20201111 ENECO miljoenen – EVA voorstel voor extra geld naar verenigingen afgewezen!!!

EVA voorstel krijgt geen steun, geen extra geld naar verenigingen.
EVA heeft maandag, samen met de NAP, GroenLinks en fractie Frans een motie ingediend die het college vroeg om 1% van de Eneco-gelden direct aan de samenleving te geven.

Dat gaat dus over een bedrag van €170.000. EVA vroeg het college om samen met het gemeenschapsfonds en het Akkoord van Albrandswaard spelregels te maken voor de besteding van deze pot. “We willen graag dat veel mensen direct meeprofiteren van de eenmalige opbrengst van de verkoop van Eneco-aandelen. De gemeente heeft hier 17 miljoen mee verdiend. Het grootste deel wordt direct ingezet om allerlei reserves te vormen en om ruimte te maken in de noodlijdende begroting”, aldus Mariëlle Vergouwe van EVA.

In de motie wordt ook richting gegeven. Verenigingen en andere organisaties die zich bezighouden met ontmoeten, cultuur en sport, zouden een beroep kunnen doen op deze eenmalige spaarpot. “Het is wel zo dat dit maar eenmalig is. Er kunnen bijvoorbeeld wel instrumenten van worden aangeschaft, een verhuizing van RTV Albrandswaard van worden betaald, of attributen voor de musical Rolf, maar op is op. En het geld hoeft echt niet in één jaar op. EVA wil niet op de stoel van verdeler zitten. Mensen weten zelf wel waar het beste in geïnvesteerd kan worden. Daarom is de mening van het Akkoord van Albrandswaard zo belangrijk en heb je ook een groep als het gemeenschapsfonds nodig. Zij zijn al gewend aanvragen te beoordelen en af te handelen. Bovendien zijn zij zelf geen partij. Dat maakt het redelijk onafhankelijk.”

In de voorbereiding was een grote meerderheid enthousiast. Er werd wat gesteggeld over woorden, maar de inhoud bleef overeind. Uiteindelijk bij de stemming bleek dat de coalitiepartijen zich (zoals gewoonlijk) snel aansloten bij de mening van het college. Zij waren terughoudend en begrepen de intentie niet. Geen meerderheid dus. Volgens wethouder van Ginkel en wethouder Goedknegt kunnen verenigingen een beroep doen op de regelingen die er zijn voor het mislopen van inkomsten door Corona.

Maar dat is nu net waar het niet over ging!

Kapelpad Poortugaal

20201110 EVA Nieuwsbrief november 2020 – Begroting en beschouwingen 2021

Op 9 november 2020 is de begroting van de gemeente Albrandswaard besproken in de gemeenteraad. Op dinsdag 10 november 2020 wordt hij definitief vastgesteld.

Deze nieuwsbrief gaat over de inzet van EVA bij de begroting besprekingen en de algemene beschouwingen.

EVA ziet het college nog steeds tobben met het rond krijgen van de begroting. Wel wordt goed zichtbaar hoe EVA verschilt van de coalitiepartijen VVD, StemLokaal, Leefbaar en CDA.

Waar de VVD zegt: bouwen, bouwen, bouwen! Zegt EVA dat Albrandswaard de agrarische, recreatieve en natuurwaarden ferm willen verdedigen bij de Provincie.

Broddelwerk op het gebied van woningbouw. Het eerste bod van 1177 woningen aan de Provincie was te hoog. Het nu voorgestelde aantal van 750 is te laag, waarbij het aantal sociale woningen van 210 ontoereikend is!

Waar de coalitie bezuinigingen in het groen lijkt te accepteren, zegt EVA: luister beter naar inwoners. Zij willen juist meer groen en beter onderhoud!

Wethouder van Ginkel, verantwoordelijk voor zorg en onderwijs, wil het peuterwerk aanbesteden en zet een streep door het werkloosheidsproject van SWA. EVA ziet dat anders: Zet in op preventie en maak werk van het peuterwerk met SPA en stop de uitverkoop van lokale goedlopende initiatieven! Maak van SWA weer een onafhankelijke zelfstandige stichting!

Meer weten? Klik hier

20200928 EVA hervat straatacties

EVA hervat Corona-proof en met enthousiasme de straatacties.

Afgelopen zaterdag stonden we eindelijk weer op straat. We waren aanwezig op het Strawinskiplein in Rhoon en hielden een enquête over de beste besteding van €17 miljoen. Dit geld heeft de gemeente ontvangen door de verkoop van de Eneco-aandelen.
Fractievoorzitter van EVA, Mariëlle Vergouwe, vindt het belangrijk om te horen waar de prioriteiten van mensen liggen. Zeker met de begrotingsbehandeling van de gemeente in het zicht. Het is tegenstrijdig. Financieel staat Albrandswaard er slecht voor. Aan de andere kant hebben we ineens veel geld in de spaarpot gekregen. Daar moeten we verantwoord mee omgaan en voor ons is draagvlak bij inwoners dan belangrijk.
Het gemeentebestuur heeft een aantal bezuinigingsvoorstellen gedaan. Daar zitten goede voorstellen bij die wij sowieso kunnen steunen. Het aanleggen van reserves voor sociale woningbouw en duurzaamheid zijn bijvoorbeeld voorstellen die eerder al uit onze koker kwamen. Toen werd het door de VVD-CDA-StemLokaal-Leefbaar weggestemd. Inmiddels heeft de coalitie dit alsnog overgenomen.
Ook bij het publiek was hier veel draagvlak voor. Waar helemaal geen draagvlak voor was is het versoberen van het groen in de wijken. Mensen willen hier juist in investeren.
EVA geeft ruimte voor goede ideeën. Tijdens de enquête op straat, op Facebook of via de website vragen we u wat u belangrijk vindt. De mensen met de beste ideeën waar EVA mee verder gaat ontvangen daarvoor een taart.

EVA Taart

20200908 Pleegt Antes chantage?

EVA is geschokt over de toon van Antes.
De Parnassiagroep, waar Antes/Delta, onderdeel van is, heeft het college van Albrandswaard op 7 september 2020 een brief gestuurd. In deze brief laten zij weten dat wanneer de gemeente alsnog geen woningbouw toe zal staan op het Antesterrein, zij de grond zullen doorverkopen aan andere zorgaanbieders. Dit zou een substantiële uitbreiding betekenen van zorgfuncties. Ook wijzen ze er fijntjes op dat ook in dit scenario de verkeersdruk op de dijken zal stijgen door personeel, bezoekers en cliënten.
Letterlijk laat Antes het college de keuze: willen jullie een reguliere woonwijk, of een uitbreiding van patiënten huisvesting?
EVA is geschokt van deze toon, die zich eigenlijk alleen laat wegzetten als een soort chantage. Hiermee laat Antes zien dat zij geen enkel respect heeft voor de zorgen van omwonenden of de gemeenteraad. Een onderzoek naar mogelijke effecten van woningbouw in dit toch al kwetsbaar gebied moet nog starten. Aan het begin van het jaar vond Antes het nog belangrijk samen met de gemeente naar de mogelijkheden te kijken. Op hun terrein is de gemeenteraad toen bijgepraat over plannen die al veel verder bleken dan onze wethouder ons deed geloven. Inmiddels lijkt Antes 180 graden gedraaid. Er is geen sprake meer van samenwerken. Antes stelt dat er gebouwd gaat worden. Er moet namelijk geld verdiend worden voor de nieuwbouw van hun cliënten. Waarom zou de gemeenteraad hier nog over praten?

20200831 Eneco – Wat te doen met €17 miljoen

Bij belangrijke actuele onderwerpen in de gemeente Albrandswaard organiseert EVA straatacties of politieke cafés om de mening van de burgers te peilen. Dit alles onder het al oude motto van EVA: “EERST VRAGEN, DAN DOEN!”. Vanwege het CORONA-virus is dat nu niet slim om te doen.

De raadsleden van EVA horen echt heel graag uw mening. U helpt hen bij het maken van keuzes. Wat moet de gemeente Albrandswaard doen (of niet doen) met €17 miljoen?

De financiële positie van Albrandswaard is namelijk niet goed, maar de spaarpot zit wel vol.

Aan de ene kant bereidt de gemeenteraad bezuinigingen voor, aan de andere kant wordt gekeken naar de €17 miljoen die de gemeente bijgeschreven kreeg vanwege de verkoop van de Eneco-aandelen.

Niet alles kan. In de nieuwsbrief leggen we uit hoe dat zit. Wij hopen dat u uw mening geeft over dit belangrijke onderwerp.

Meer weten? Klik hier

20200817 EVA Nieuwsbrief augustus 2020

Het zijn niet altijd de grote belangrijke dossiers waar je met hard werken veel bereikt. In onze oppositierol is het vaak hard werken om heel kleine dingen gegund te krijgen door de VVD-coalitie. Dat is niet altijd erg bevredigend, maar we zullen het er deze jaren mee moeten doen.

Waar we met hard werken wel veel bereiken is met het ombudswerk van EVA. Soms komen burgers er niet uit met de gemeente. Dan kun je contact opnemen met EVA-dichtbij en proberen we te helpen tot er een oplossing is waar je mee verder kunt.
Soms zijn het juist leuke initiatieven die mensen hebben, maar worden niet gehoord, of komen niet met de juiste mensen om tafel. Dan kun je contact opnemen met EVA-dichtbij en zullen we proberen de juiste mensen aan het plan te binden.
Hét gezicht achter EVA-Dichtbij is Rob Littel. In deze nieuwsbrief laten we een aantal onderwerpen langskomen waar Rob zijn handen vol aan heeft gehad de laatste jaren.

EVA is de enige partij in Albrandswaard die echt werk maakt van de ombudsfunctie. Met vriendjespolitiek heeft dit werk niets te maken. We willen nu eenmaal iedereen die vastloopt in de gemeente én een beroep op ons doet een stap verder helpen.

Meer weten? Klik hier

20200601 EVA Nieuwsbrief juni 2020

De gemeenteraad gaat in juni weer (digitaal) van start.

EVA is goed voorbereid.

De volgende onderwerpen zullen de komende tijd de agenda bepalen:

 • Vlot trekken van de woningbouwprojecten met de echt nodige sociale woningen;
 • De moeizame voorbereiding om een sluitende begroting te krijgen;
 • De stijgende kosten in het sociaal domein;
 • En natuurlijk hebben we aandacht voor de gevolgen van de Coronacrisis voor de gemeente Albrandswaard. De kosten zullen hoog zijn!

Maar bovenaan staat altijd ieders gezondheid!

Meer weten? Klik hier

Het is mogelijk de vergaderingen van de gemeenteraad en Beraad en Advies digitaal te volgen. Neem contact op met de griffie van de gemeente Albrandswaard 010 5061172 / griffie@albrandswaard.nl voor de inloggegevens.

20200510 EVA Nieuwsbrief mei 2020

“Hoe gaat EVA om met het corona-virus”, is het thema van deze nieuwsbrief.

Iedereen die thuis kan werken werkt thuis. Ook de fractieleden van EVA.

De politiek lijkt helemaal tot stilstand te zijn gekomen, maar dat klopt niet helemaal. Alle fractieleden proberen toch de vinger aan de pols te houden in de gemeente. Want hoewel alles in het teken lijkt te staan van de dagelijkse medische cijfers en de gemeenteraad van Albrandswaard elkaar nauwelijks meer spreekt, gebeurt er genoeg.

Over de verschillende onderwerpen informeren we u in een volgende nieuwsbrief.

In deze nieuwsbrief een inkijkje in het leven van de fractieleden en laten zij u weten:

Houd de moed erin, houd afstand en blijf gezond!

Meer weten? Klik hier

20200318 Corona virus

Bericht

BIJZONDERE TIJDEN.

Politiek is niet meer belangrijk.

Iedereen maakt zich zeer ongerust over de gezondheid van zichzelf en zijn naasten.

Het is uiterst belangrijk dat iedereen zich realiseert dat wij het corona virus alleen maar samen kunnen overwinnen.

Dus; schenk aandacht aan elkaar, help elkaar.

Er zijn al diverse mooie initiatieven in Albrandswaard. Meer weten?
Klik hier

Zie ook de openbare brief van burgemeester Jolanda de Witte op de website van RTV Albrandswaard:
Klik hier

20200303 EVA Nieuwsbrief maart 2020

“Zorg en Zorgen en Zorgeloos”, is het thema van deze nieuwsbrief.

We gaan in op de afhoudende beantwoording van wethouder van Ginkel over de eerstelijnszorg in Portland; dus het huisartsentekort.

Dit is niet de enige zorg die we bespreken. Uitdagende onderwerpen voor raadsleden zijn de grote tekorten op de WMO en een nieuwe verantwoordelijkheid voor gemeenten, het Beschermd Wonen (BW). Onderwerpen die terugkomen, maar waar we u alvast in mee willen nemen.

De recente ontsnapping uit de TBS kliniek in Poortugaal is een ingrijpende gebeurtenis geweest, waar onze burgemeester de raadsleden overigens goed over heeft geïnformeerd. Maar er moet nu toch echt wat aan gedaan worden. Inwoners van Albrandswaard maken zich al jaren steeds meer zorgen!!!

Maar zorgeloos is de wijze waarop het college en coalitie partijen omgaan met de zo noodzakelijke sociale woningbouw. Desinteresse of gebrek aan lef? De fractievoorzitter van het CDA ziet sociale woningbouw als een blijvend punt van aandacht. Toch schrapt het college en alle coalitiepartijen de geplande sociale woningbouw in de rand van Essendael. Wanneer verandert aandacht bij het CDA dan in handelen??? Starters en ouderen kopen niets voor aandacht!!! In dit EVA-nieuws brengen we u op de hoogte van het zeer teleurstellende totaal aan geplande sociale woningen.

Meer weten? Klik hier

20200220 Verhalen Huis Albrandswaard – Bert Euser houdt lezing

Bericht
Bert Euser verhaalt over de bedrijfsbiografie van zijn familiebedrijf Widenhorn.
Hij heeft dat vastgelegd in zijn boek:

‘OP ZOEK NAAR DE ZIEL VAN DE ZAAK’
 

Locatie:‘De Wagenmaker’, Achterweg 21, 3171 EA Poortugaal
Wanneer: Donderdag 20 februari 2020, van 18.30 tot 20.30 uur, inloop 18.00 uur
Prijs: € 20 voor Toegang | Diner | Lezing
Reserveren via: www.verhalenhuisalbrandswaard.nl

‘OP ZOEK NAAR DE ZIEL VAN DE ZAAK’

Ondertitel van inleiding en boek is: ‘Hoe de Rotterdamse technische handelsonderneming Widenhorn negen ontwrichtingen in de loop van honderd jaar heeft weten te overwinnen.’

Aan de orde komen o.a. de volgende elementen:
Zoektocht en geschiedenisboek;
Historisch onderzoek;
Successen of ontwrichtingen, waaronder de lokale politiek in Albrandswaard;
Relatiegeschenk of wetenschappelijke bijdrage;
Bert Euser (wie kent hem niet ), met een terugblik op een bewogen tijd.

Het boek is een ander boek geworden dan het jubileumboek over 100 jaar Widenhorn, dat Bert Euser zeven jaar geleden begon te schrijven. De ontdekking van het ‘familiearchief’ met honderden brieven en historisch onderzoek in zeven landen, geven een nieuwe kijk op de geschiedenis van de zaak Widenhorn. Het is een verslag van de zoektocht naar de ziel van de zaak. De ziel die het voortbestaan van Widenhorn heeft bepaald door het overwinnen van ontwrichtingen in de loop van die honderd jaar. De zoektocht is voltooid, het karakter van de zaak is blootgelegd en de ontwrichtingen zijn stuk voor stuk overwonnen, zodat het 100-jarig bestaan in 2019 kon worden gevierd. Het boek geeft een openhartige inkijk in o.a. organisatie, financiën, familiale verhoudingen, emoties rond overdrachten en de vier generaties van Widenhorn.

De prijs van het boek bedraagt € 50; Op 20 februari 2020 betalen bezoekers aan het Verhalenhuis €30.

Bericht

20200211 Delta Poortugaal – Antes

ONTWIKKELINGEN OP HET DELTA TERREIN IN POORTUGAAL

Bericht

Het psychiatrisch ziekenhuis ”Antes” wil woningen bouwen op het Delta terrein in Poortugaal. Deze organisatie lijkt eigen bedrijfskosten te willen compenseren door als projectontwikkelaar te gaan opereren.
 
Ongeruste omwonenden. Een wethouder die dit alles nog maar een ideetje noemt en de gemeenteraad eigenlijk nog niets kan vertellen.
 
Raadsleden van VVD, Stem Lokaal, Leefbaar Albrandswaard en CDA weigeren om hun taak als “volksvertegenwoordigers” te vervullen.
 
In onze ogen; treurige ondemocratische ontwikkelingen in Albrandswaard.

Meer weten? Klik hier

Kapelpad Poortugaal

20200131 EVA Nieuwsbrief februari 2020

In deze nieuwsbrief wordt ingegaan op:

Wethouder Boender vertrekt.
Een aardige man, maar niet geschikt voor de politiek. EVA is benieuwd naar zijn opvolger.
Treurig om te constateren dat het de VVD wederom niet gelukt is een stabiel college te vormen.

Huisartsen tekort.
Het landelijke huisartsen tekort speelt ook in Albrandswaard. In Portland is dit al een probleem.

Het Delta terrein in Poortugaal.
Het psychiatrisch ziekenhuis Antes wil op het Delta terrein in Poortugaal woningen gaan bouwen; schoenmaker blijf bij je leest zouden wij zeggen.
Het college van Albrandswaard kijkt toe en neemt wederom niet de regie en informeert de raad en inwoners veel te laat.
Omwoners maken zich ongerust over onderwerpen zoals: overlast en veiligheid en vele andere zaken.

Het Palsgraaf terrein in Rhoon.
Al jaren een mistroostig stuk grond in het centrum van Rhoon. In de herontwikkeling van het Palsgraaf terrein in Rhoon komt misschien weer wat beweging, als het college een beetje zou meewerken.
Het zou dan eindelijk het begin zijn van de sociale woningbouw in Albrandswaard waar velen op wachten.

Meer weten? Klik hier

20200113 Gemeenteraad – Kapelpad Poortugaal

EEN ROMMELIGE DISCUSSIE – UITKOMST VERDIENT GEEN SCHOONHEIDSPRIJS

In de laatste vergadering van 2019 had de gemeenteraad een besluit moeten nemen over het Kapelpad in Poortugaal. Na bezwaren, een rechtszaak en tientallen vragen werd de keuze over de openbaarheid van het pad bij de gemeenteraad gelegd.
Wethouder Boender werd stevig bevraagd. Waarom is het zover gekomen, hoe was de gemeente betrokken, waarom wist de gemeente niet dat het al 30 jaar openbaar was, waarom staat het pad niet in onderhoudsplannen, maar is het wel onderhouden door de gemeente? De wethouder had geen antwoorden. Uiteindelijk was er geen doorkomen aan en is het onderwerp verdaagd.
Maandag 13 januari 2020 ging de raad verder. Wethouder Boender was op dit dossier vervangen door wethouder Goedknegt, wat een goede zet was. Tenslotte heeft hij dit dossier in deze staat voor zijn opvolger achtergelaten.
Verrassend was dat ook wethouder Goedgknegt weinig antwoorden of verklaringen had. Op welke manier de vragen ook geformuleerd werden, een bevredigend antwoord bleef uit. Zelfs de meest zinnige motie van GroenLinks met het verzoek te zorgen voor een betere verkeersveiligheid voor mensen die nu om moet lopen via de Achterweg, kon hij niet overnemen. Het kwam niet verder dan een treurig onderzoek.
Na debat en schorsing waren de kaarten wel geschud. De volledige oppositie vond openstelling logischer en liet het algemeen belang zwaarder wegen. De coalitie stemde kritiekloos in met het voorstel. Opmerkelijk was wederom het zwijgen van Leefbaar Albrandswaard, die toch hebben moeten toezien hoe hun wethouder op dit dossier werd ingeruild voor een ander. Maar ook nu zwegen zij in alle talen.
Dit alles was een motie van treurnis waardig.

Kapelpad Poortugaal

20200120 EVA Nieuwsbrief januari 2020

In deze nieuwsbrief wordt ingegaan op:

EVA-bijeenkomsten.
EVA wil de inwoners nog meer betrekken bij alle ontwikkelingen in Albrandswaard.

Bestemmen van ENECO miljoenen.
Wij gaan het aan u vragen!!!

Keuzes maken wat betreft woningbouw.
Gaat het college nu eindelijk wat doen met de eis van de voltallige gemeenteraad om meer te doen aan sociale woningbouw?

Het afval beleid.
Nieuw beleid, nieuwe methoden van werken in 2020. Nu al een mislukking?

Duurzaamheid.
Wat zijn de plannen? Hoe worden de burgers betrokken?

Albrandswaard verdient een beter gemeentebestuur.
Lastige dossiers worden niet gemanaged.

Meer weten? Klik hier

20191224 EVA Nieuwsbrief december 2019

De EVA-nieuwsbrief heeft een nieuwe opmaak. Wij hopen dat het u bevalt.

Het thema van deze nieuwsbrief:

Chaotische raadsvergaderingen!

Ongelofelijk hoe de wethouders omgaan met dossiers zoals Het Kapelpad in Poortugaal en de organisatie van de schoolgym in Albrandswaard.
De beantwoording van vragen uit de raad door de wethouders Boender en Heezen leidde niet tot duidelijkheid. Hierdoor is het besluit over het Kapelpad in Poortugaal uitgesteld en heeft de raad op initiatief van de oppositie partijen de schoolgym in Albrandswaard met een motie gerepareerd. Ook de opbrengsten van de verkoop van ENECO-aandelen leidt tot een verdere verdeeldheid in de gemeenteraad.
Dit zijn de voorbeelden van de afgelopen maand. In de afgelopen anderhalf jaar dat dit college actief is, zijn er nog tal van andere voorbeelden geweest.

Vers van de pers: Er rijzen steeds meer vraagtekens over procedure fouten bij het aanbesteden van de verwerking en het na-scheiden van huishoudelijk afval. AVR gaat een rechtszaak aanspannen over de wijze waarop de aanbesteding is verlopen!

Wij hopen dat er een keer een einde komt aan deze flaters.

Meer weten? Klik hier

EVA wenst u hele fijne feestdagen en alvast een goed 2020 en een goede gezondheid toe.

20191216 Motie van de coalitie “Verstandig Besturen” is ongepast.

Het is al jaren bekend dat de Eneco-aandelen verkocht zouden worden en dat dit een groot eenmalig bedrag voor de gemeente Albrandswaard zou betekenen. Dat is ook de reden dat het vorig college de jaarlijkse dividendopbrengsten van de Eneco al uit de begroting heeft geschrapt, zodat we na verkoop niet meteen met een gat in de begroting te maken zouden krijgen.
“De begrotingsbehandeling vorige maand was hét moment om hier als volledige gemeenteraad iets van te gaan vinden. De VVD heeft toen heel bewust geen moties ingediend omdat deze, zoals zij zeiden, veelal geld kosten. Tijdens deze avond hebben de PvdA en Groen Links een heel logisch besluit gevraagd, namelijk om een deel van de opbrengst te reserveren voor duurzaamheid en een deel voor de sociale woningbouw die helaas maar niet van de grond wil komen. De oproep aan het college was om de opbrengsten Eneco te reserveren.”, aldus de fractievoorzitter van EVA.

De volledige oppositie kreeg het toen niet voor elkaar de coalitiepartijen te overtuigen dat dit niet betekent dat zij al geld uit zouden geven wat er nog niet is. Het voorstel vroeg wel om een keuze te maken voor duurzaamheid en sociale woningbouw. De oppositie steunde dit unaniem. De coalitiepartijen wezen beide richtingen af. De coalitie staat helaas met de rug naar de oppositie en de Albrandswaardse samenleving.

Mariëlle Vergouwe van EVA vervolgt: “Het lijkt wel of de coalitie na deze begrotingsvergadering wakker geworden is en nu toch iets wil gaan doen met de middelen die vrij gaan komen. De grootste oppositiefractie EVA heeft met verbazing kennis genomen van de motie van de VVD en haar coalitiegenoten. Het had de coalitie gesierd als ze hier een raadbrede motie voor hadden gemaakt. EVA en ook ander partijen hadden graag meegedacht hoe deze motie er dan uit had kunnen zien. Op 16 december 2019 zijn meerdere handreikingen aan de coalitie gedaan. Deze zijn keer op keer afgeslagen. Wij betreuren dat zeer. Bij de besluitvorming heeft de gehele oppositie zich genoodzaakt gezien zich te onthouden van stemmen en de zaal te verlaten. Wij, als Eva zijn erg teleurgesteld over de opstelling van de coalitie in dit dossier. Wij gaan dan ook, zoals wij dat gewend zijn, zelf aan de burger vragen hoe zij de Eneco opbrengsten op een verstandige wijze willen gaan besteden”.

Basita

20190915 EVA Nieuwsbrief september 2019

Voor de zomervakantie heeft EVA een politiek café georganiseerd over de opgelegde taakstelling om ongeveer 2000 woningen te bouwen. Veel bezoekers die de mening van EVA onderschrijven. Maar – het steeds weer terugkerende probleem: de gemeente Albrandswaard betrekt de burgers er onvoldoende bij. Communicatie met de inwoners over dit soort zwaarwegende onderwerpen is en blijft noodzakelijk!

EVA gaat fietsen langs de lopende en beoogde brouwprojecten. Praten met omwonenden en toekomstige bewoners. Wat gaat goed; wat kan er beter of moet anders. Doe je mee?

PAS (Programma Aanpak Stikstof). Waarschijnlijk heeft u veel over dit onderwerp gelezen, gehoord en gesproken. Voor Albrandswaard heeft PAS waarschijnlijk grote gevolgen. Je kan niet en aan grootschalige woningbouw doen en tegelijkertijd aan natuurontwikkeling doen om de recreatieve rol in onze regio in te vullen. Keuzes maken met de andere gemeentes en de Provincie. Niet alles op het bord van Albrandswaard leggen.

U vindt tevens een korte opsomming van onderwerpen die actueel zijn in de gemeenteraad van Albrandswaard.
Deze zijn:

 • Nieuw gemeentehuis; wordt mooi, maar geen vangnet voor financiele tegenvallers nodig zegt de coalitie;
 • Moties lijken zinloos.

Meer weten? Klik hier

20190528 Grote bouwopgave in Albrandswaard


Er moet meer gebouwd worden in Nederland volgens de minister. Zeker in de al drukke Randstad.

Ons gemeentebestuur heeft dit voorjaar een bod aan de stadsregio Rotterdam gedaan om 1177 woningen te bouwen in de komende 10 jaar. De Provincie beoordeelde dit als te laag en heeft opgedragen om 600 extra woningen in de sociale klasse te bouwen.
Albrandswaard staat dus aan de lat voor bijna 2000 woningen! Dit betekent:

 • 3/4 Portland erbij in aantal woningen;
 • ± 5000 nieuwe inwoners;
 • Nieuwe wegen, scholen en winkelcentra;
 • Albrandswaard gaat in de komende 10 jaar op de schop voor een nieuwe infrastructuur voor elektriciteit of stadsverwarming vanwege de transitie “van het gas af”. Dit komt er ook nog eens bovenop.

Maar de vraag die als eerste op ons afkomt: Als wij dan toch moeten bouwen, waar bouwen wij die woningen en waar helemaal niet? De paar landelijke gebieden (onze mooie en groene polders, die er nog zijn) dan maar volbouwen? Of gaan wij de lucht in met appartementsgebouwen van 10 verdiepingen?

Willen we dit wel? Kunnen we dit tij nog keren? Wat heeft Albrandswaard wél te bieden aan de stadsregio Rotterdam? Wij kunnen wel de recreatieve functie voor de Rotterdammers vervullen. Die discussie over het gebruik van de sterke kanten van alle omliggende gemeentes moet gevoerd worden. Uitgangspunt: voor Albrandswaard is dat de groene long voor het eiland IJsselmonde.

Heeft u hier een mening over? EVA (Echt voor Albrandswaard) nodigt u uit op 28 mei, vanaf 19.30 in gebouw ’t Centrum, Bernardstraat 3 in Rhoon.

Met uw mening helpt u EVA meer richting te geven aan het debat in de gemeenteraad van Albrandswaard!

Basita

20190505 EVA Nieuwsbrief april 2019

Het begint bij steeds meer Albrandswaarders door te dringen dat de plannen van de rijks- en provinciale overheid een enorme invloed zullen hebben op het leven in Albrandswaard.

Woningbouw. +/- 2000 woningen erbij zegt de provincie. Waarschijnlijk moeten de nog resterende polders worden volgebouwd om aan die taakstelling te voldoen. Hopelijk blijft het Buijtenland van Rhoon buitenschot. Een alternatief is hoogbouw; tien verdiepingen hoog? En waar?

Energietransitie; van het gas af. Straten openbreken voor zwaardere elektriciteitskabels of dikke buizen voor stadsverwarming?

Verkeer. De snelweg A4 doortrekken?

Geestelijke gezondheid. Veel burgers voelen een veiligheidsprobleem m.b.t. tot de TBS-kliniek de Kijvelanden.

Een integrale visie over de toekomst van Albrandswaard is essentieel. In Albrandswaard is er een initiatief over een omgevingsvisie. “Waar staat de gemeente in 2040”? Op zich een prima initiatief. Maar!!! Wel in samenspraak met de regio waarin wij wonen. Elke gemeente heeft zijn sterke punten. Wij kunnen de problemen van de gemeente Rotterdam niet oplossen op het gebied van sociale woningbouw. Wij kunnen wel de recreatieve functie voor de Rotterdammers vervullen.
Die discussie over het gebruik van de sterke kanten van alle omliggende gemeentes moet gevoerd worden. Uitgangspunt: voor Albrandswaard is dat de groene long voor de regio Rijnmond.

Op 15 mei 2019 houdt EVA een Algemene Leden Vergadering. Wilt u mee praten over de bovengenoemde ontwikkelingen? Kom langs! Nog geen lid; kom langs en wordt lid van EVA!

U vindt tevens een korte opsomming van onderwerpen die actueel zijn in de gemeenteraad van Albrandswaard.
Deze zijn:

 • Nieuw gemeentehuis; wordt het veel te duur?;
 • Park Rhoon; herinrichting mislukt. Bewoners weer aan zet?
 • Voorgang Het Spui. Nog steeds geen overeenkomst tussen de gemeente en pachters?

Meer weten? Klik hier