20211118 EVA Nieuwsbrief november 2021 – Windmolens bij het Beneluxplein

Op 17 november 2021 was er een digitale bijeenkomst over het Windpark Beneluxplein. De gemeentes Albrandswaard en Rotterdam zijn al sinds 2019 bezig met het maken van plannen. Albrandswaard heeft aangegeven geen windmolens op haar grondgebied te willen. Precies zoals de gehele gemeenteraad heeft aangegeven.

Wat doe je dan als Rotterdam, je plaatst de windmolens dicht bij de gemeentegrens zodat de wieken over het grondgebied van Albrandswaard komen. Je verandert ook de plannen om van 3 lagere windmolens (145m) naar 2 hoge windmolens (245m) te gaan. De wieken zijn hoger dan de zalmhaventoren!!.

Motivatie om dit te doen: 3 windmolens is financieel niet haalbaar; maar cijfers en onderbouwing worden niet gegeven. Er is een uitspraak gedaan door de hoge Raad dat windmolenparken niet meer zijn toegestaan zonder het in kaart brengen van de geluid- en slagschade problemen/overlast en met name het effect op de gezondheid van mens en dier. Is dat soms de reden dat van 3 naar 2 windmolens is gegaan. Want 2 windmolens worden niet gezien als windmolenpark. Vragen daarover werden niet beantwoord.

Het kaartje waarop de geluidscontouren worden weergegeven is een verkoopargument. Door de gestelde vragen blijkt het niet zeker te zijn welk type windmolens worden geplaatst en daardoor is het nog niet mogelijk is een geluidscontourenkaart te maken. Er is nog geen onderzoek gedaan naar laagfrequent geluid, ecologische schade en accumulatie van geluid. Eén van de meest schokkende opmerking over geluidsoverlast: door het geluid van de A15 en de haven hoor je windmolens niet!

Omwonenden maken zich grote zorgen. EVA heeft het gevoel dat de plannenmakers zich daar niets van aantrekken; hun mening is dat alles past binnen de regels. Daar zijn wij nog niet zo zeker van. Nee, de Provincie heeft een aanwijzing gedaan en dan moet je als een mak schaap koste wat het kost de plannen doordrukken. Het ontbreekt de gemeente Rotterdam aan visie en inlevingsvermogen voor haar inwoners en haar buurgemeente.

De omwonenden mogen voor een deel eigenaar worden en ontvangen dan ± 4% rendement op de investering (energiecoöperatie). Op die manier worden de windmolens een beetje eigendom van de buurt. Zo’n opmerking geeft aan dat niet begrepen wordt dat de “buurt” niet zit te wachten op twee van deze enorme windmolens. Rekening houden met de belangen van de inwoners van Poortugaal is een utopie.

EVA blijft de ontwikkelingen volgen en zullen ons blijven inzetten om de belangen van de inwoners te verdedigen. EVA is Echt Voor Albrandswaard.

Meer weten? Neem dan contact op met EVA-gemeenteraadslid Richard Polder via: r.polder@albrandswaard.nl

Voor een artikel in de Schakel met een reactie van wethouder Goedknegt, klik hier

Voor een nieuwsbrief van de gemeente Rotterdam, klik hier

Voor een situatiekaart, klik hier