20220428 EVA wint verkiezingen in Albrandswaard en stand van zaken

Op 14, 15 en 16 maart 2022 vonden gemeenteraadsverkiezingen plaats in Albrandswaard. Na een intensieve campagne-periode begon het nagelbijten. We wisten dan ons verhaal goed was, maar zouden we in de afgelopen jaren met een pandemie, voldoende in staat zijn geweest om de inwoners van Albrandswaard daarvan te overtuigen? Het gevoel was in ieder geval goed en onze lijsttrekker Mariëlle Vergouwe was goed zichtbaar geweest.

Het werd een grote overwinning. Zes van de 21 zetels waren voor EVA, waarmee we weer de grootste partij in de gemeenteraad zijn. Een overwinning die heel dicht in de buurt kwam van onze beste uitslag ooit, in 2010. Een overwinning waarvoor we onze kiezers hartelijk bedanken.

Voor de verkiezingen had EVA zich al uitgesproken voor andere politiek in Albrandswaard. Positieve politiek, waarbij de burger centraal staat en waarbinnen plaats is voor alle partijen en meningen die constructief bijdragen aan het besturen en het verbeteren van Albrandswaard. We willen af van het klassieke coalitie-oppositie denken, dat de gemeenteraad al langere tijd verlamt en leidt tot verzuurde verhoudingen. We spraken ons uit voor een raadsbreed-akkoord waarbij alle partijen met elkaar de contouren vaststellen van wat er moet gebeuren en waarbij aansluitend wethouders worden gezocht, om dat akkoord uit te voeren. Hiermee kan ook het dualisme, de verhouding tussen raad en wethouders, veel beter uit de verf komen.
Hier wordt momenteel aan gewerkt. Partijen bespreken met elkaar de inhoud. Wat zijn de maatschappelijke opgaven en wat willen we bereiken met Albrandswaard in de komende vier jaar. Hoe verbeteren we bijvoorbeeld de jeugdzorg; hoe zorgen we voor een betere verkeersveiligheid en hoe zorgen we ervoor dat er meer betaalbare huizen worden gebouwd. Dit proces moet binnen enkele weken een akkoord opleveren tussen alle partijen in de raad die vooruit willen met Albrandswaard.
Idealiter zoeken we pas daarna naar wethouders die die agenda uit moten voeren. Idee daarvoor is dat vooral de winnaars van de verkiezingen en partijen die geloven in een andere aanpak van de politiek in Albrandswaard, de kans krijgen een wethouder voor te stellen.

Maar die aanpak lijkt nog een stap te ver. Een aantal partijen wil toch nu al weten waar men aan toe is, voor wat betreft de te leveren wethouders. Daarom is een parallel informatietraject gestart, onder leiding van oud EVA-fractievoorzitter Thomas van de Knaap. Hij spreekt momenteel alle partijen en beziet daarbij welke partijen graag meedoen aan de gewenste vernieuwing van de politiek in Albrandswaard.

Als alles volgens schema verloopt ligt er medio mei een raadsakkoord en is duidelijk welke partijen een wethouder gaan leveren voor de uitvoering van dat akkoord.

2022 Verkiezingsoverwinning 1

2022 Verkiezingsoverwinning 2

20210917 EVA Nieuwsbrief september 2021

De zomervakantie is voor de meesten van ons weer achter de rug. Na deze relatief rustige periode, komt ook de gemeentepolitiek weer op gang en stomen we in sneltreinvaart richting het einde van het jaar en kijken we uiteraard naar het voorjaar van 2022.  

Een belangrijk moment want dan zullen op woensdag 16 maart 2022 de gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden. Een moment waarop de kiezer zal spreken en ons zal belonen of afrekenen voor wat we de afgelopen periode hebben bereikt maar ook op onze visie voor de toekomst en onze kandidaten lijst.

Kortom: De verkiezingen 2022 naderen!

Meer weten? Klik hier

20200220 Verhalen Huis Albrandswaard – Bert Euser houdt lezing

Bericht
Bert Euser verhaalt over de bedrijfsbiografie van zijn familiebedrijf Widenhorn.
Hij heeft dat vastgelegd in zijn boek:

‘OP ZOEK NAAR DE ZIEL VAN DE ZAAK’
 

Locatie:‘De Wagenmaker’, Achterweg 21, 3171 EA Poortugaal
Wanneer: Donderdag 20 februari 2020, van 18.30 tot 20.30 uur, inloop 18.00 uur
Prijs: € 20 voor Toegang | Diner | Lezing
Reserveren via: www.verhalenhuisalbrandswaard.nl

‘OP ZOEK NAAR DE ZIEL VAN DE ZAAK’

Ondertitel van inleiding en boek is: ‘Hoe de Rotterdamse technische handelsonderneming Widenhorn negen ontwrichtingen in de loop van honderd jaar heeft weten te overwinnen.’

Aan de orde komen o.a. de volgende elementen:
Zoektocht en geschiedenisboek;
Historisch onderzoek;
Successen of ontwrichtingen, waaronder de lokale politiek in Albrandswaard;
Relatiegeschenk of wetenschappelijke bijdrage;
Bert Euser (wie kent hem niet ), met een terugblik op een bewogen tijd.

Het boek is een ander boek geworden dan het jubileumboek over 100 jaar Widenhorn, dat Bert Euser zeven jaar geleden begon te schrijven. De ontdekking van het ‘familiearchief’ met honderden brieven en historisch onderzoek in zeven landen, geven een nieuwe kijk op de geschiedenis van de zaak Widenhorn. Het is een verslag van de zoektocht naar de ziel van de zaak. De ziel die het voortbestaan van Widenhorn heeft bepaald door het overwinnen van ontwrichtingen in de loop van die honderd jaar. De zoektocht is voltooid, het karakter van de zaak is blootgelegd en de ontwrichtingen zijn stuk voor stuk overwonnen, zodat het 100-jarig bestaan in 2019 kon worden gevierd. Het boek geeft een openhartige inkijk in o.a. organisatie, financiën, familiale verhoudingen, emoties rond overdrachten en de vier generaties van Widenhorn.

De prijs van het boek bedraagt € 50; Op 20 februari 2020 betalen bezoekers aan het Verhalenhuis €30.

Bericht

20190528 Grote bouwopgave in Albrandswaard


Er moet meer gebouwd worden in Nederland volgens de minister. Zeker in de al drukke Randstad.

Ons gemeentebestuur heeft dit voorjaar een bod aan de stadsregio Rotterdam gedaan om 1177 woningen te bouwen in de komende 10 jaar. De Provincie beoordeelde dit als te laag en heeft opgedragen om 600 extra woningen in de sociale klasse te bouwen.
Albrandswaard staat dus aan de lat voor bijna 2000 woningen! Dit betekent:

  • 3/4 Portland erbij in aantal woningen;
  • ± 5000 nieuwe inwoners;
  • Nieuwe wegen, scholen en winkelcentra;
  • Albrandswaard gaat in de komende 10 jaar op de schop voor een nieuwe infrastructuur voor elektriciteit of stadsverwarming vanwege de transitie “van het gas af”. Dit komt er ook nog eens bovenop.

Maar de vraag die als eerste op ons afkomt: Als wij dan toch moeten bouwen, waar bouwen wij die woningen en waar helemaal niet? De paar landelijke gebieden (onze mooie en groene polders, die er nog zijn) dan maar volbouwen? Of gaan wij de lucht in met appartementsgebouwen van 10 verdiepingen?

Willen we dit wel? Kunnen we dit tij nog keren? Wat heeft Albrandswaard wél te bieden aan de stadsregio Rotterdam? Wij kunnen wel de recreatieve functie voor de Rotterdammers vervullen. Die discussie over het gebruik van de sterke kanten van alle omliggende gemeentes moet gevoerd worden. Uitgangspunt: voor Albrandswaard is dat de groene long voor het eiland IJsselmonde.

Heeft u hier een mening over? EVA (Echt voor Albrandswaard) nodigt u uit op 28 mei, vanaf 19.30 in gebouw ’t Centrum, Bernardstraat 3 in Rhoon.

Met uw mening helpt u EVA meer richting te geven aan het debat in de gemeenteraad van Albrandswaard!

Basita

20171205 EVA bomen voor boerderij Verhoeff


Boerderij Verhoeff

In 2014 heeft EVA een inzamelingsactie gehouden voor een bomenfonds. Tijdens de EVA Op Straat acties is er geld ingezameld, waarbij EVA de toezegging deed het bedrag te verdubbelen. Er is € 663 opgehaald. Inclusief de bijdrage van EVA à € 663 was er dus totaal € 1326 beschikbaar.
Daarna volgde een moeizaam proces. Hoeveel bomen kan je voor dat geld kopen? Waar moeten zij komen te staan? Wie gaat die bomen planten?
Uiteindelijk heeft de gemeente Albrandswaard, in opdracht van EVA, 2 bomen geplaatst in het park in Rhoon en 2 bomen in Portland. Kosten € 820,10. Het restant à € 505,90 is overgemaakt aan De Stichting De Thuishoeve.
Deze stichting houdt zich bezig met het restaureren van de historische boerderij Verhoeff aan de Kerkstraat 25 in Poortugaal. Het bedrag wordt besteedt aan het vervangen van oude zieke Italiaanse populieren door andere bomen en/of de aanplant van nieuwe fruitbomen.

20170617 Politiek Café – De Klepperwei


Klepperwei

EVA’ s politiek café leidt tot klankbordgroep Klepperwei.

Zaterdag 17 juni 2017 hield EVA een politiek café over de Klepperwei. Cora Nauta, onafhankelijk, was de dagvoorzitter van deze ontmoeting. Omwonenden en bewoners waren uitgenodigd om hun mening te geven over het huidige en toekomstige gebruik van de Klepperwei. Dat het onderwerp leeft onder de inwoners van Rhoon bleek door de grote belangstelling op deze warme zaterdagmiddag.
Bert Euser, al jarenlang vrijwilliger voor de Klepperwei, gaf een inleiding. Klik hier
Floor van der Kemp heeft, op verzoek van de fractie van EVA, deze dag georganiseerd; voor een uitgebreid verslag, klik hier

20160404 De buurtbus is een groot succes


Na het opheffen van de reguliere buslijn door de RET in 2010/2011 zijn de toenmalige EVA-raadsleden Arda van der Heide, Hans de Bruyn en Rob Littel een burgerinitiatief gestart dat uiteindelijk geleid heeft tot deze buurtbus.

De buurtbus (lijn 602) verbindt de dorpskernen Portland, Poortugaal en Rhoon met elkaar. Binnen zeven maanden hebben al 10.000 reizigers gebruik gemaakt van de buurtbus. Dat konden we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Een studente op weg naar het Albeda Collega werd bij station Rhoon verrast met een bos bloemen en een cadeaubon!

Sidney Huddleston Slater, productmanager voor- en natransport van de RET, is enthousiast over het succes: “Buurtbus 602 wordt verzorgd door vrijwilligers in een gebied waar al enkele jaren geen RET bus meer reed. De buurtbus is ontstaan vanuit een burgerinitiatief, met veel steun vanuit de gemeente. Het is mooi om te zien dat de buurtbus zo’n succes is en breed gedragen wordt onder de bewoners.”

De buurtbus heeft plek voor acht personen en rijdt op werkdagen van 07.00 tot 19.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur eens per uur. Je kunt in de bus gebruikmaken van de OV-Chipkaart en er geldt een zelfde tarief als in de andere RET buslijnen

20151031 EVA bestaat 10 jaar en afscheid Bert Euser


EVA 10 jaar - Afscheid Bert Euser

Op 31 oktober 2015 bestond EVA 10 jaar. Dat is gevierd met een groot aantal leden en genodigden in het kasteel van Rhoon.

Begin 2015 heeft Bert Euser afscheid genomen van de actieve politiek in Albrandswaard. Op deze bijeenkomst werd Bert bedankt voor zijn enorme bijdrage aan de ontwikkeling van onze partij. Bert is vanaf nu erelid van EVA.
Voor zijn afscheidsspeech, klik hier