20190528 Grote bouwopgave in Albrandswaard


Er moet meer gebouwd worden in Nederland volgens de minister. Zeker in de al drukke Randstad.

Ons gemeentebestuur heeft dit voorjaar een bod aan de stadsregio Rotterdam gedaan om 1177 woningen te bouwen in de komende 10 jaar. De Provincie beoordeelde dit als te laag en heeft opgedragen om 600 extra woningen in de sociale klasse te bouwen.
Albrandswaard staat dus aan de lat voor bijna 2000 woningen! Dit betekent:

  • 3/4 Portland erbij in aantal woningen;
  • ± 5000 nieuwe inwoners;
  • Nieuwe wegen, scholen en winkelcentra;
  • Albrandswaard gaat in de komende 10 jaar op de schop voor een nieuwe infrastructuur voor elektriciteit of stadsverwarming vanwege de transitie “van het gas af”. Dit komt er ook nog eens bovenop.

Maar de vraag die als eerste op ons afkomt: Als wij dan toch moeten bouwen, waar bouwen wij die woningen en waar helemaal niet? De paar landelijke gebieden (onze mooie en groene polders, die er nog zijn) dan maar volbouwen? Of gaan wij de lucht in met appartementsgebouwen van 10 verdiepingen?

Willen we dit wel? Kunnen we dit tij nog keren? Wat heeft Albrandswaard wél te bieden aan de stadsregio Rotterdam? Wij kunnen wel de recreatieve functie voor de Rotterdammers vervullen. Die discussie over het gebruik van de sterke kanten van alle omliggende gemeentes moet gevoerd worden. Uitgangspunt: voor Albrandswaard is dat de groene long voor het eiland IJsselmonde.

Heeft u hier een mening over? EVA (Echt voor Albrandswaard) nodigt u uit op 28 mei, vanaf 19.30 in gebouw ’t Centrum, Bernardstraat 3 in Rhoon.

Met uw mening helpt u EVA meer richting te geven aan het debat in de gemeenteraad van Albrandswaard!

Basita

20171205 EVA bomen voor boerderij Verhoeff


Boerderij Verhoeff

In 2014 heeft EVA een inzamelingsactie gehouden voor een bomenfonds. Tijdens de EVA Op Straat acties is er geld ingezameld, waarbij EVA de toezegging deed het bedrag te verdubbelen. Er is € 663 opgehaald. Inclusief de bijdrage van EVA à € 663 was er dus totaal € 1326 beschikbaar.
Daarna volgde een moeizaam proces. Hoeveel bomen kan je voor dat geld kopen? Waar moeten zij komen te staan? Wie gaat die bomen planten?
Uiteindelijk heeft de gemeente Albrandswaard, in opdracht van EVA, 2 bomen geplaatst in het park in Rhoon en 2 bomen in Portland. Kosten € 820,10. Het restant à € 505,90 is overgemaakt aan De Stichting De Thuishoeve.
Deze stichting houdt zich bezig met het restaureren van de historische boerderij Verhoeff aan de Kerkstraat 25 in Poortugaal. Het bedrag wordt besteedt aan het vervangen van oude zieke Italiaanse populieren door andere bomen en/of de aanplant van nieuwe fruitbomen.

20170617 Politiek Café – De Klepperwei


Klepperwei

EVA’ s politiek café leidt tot klankbordgroep Klepperwei.

Zaterdag 17 juni 2017 hield EVA een politiek café over de Klepperwei. Cora Nauta, onafhankelijk, was de dagvoorzitter van deze ontmoeting. Omwonenden en bewoners waren uitgenodigd om hun mening te geven over het huidige en toekomstige gebruik van de Klepperwei. Dat het onderwerp leeft onder de inwoners van Rhoon bleek door de grote belangstelling op deze warme zaterdagmiddag.
Bert Euser, al jarenlang vrijwilliger voor de Klepperwei, gaf een inleiding. Klik hier
Floor van der Kemp heeft, op verzoek van de fractie van EVA, deze dag georganiseerd; voor een uitgebreid verslag, klik hier

20160404 De buurtbus is een groot succes


Na het opheffen van de reguliere buslijn door de RET in 2010/2011 zijn de toenmalige EVA-raadsleden Arda van der Heide, Hans de Bruyn en Rob Littel een burgerinitiatief gestart dat uiteindelijk geleid heeft tot deze buurtbus.

De buurtbus (lijn 602) verbindt de dorpskernen Portland, Poortugaal en Rhoon met elkaar. Binnen zeven maanden hebben al 10.000 reizigers gebruik gemaakt van de buurtbus. Dat konden we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Een studente op weg naar het Albeda Collega werd bij station Rhoon verrast met een bos bloemen en een cadeaubon!

Sidney Huddleston Slater, productmanager voor- en natransport van de RET, is enthousiast over het succes: “Buurtbus 602 wordt verzorgd door vrijwilligers in een gebied waar al enkele jaren geen RET bus meer reed. De buurtbus is ontstaan vanuit een burgerinitiatief, met veel steun vanuit de gemeente. Het is mooi om te zien dat de buurtbus zo’n succes is en breed gedragen wordt onder de bewoners.”

De buurtbus heeft plek voor acht personen en rijdt op werkdagen van 07.00 tot 19.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur eens per uur. Je kunt in de bus gebruikmaken van de OV-Chipkaart en er geldt een zelfde tarief als in de andere RET buslijnen

20151031 EVA bestaat 10 jaar en afscheid Bert Euser


EVA 10 jaar - Afscheid Bert Euser

Op 31 oktober 2015 bestond EVA 10 jaar. Dat is gevierd met een groot aantal leden en genodigden in het kasteel van Rhoon.

Begin 2015 heeft Bert Euser afscheid genomen van de actieve politiek in Albrandswaard. Op deze bijeenkomst werd Bert bedankt voor zijn enorme bijdrage aan de ontwikkeling van onze partij. Bert is vanaf nu erelid van EVA.
Voor zijn afscheidsspeech, klik hier