20220428 EVA wint verkiezingen in Albrandswaard en stand van zaken

Op 14, 15 en 16 maart 2022 vonden gemeenteraadsverkiezingen plaats in Albrandswaard. Na een intensieve campagne-periode begon het nagelbijten. We wisten dan ons verhaal goed was, maar zouden we in de afgelopen jaren met een pandemie, voldoende in staat zijn geweest om de inwoners van Albrandswaard daarvan te overtuigen? Het gevoel was in ieder geval goed en onze lijsttrekker Mariëlle Vergouwe was goed zichtbaar geweest.

Het werd een grote overwinning. Zes van de 21 zetels waren voor EVA, waarmee we weer de grootste partij in de gemeenteraad zijn. Een overwinning die heel dicht in de buurt kwam van onze beste uitslag ooit, in 2010. Een overwinning waarvoor we onze kiezers hartelijk bedanken.

Voor de verkiezingen had EVA zich al uitgesproken voor andere politiek in Albrandswaard. Positieve politiek, waarbij de burger centraal staat en waarbinnen plaats is voor alle partijen en meningen die constructief bijdragen aan het besturen en het verbeteren van Albrandswaard. We willen af van het klassieke coalitie-oppositie denken, dat de gemeenteraad al langere tijd verlamt en leidt tot verzuurde verhoudingen. We spraken ons uit voor een raadsbreed-akkoord waarbij alle partijen met elkaar de contouren vaststellen van wat er moet gebeuren en waarbij aansluitend wethouders worden gezocht, om dat akkoord uit te voeren. Hiermee kan ook het dualisme, de verhouding tussen raad en wethouders, veel beter uit de verf komen.
Hier wordt momenteel aan gewerkt. Partijen bespreken met elkaar de inhoud. Wat zijn de maatschappelijke opgaven en wat willen we bereiken met Albrandswaard in de komende vier jaar. Hoe verbeteren we bijvoorbeeld de jeugdzorg; hoe zorgen we voor een betere verkeersveiligheid en hoe zorgen we ervoor dat er meer betaalbare huizen worden gebouwd. Dit proces moet binnen enkele weken een akkoord opleveren tussen alle partijen in de raad die vooruit willen met Albrandswaard.
Idealiter zoeken we pas daarna naar wethouders die die agenda uit moten voeren. Idee daarvoor is dat vooral de winnaars van de verkiezingen en partijen die geloven in een andere aanpak van de politiek in Albrandswaard, de kans krijgen een wethouder voor te stellen.

Maar die aanpak lijkt nog een stap te ver. Een aantal partijen wil toch nu al weten waar men aan toe is, voor wat betreft de te leveren wethouders. Daarom is een parallel informatietraject gestart, onder leiding van oud EVA-fractievoorzitter Thomas van de Knaap. Hij spreekt momenteel alle partijen en beziet daarbij welke partijen graag meedoen aan de gewenste vernieuwing van de politiek in Albrandswaard.

Als alles volgens schema verloopt ligt er medio mei een raadsakkoord en is duidelijk welke partijen een wethouder gaan leveren voor de uitvoering van dat akkoord.

2022 Verkiezingsoverwinning 1

2022 Verkiezingsoverwinning 2

20220207 EVA dient motie in over afvalbeleid

In navolging op de schriftelijke vragen van 6 januari 2022 zal de fractie EVA tijdens de raadsvergadering van 7 februari 2022 een motie indienen over het afvalbeleid.

Om meer te lezen over de motie van EVA? Klik hier

Ondertussen heeft het afvalbeleid van Albrandswaard ook de landelijke pers gehaald. Voor een artikel in de Telegraaf van 14 januari 2022; klik hier

Meer weten? Neem dan contact op met:
EVA-gemeenteraadslid Marjolein Blok via: m.blok@albrandswaard.nl
of
EVA-gemeenteraadslid Richard Polder via: r.polder@albrandswaard.nl

20220110 EVA stelt vragen over asielbeleid

Oud-staatssecretaris Broekers-Knol heeft begin december de regio Rotterdam opgedragen 500  tijdelijke opvangplaatsen voor asielzoekers te verzorgen. De burgemeester van Albrandswaard heeft daarop de locatie bij de rode boog nabij Portland als opvang locatie van 40 asielzoekers aangewezen. Op 10 januari jl. bleek echter dat deze aanwijzing niet op juridische gronden heeft plaats gehad en de staatssecretaris de aanwijzing niet had mogen opleggen. Fractie EVA heeft daarop vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders.

Om meer te lezen over de schriftelijke vragen van EVA? Klik hier

Meer weten? Neem dan contact op met:
EVA-gemeenteraadslid en fractievoorzitter Marielle Vergouwe via: m.vergouwe@albrandswaard.nl

20220106 EVA stelt vragen over afvalbeleid

EVA heeft de afgelopen dagen veel vragen van inwoners ontvangen over het nieuwe afvalbeleid dat op 1 januari 2022 is ingegaan.

Recent werd duidelijk dat er grote verschillen zijn binnen de BAR gemeentes qua de heffingen afvalstoffen. Albrandswaard, Barendrecht en Ridderkerk hebben samen de BAR-organisatie opgezet om o.a. soortgelijke werkzaamheden samen te organiseren en daardoor efficiënter (en dus goedkoper) te kunnen opereren.

Voor de burgers is het onduidelijk waarom er zulke grote verschillen zijn. Via de burgers is er inmiddels een petitie gestart die inmiddels vele malen is ondertekend.

EVA heeft op 6 januari 2022 schriftelijke vragen gesteld aan het College van Burgermeester en Wethouders.

Om meer te lezen over de schriftelijke vragen van EVA? Klik hier

Ondertussen heeft het afvalbeleid van Albrandswaard ook de landelijke pers gehaald. Voor een artikel in de Telegraaf van 14 januari 2022; klik hier

Meer weten? Neem dan contact op met EVA-gemeenteraadslid Marjolein Blok via: m.blok@albrandswaard.nl

20211118 EVA Nieuwsbrief november 2021 – Windmolens bij het Beneluxplein

Op 17 november 2021 was er een digitale bijeenkomst over het Windpark Beneluxplein. De gemeentes Albrandswaard en Rotterdam zijn al sinds 2019 bezig met het maken van plannen. Albrandswaard heeft aangegeven geen windmolens op haar grondgebied te willen. Precies zoals de gehele gemeenteraad heeft aangegeven.

Wat doe je dan als Rotterdam, je plaatst de windmolens dicht bij de gemeentegrens zodat de wieken over het grondgebied van Albrandswaard komen. Je verandert ook de plannen om van 3 lagere windmolens (145m) naar 2 hoge windmolens (245m) te gaan. De wieken zijn hoger dan de zalmhaventoren!!.

Motivatie om dit te doen: 3 windmolens is financieel niet haalbaar; maar cijfers en onderbouwing worden niet gegeven. Er is een uitspraak gedaan door de hoge Raad dat windmolenparken niet meer zijn toegestaan zonder het in kaart brengen van de geluid- en slagschade problemen/overlast en met name het effect op de gezondheid van mens en dier. Is dat soms de reden dat van 3 naar 2 windmolens is gegaan. Want 2 windmolens worden niet gezien als windmolenpark. Vragen daarover werden niet beantwoord.

Het kaartje waarop de geluidscontouren worden weergegeven is een verkoopargument. Door de gestelde vragen blijkt het niet zeker te zijn welk type windmolens worden geplaatst en daardoor is het nog niet mogelijk is een geluidscontourenkaart te maken. Er is nog geen onderzoek gedaan naar laagfrequent geluid, ecologische schade en accumulatie van geluid. Eén van de meest schokkende opmerking over geluidsoverlast: door het geluid van de A15 en de haven hoor je windmolens niet!

Omwonenden maken zich grote zorgen. EVA heeft het gevoel dat de plannenmakers zich daar niets van aantrekken; hun mening is dat alles past binnen de regels. Daar zijn wij nog niet zo zeker van. Nee, de Provincie heeft een aanwijzing gedaan en dan moet je als een mak schaap koste wat het kost de plannen doordrukken. Het ontbreekt de gemeente Rotterdam aan visie en inlevingsvermogen voor haar inwoners en haar buurgemeente.

De omwonenden mogen voor een deel eigenaar worden en ontvangen dan ± 4% rendement op de investering (energiecoöperatie). Op die manier worden de windmolens een beetje eigendom van de buurt. Zo’n opmerking geeft aan dat niet begrepen wordt dat de “buurt” niet zit te wachten op twee van deze enorme windmolens. Rekening houden met de belangen van de inwoners van Poortugaal is een utopie.

EVA blijft de ontwikkelingen volgen en zullen ons blijven inzetten om de belangen van de inwoners te verdedigen. EVA is Echt Voor Albrandswaard.

Meer weten? Neem dan contact op met EVA-gemeenteraadslid Richard Polder via: r.polder@albrandswaard.nl

Voor een artikel in de Schakel met een reactie van wethouder Goedknegt, klik hier

Voor een nieuwsbrief van de gemeente Rotterdam, klik hier

Voor een situatiekaart, klik hier

20211018 EVA Nieuwsbrief oktober 2021

Nieuws vanuit de fractie

Eerst waarschuwen dan doen!

Afgelopen week werden veel inwoners uit Albrandswaard geconfronteerd met een rode kaart aan de kliko. Wat tevens inhield dat de kliko ook niet geledigd werd. Vooral Portlanders waren zwaar de klos zo’n 150 kliko’s zijn niet geledigd.
Eva heeft samen met de fractie FRANS schriftelijke vragen gesteld aan het college. Want hoe kan het nu zo zijn dat de gemeente dit afdoet met het heeft in de Schakel gestaan. Niet iedereen ontvangt de Schakel, weer een ander leest de Schakel niet. Had het niet veel beter geweest om alle inwoners een brief hierover te sturen? Of op zijn minst een melding in de Afvalbeheer app van de BAR? Al maakt natuurlijk ook niet iedereen gebruik van deze app.

De fractie besloot een last minute actie te organiseren. Wat als we nu eens een aanhanger huren en een aantal bewoners van de volle kliko verlossen? Onder het mom van EVA Helpt, gingen Richard Polder en Marjolein Blok al vroeg op pad, aangevuld met bestuurslid Jan-Willem Blok. Bericht op facebook en op pad waren we. Al snel ging het nieuwtje rond en benaderde inwoners ons met de vraag om hulp. Tussendoor gingen we lossen op de gemeentewerf. De medewerkers vertelden ons, dat er op vrijdag al een groot aantal bewoners was langs geweest met hun afval. Zij waren zachtjes gezegd nogal gepikeerd. De medewerkers aldaar konden er natuurlijk al helemaal niets aan doen. Ze waardeerden onze actie wel en volop selfies werden er gemaakt door de medewerkers samen met de mensen van EVA.

Het hele plan van het nieuwe afvalbeleid was gebaseerd op minder afval, een veel gehoorde klacht is, nu we het plastic weer in de grijze kliko moeten doen, is de bak veel te snel vol. Verder spraken we veel mensen in de wijk, die aangaven zich te ergeren aan het feit dat er steeds meer afvalbakken verdwijnen, en het zwerfafval en afvaltoerisme een serieus probleem aan het worden zijn.

Natuurlijk konden wij niet iedereen helpen en was het een druppel op de gloeiende plaat. En ja iedereen snapt dat als de kleppen openstaan de meeuwen er mee aan de haal gaan. Maar hoe voorkomen we dat bijvoorbeeld een buurtgenoot of een bedrijf net die extra zak nog even bij u in de kliko gooit waardoor die van u niet wordt geledigd?

Maar de meest gehoorde opmerking bleef, had nu eerst gewoon gewaarschuwd met een gele kaart, dan was het punt duidelijk geweest.

Het was een geslaagde actie! De media hebben het opgepikt en we kregen via social media veel positieve reacties. Nu ons opmaken voor de komende tijd, de verkiezingstijd!

20210917 EVA Nieuwsbrief september 2021

De zomervakantie is voor de meesten van ons weer achter de rug. Na deze relatief rustige periode, komt ook de gemeentepolitiek weer op gang en stomen we in sneltreinvaart richting het einde van het jaar en kijken we uiteraard naar het voorjaar van 2022.  

Een belangrijk moment want dan zullen op woensdag 16 maart 2022 de gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden. Een moment waarop de kiezer zal spreken en ons zal belonen of afrekenen voor wat we de afgelopen periode hebben bereikt maar ook op onze visie voor de toekomst en onze kandidaten lijst.

Kortom: De verkiezingen 2022 naderen!

Meer weten? Klik hier

20210823 EVA Nieuwsbrief augustus 2021

Met onze straatacties en politieke café’s laat EVA al jaren zien dat lokale politiek draait om contact en niet om vergaderen. Het gesprek met leden en geïnteresseerde inwoners is voor ons belangrijk, juist omdat wij géén landelijke partij zijn met landelijke thema’s. Onze aanpak is uniek; EVA is er echt voor Albrandswaard. En wat hebben we dit contact gemist het afgelopen jaar!

De straatactie in Rhoon was als vanouds. Een weerzien met bekenden en verfrissende gesprekken met voorbijgangers. Het waren niet veel gesprekken, maar de onderwerpen en de felheid logen er niet om. Het houdt ons scherp.

Meer weten over onze straatactie in Rhoon? Klik hier
Veel leesplezier en misschien tot ziens in Portland op 18 september!

Mocht u ook eens uw hart willen luchten over iets dat u belachelijk vindt of over een goed idee, aarzel dan niet om contact te leggen. Dat kan via: info@eva-beweegt.nl, of u neemt contact op met onze fractievoorzitter: m.vergouwe@albrandswaard.nl of de schrijver van deze nieuwsbrief namens het EVA Dichtbij Team: maretrombout@me.com

20210504 EVA Nieuwsbrief mei 2021

Hierbij weer nieuws uit de gemeenteraad over De Omloop, de Schutskooiwijk en andere onderwerpen.

Een definitief besluit nemen over een nieuwe locatie voor de voetbal blijkt moeilijk. Er zijn veel belangen te wegen. Verenigingen en leden, omwonenden en grondeigenaren, de gemeente en de Provincie, een goede plek of een dure plek, in de ene polder of in de andere polder.
Stemlokaal maakte excuses richting verenigingen voor de uitstel. EVA volgt hen niet. EVA neemt een besluit pas wanneer alle informatie volledig is.

De Schutskooiwijk wordt gerenoveerd. De huurders krijgen geen terugkeergarantie van B&W en de huidige coalitie.

EVA maakt zich zorgen over alweer grootschalige bomenkap in onze groene gemeente.

Meer weten? Klik hier

Reacties of vragen over de nieuwsbrief of andere onderwerpen zijn meer dan welkom. U kunt een reactie sturen naar
EVA-fractievoorzitter: m.vergouwe@albrandswaard.nl of naar: info@eva-beweegt.nl

20210413 EVA Nieuwsbrief april 2021

De omgevingsvisie 2040 kon niet door de gemeenteraad worden vastgesteld en is uitgesteld. Dat verbaast ons niet; er ontbreekt nogal wat. In 2019 zijn er een aantal discussieavonden geweest. De door de inwoners van Albrandswaard aangedragen ideeën vind je nauwelijks terug in het document. Actuele ontwikkelingen rondom de sportvelden ontbreken. Wensdenken van het College van B&W rondom de woningbouwplannen op het Delta/Antes-terrein zijn erin gefietst.

Broddelwerk dus

Burgerparticipatie lijkt voor de bestuurders van Albrandswaard maar lastig, frustrerend en lijkt soms zelfs te worden vermeden.

In de omgevingsvisie kwam ook woningbouw in het Valckesteynse bos aan de orde. Veel inwoners van Albrandswaard zijn daar tegen en zijn een petitie gestart.
Deelt u die mening? Teken dan de petitie! Klik: hier

In deze nieuwsbrief komen verder aan de orde het parachutespringen en het stoppen van openbaar vervoer in Albrandswaard.

Meer weten? Klik hier

20210307 EVA Nieuwsbrief maart 2021

De woningbouwopgave is het belangrijkste onderwerp van dit college. Vooral het bouwen van betaalbare en sociale woningen gaat niet goed. Al 5 jaar wordt er gepraat, nog geen sociale woning is toegevoegd.

De Omloop moet bebouwd worden en dus de voetbalverenigingen verplaatst. Maar waar naartoe? Zijn er andere belangen in het spel? Is er een verband met de beoogde bouw op het Delta/Antes-terrein? Wordt de polder Albrandswaard gebruikt om het Delta/Antes-terrein te ontsluiten?

Lees hier wat er tot nu toe is gebeurd, welke vermoedens EVA heeft en wat onze lijn zal zijn wanneer er eindelijk een definitief voorstel op tafel ligt.

Meer weten? Klik hier

20210204 EVA Nieuwsbrief februari 2021

De tweede raadsvergadering in dit jaar is alweer achter de rug.

Een vergadering met meer aandacht voor onderwerpen die niet geagendeerd waren. Ons valt op dat meer mensen de gemeenteraad nu vinden per mail of per brief.

Het lukt de gemeente onvoldoende om tijdens de digitale vergaderingen insprekers de ruimte te geven de raad toe te spreken.

EVA, GroenLinks en PvdA vroegen dan ook speciaal aandacht voor de signalen van een inwoner uit het buitengebied, de Bomenridders en de VVPA.

Brieven schrijven heeft dus wel zin!!!

Meer weten? Klik hier

20210126 EVA Nieuwsbrief januari 2021

Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van EVA van dit jaar. Een eerste brief in het laatste volle jaar van deze raadsperiode. Over 6 maanden beginnen alle politieke partijen alweer aan de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022.

Vanzelfsprekend staan we stil bij het afgelopen jaar. Corona is zo alles overheersend dat je er niet omheen kunt. Ook 2021 zal grotendeels in teken staan van dit virus.

Het bestuur, de politieke fractie en de mensen van EVA-Dichtbij wensen u nogmaals een goed jaar. We hopen dat iedereen gezond blijft en dat we elkaar ergens dit jaar weer echt kunnen ontmoeten. Want dat missen we allemaal. Gewoon een goed gesprek over onderwerpen die er toe doen, terwijl je elkaar recht in de ogen kijkt.

Ook in de gemeenteraad wordt dit gemist. De onderlinge verhouding tussen coalitie (VVD-CDA-Leefbaar-Stemlokaal) en oppositie (EVA-NAP-GroenLinks-PvdA-Frans-Suus) is al moeilijk. Het helpt dan ook niet om via een computerscherm vanuit een eigen kamertje thuis met elkaar te debatteren. Er is nauwelijks dynamiek, geen non-verbale reacties. Een vergadering is nu een uitwisseling van standpunten, waarna een stemming volgt. De uitslag is bij voorbaat al bekend.

De onderwerpen doen er wél toe. De concrete plannen voor renovatie van de Schutskooiwijk met de bouw van zo’n 150 extra woningen in Poortugaal West zijn voor het eerste gepresenteerd. Wakker blijven dus! En dan de Omloop!!! Daar lijken we een achterhoedegevecht te leveren, waarbij onze fractievoorzitter, Mariëlle Vergouwe, het gevoel heeft dat de “rode stip op de horizon” van Wethouder Schneider al met ankers is vastgezet. EVA neemt geen genoegen met een proces in achterkamertjes en zal blijven vragen om transparante besluitvorming!

Meer weten? Klik hier

20201220 EVA Nieuwsbrief december 2020

De november vergadering (vanwege de begroting de belangrijkste van het jaar) en de december vergadering zijn digitaal afgehandeld. Alleen degene die het woord voert is in beeld. Moeilijk wanneer je sfeer en non-verbale signalen belangrijk vindt, makkelijk wanneer je moeilijke besluiten moet nemen.

De inzet van EVA in de november vergadering is wederom niet beloond. De inmiddels bekende stemverhouding coalitie-oppositie blokkeerde de opdracht van de oppositie om verenigingen mee te laten profiteren van de eenmalige € 17 miljoen van de verkoop van de Eneco-aandelen. Jammer, jammer, jammer. Het lijkt erop dat politieke partijen activiteiten zoals: Cultuur, Griendpop, RTVAlbrandswaard, musical Rolf, of sportverenigingen vooral belangrijk vinden ten tijde van verkiezingen. Dit had nu een mooie gelegenheid geweest om te laten zien dat je hen op waarde schat.

De december vergadering ging grotendeels over de bouwplannen van Antes op het Delta-terrein. Vanaf begin 2019 was B&W op de hoogte zonder de omwonenden en de gemeenteraad te informeren. Uiteindelijk zwicht B&W (en uiteraard ook de coalitiepartijen) voor de chantage dreigingen van de directie van Antes.
Een extern onderzoek zegt: niet doen; verder onderzoek is nodig. Toch gaat B&W een intentieovereenkomst aan. Grote verwachte problemen op het gebied van veiligheid, verkeer, milieu en verlies van groen worden genegeerd. Dit dossier is wat ons betreft nog niet gesloten. Wij houden u op de hoogte!!!

Meer weten? Klik hier

20201202 Antes – EVA reactie op intentieovereenkomst woningbouw

Eerste formele reactie op de voorgestelde intentieovereenkomst met Antes door EVA-fractievoorzitter Mariëlle Vergouwe.

De EVA-fractie heeft kennisgenomen van de het rapport van Descisio. Dit bureau heeft slechts een maand de tijd gekregen om onderzoek te doen naar de mogelijke gevolgen van grootschalige woningbouw en dit rapport op te maken. Veel facetten van bouwen op het Antes terrein blijven hierbij nog onderbelicht of moeten nog nader worden onderzocht. En dat is logisch als je zo kort de tijd krijgt om een onderzoek uit te voeren. Maar dat stelt EVA niet gerust. Zeker, Albrandswaard moet woningen bouwen. We hebben een opdracht vanuit de provincie, maar snelheid lijkt voor dit college voor zorgvuldigheid te gaan!
In principe lijken er voor Antes maar 2 keuzes: Woningbouw of uitbreiding van de zorg. Eigenlijk vinden wij dat een heel vervelende manier van samenwerking door Antes. Antes denkt hiermee de gemeente voor het blok te zetten maar wij vinden dat we als gemeenteraad een eigen afweging moeten kunnen maken. Stel dat de gemeente uitgaat van woningbouw, dan praten we in het voorstel van het college over 400 tot zelfs 600 woningen! De EVA-fractie mist de onderbouwing waarom het deze aantallen moeten zijn.
Meer in zijn algemeenheid: áls we zouden kiezen voor woningbouw dan heeft de EVA-fractie daarbij een aantal zorgen waarvan ik er graag een aantal wil noemen. De ontsluiting en de toename van het verkeer.
Hoe garanderen we een veilige woonomgeving voor nieuwe bewoners? Welke effecten heeft de toename van deze woningen op onze voorzieningen en met name op de scholen, er komen naar schatting 129 basisschoolleerlingen bij, dat zijn ruim 4 schoolklassen! Wat doet een dergelijke uitbreiding met onze sociale en maatschappelijke voorzieningen?
EVA vroeg eerder dit jaar al aandacht voor een goed onderzoek naar de effecten van grootschalige woningbouw op onze voorzieningen, scholen en gymvloeren. Dit vindt telkens geen steun, maar uiteindelijk moet u de vraag wel beantwoorden.
En niet te vergeten de natuurwaarden in het gebied: welk effect heeft grootschalige woningbouw op de flora en fauna?
Wat wij ook missen in dit voorstel is een kosten/baten analyse. Wat gaat het ons kosten en wat levert het ons op? En gaat de provincie ons financieel ondersteunen bij deze opgave? Wij denken dan met name aan de nieuwe ontsluiting via de polder naar de Albrandswaardseweg: in het rapport staat letterlijk dat Albrandswaard zelf aan de lat staat voor de benodigde investeringen om de nieuwe woningen op een goede manier in de bestaande omgeving in te passen.
In dit voorstel zijn de lusten voor Antes en de lasten voor de gemeente Albrandswaard.
De EVA-fractie vindt het onverstandig dat het college een intentieovereenkomst met Antes wil sluiten op basis van nog zoveel onzekerheden. Waarom wordt er niet eerst een grondig vervolgonderzoek gedaan naar genoemde effecten? Zoek het eerst verder uit en kom dan met een voorstel naar de gemeenteraad om een intentieovereenkomst te tekenen.
Door nu een intentieovereenkomst af te sluiten zwemmen we met zijn allen een fuik in.
De gemeente Albrandswaard heeft al vaker, op een enkele uitzondering zoals Essendael na, verlies geleden op woningbouwontwikkelingen.
Wanneer de gemeente nu deze intentieverklaring tekent, moeten we over 5 jaar aan onze inwoners weer een bijdrage vragen omdat we de begroting niet rond krijgen. De EVA-fractie vindt dat een slecht vooruitzicht en zal niet instemmen met het tekenen van een intentieovereenkomst.

20201111 ENECO miljoenen – EVA voorstel voor extra geld naar verenigingen afgewezen!!!

EVA voorstel krijgt geen steun, geen extra geld naar verenigingen.
EVA heeft maandag, samen met de NAP, GroenLinks en fractie Frans een motie ingediend die het college vroeg om 1% van de Eneco-gelden direct aan de samenleving te geven.

Dat gaat dus over een bedrag van €170.000. EVA vroeg het college om samen met het gemeenschapsfonds en het Akkoord van Albrandswaard spelregels te maken voor de besteding van deze pot. “We willen graag dat veel mensen direct meeprofiteren van de eenmalige opbrengst van de verkoop van Eneco-aandelen. De gemeente heeft hier 17 miljoen mee verdiend. Het grootste deel wordt direct ingezet om allerlei reserves te vormen en om ruimte te maken in de noodlijdende begroting”, aldus Mariëlle Vergouwe van EVA.

In de motie wordt ook richting gegeven. Verenigingen en andere organisaties die zich bezighouden met ontmoeten, cultuur en sport, zouden een beroep kunnen doen op deze eenmalige spaarpot. “Het is wel zo dat dit maar eenmalig is. Er kunnen bijvoorbeeld wel instrumenten van worden aangeschaft, een verhuizing van RTV Albrandswaard van worden betaald, of attributen voor de musical Rolf, maar op is op. En het geld hoeft echt niet in één jaar op. EVA wil niet op de stoel van verdeler zitten. Mensen weten zelf wel waar het beste in geïnvesteerd kan worden. Daarom is de mening van het Akkoord van Albrandswaard zo belangrijk en heb je ook een groep als het gemeenschapsfonds nodig. Zij zijn al gewend aanvragen te beoordelen en af te handelen. Bovendien zijn zij zelf geen partij. Dat maakt het redelijk onafhankelijk.”

In de voorbereiding was een grote meerderheid enthousiast. Er werd wat gesteggeld over woorden, maar de inhoud bleef overeind. Uiteindelijk bij de stemming bleek dat de coalitiepartijen zich (zoals gewoonlijk) snel aansloten bij de mening van het college. Zij waren terughoudend en begrepen de intentie niet. Geen meerderheid dus. Volgens wethouder van Ginkel en wethouder Goedknegt kunnen verenigingen een beroep doen op de regelingen die er zijn voor het mislopen van inkomsten door Corona.

Maar dat is nu net waar het niet over ging!

Kapelpad Poortugaal

20201110 EVA Nieuwsbrief november 2020 – Begroting en beschouwingen 2021

Op 9 november 2020 is de begroting van de gemeente Albrandswaard besproken in de gemeenteraad. Op dinsdag 10 november 2020 wordt hij definitief vastgesteld.

Deze nieuwsbrief gaat over de inzet van EVA bij de begroting besprekingen en de algemene beschouwingen.

EVA ziet het college nog steeds tobben met het rond krijgen van de begroting. Wel wordt goed zichtbaar hoe EVA verschilt van de coalitiepartijen VVD, StemLokaal, Leefbaar en CDA.

Waar de VVD zegt: bouwen, bouwen, bouwen! Zegt EVA dat Albrandswaard de agrarische, recreatieve en natuurwaarden ferm willen verdedigen bij de Provincie.

Broddelwerk op het gebied van woningbouw. Het eerste bod van 1177 woningen aan de Provincie was te hoog. Het nu voorgestelde aantal van 750 is te laag, waarbij het aantal sociale woningen van 210 ontoereikend is!

Waar de coalitie bezuinigingen in het groen lijkt te accepteren, zegt EVA: luister beter naar inwoners. Zij willen juist meer groen en beter onderhoud!

Wethouder van Ginkel, verantwoordelijk voor zorg en onderwijs, wil het peuterwerk aanbesteden en zet een streep door het werkloosheidsproject van SWA. EVA ziet dat anders: Zet in op preventie en maak werk van het peuterwerk met SPA en stop de uitverkoop van lokale goedlopende initiatieven! Maak van SWA weer een onafhankelijke zelfstandige stichting!

Meer weten? Klik hier

20200928 EVA hervat straatacties

EVA hervat Corona-proof en met enthousiasme de straatacties.

Afgelopen zaterdag stonden we eindelijk weer op straat. We waren aanwezig op het Strawinskiplein in Rhoon en hielden een enquête over de beste besteding van €17 miljoen. Dit geld heeft de gemeente ontvangen door de verkoop van de Eneco-aandelen.
Fractievoorzitter van EVA, Mariëlle Vergouwe, vindt het belangrijk om te horen waar de prioriteiten van mensen liggen. Zeker met de begrotingsbehandeling van de gemeente in het zicht. Het is tegenstrijdig. Financieel staat Albrandswaard er slecht voor. Aan de andere kant hebben we ineens veel geld in de spaarpot gekregen. Daar moeten we verantwoord mee omgaan en voor ons is draagvlak bij inwoners dan belangrijk.
Het gemeentebestuur heeft een aantal bezuinigingsvoorstellen gedaan. Daar zitten goede voorstellen bij die wij sowieso kunnen steunen. Het aanleggen van reserves voor sociale woningbouw en duurzaamheid zijn bijvoorbeeld voorstellen die eerder al uit onze koker kwamen. Toen werd het door de VVD-CDA-StemLokaal-Leefbaar weggestemd. Inmiddels heeft de coalitie dit alsnog overgenomen.
Ook bij het publiek was hier veel draagvlak voor. Waar helemaal geen draagvlak voor was is het versoberen van het groen in de wijken. Mensen willen hier juist in investeren.
EVA geeft ruimte voor goede ideeën. Tijdens de enquête op straat, op Facebook of via de website vragen we u wat u belangrijk vindt. De mensen met de beste ideeën waar EVA mee verder gaat ontvangen daarvoor een taart.

EVA Taart

20200908 Pleegt Antes chantage?

EVA is geschokt over de toon van Antes.
De Parnassiagroep, waar Antes/Delta, onderdeel van is, heeft het college van Albrandswaard op 7 september 2020 een brief gestuurd. In deze brief laten zij weten dat wanneer de gemeente alsnog geen woningbouw toe zal staan op het Antesterrein, zij de grond zullen doorverkopen aan andere zorgaanbieders. Dit zou een substantiële uitbreiding betekenen van zorgfuncties. Ook wijzen ze er fijntjes op dat ook in dit scenario de verkeersdruk op de dijken zal stijgen door personeel, bezoekers en cliënten.
Letterlijk laat Antes het college de keuze: willen jullie een reguliere woonwijk, of een uitbreiding van patiënten huisvesting?
EVA is geschokt van deze toon, die zich eigenlijk alleen laat wegzetten als een soort chantage. Hiermee laat Antes zien dat zij geen enkel respect heeft voor de zorgen van omwonenden of de gemeenteraad. Een onderzoek naar mogelijke effecten van woningbouw in dit toch al kwetsbaar gebied moet nog starten. Aan het begin van het jaar vond Antes het nog belangrijk samen met de gemeente naar de mogelijkheden te kijken. Op hun terrein is de gemeenteraad toen bijgepraat over plannen die al veel verder bleken dan onze wethouder ons deed geloven. Inmiddels lijkt Antes 180 graden gedraaid. Er is geen sprake meer van samenwerken. Antes stelt dat er gebouwd gaat worden. Er moet namelijk geld verdiend worden voor de nieuwbouw van hun cliënten. Waarom zou de gemeenteraad hier nog over praten?

20200831 Eneco – Wat te doen met €17 miljoen

Bij belangrijke actuele onderwerpen in de gemeente Albrandswaard organiseert EVA straatacties of politieke cafés om de mening van de burgers te peilen. Dit alles onder het al oude motto van EVA: “EERST VRAGEN, DAN DOEN!”. Vanwege het CORONA-virus is dat nu niet slim om te doen.

De raadsleden van EVA horen echt heel graag uw mening. U helpt hen bij het maken van keuzes. Wat moet de gemeente Albrandswaard doen (of niet doen) met €17 miljoen?

De financiële positie van Albrandswaard is namelijk niet goed, maar de spaarpot zit wel vol.

Aan de ene kant bereidt de gemeenteraad bezuinigingen voor, aan de andere kant wordt gekeken naar de €17 miljoen die de gemeente bijgeschreven kreeg vanwege de verkoop van de Eneco-aandelen.

Niet alles kan. In de nieuwsbrief leggen we uit hoe dat zit. Wij hopen dat u uw mening geeft over dit belangrijke onderwerp.

Meer weten? Klik hier