voor Albrandswaard (EVA) is een politieke vereniging. EVA is opgericht op 1 december 2005 en is geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit houdt in dat de contributie van een lid als gift wordt aangemerkt. Onder bepaalde voorwaarden kan uw gift als aftrekpost worden opgevoerd bij de belastingaangifte.

RSIN-nummer: 816847484

Voor onze gegevens voor uw aangifte, klik hier

Voor ons financieel overzicht, klik hier