Nieuws

20170117 Schriftelijke vragen aan het college

Op 20 december 2016 heeft een Ontmoeting & Dialoogavond plaatsgevonden waarbij de dialooggroep Poortugaal West haar advies heeft toegelicht. Aansluitend was er een avond voor de bewoners van Poortugaal West. Dit was aanleiding voor de fractie EVA schriftelijke vragen in te dienen. Het college is verzocht deze vragen te beantwoorden voor de behandeling in de Beraad & Advies van 17 januari 2017.

vragen sociale woningbouw 2

De antwoorden door het college

—————————————————————————————————–

20161024 Schriftelijke vragen aan het college

Naar aanleiding van de bewonersavond op 10 oktober 2016 in Poortugaal West over de bouw van sociale woningen heeft de EVA fractie schriftelijke vragen ingediend. Tijdens het vragenhalf uur van de raadsvergadering van 24 oktober 2016 heeft de EVA fractie ook vragen gesteld. Hierbij werd het college onder andere opgeroepen de schriftelijke vragen van EVA snel te beantwoorden. Hieronder kunt u de vragen downloaden.

vragen-sociale-woningbouw

vragenhalfuur-sociale-woningbouw

De antwoorden door het college

—————————————————————————————————–

20160418 Jan Pieter Lokker benoemd tot waarnemend burgemeester

                      20160418 JanPieter Lokker

 

Vanwege de ziekte van burgemeester Hans Wagner werd Jan Pieter Lokker tot waarnemend burgemeester benoemd. Bij de aanvang van de gemeenteraadsvergadering werd hem de voorzittershamer overhandigd door EVA-raadslid Jan Gardeitchik als plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad.

—————————————————————————————————–

20160404 De buurtbus  is een groot succes

               20140414 Buurtbus

 

Sinds september 2015 hebben al 10.000 reizigers meegereden met de buurtbus. Tijd voor een bloemetje!

De buurtbus (lijn 602) verbindt de dorpskernen Portland, Poortugaal en Rhoon met elkaar. Binnen zeven maanden hebben al 10.000 reizigers gebruik gemaakt van de buurtbus. Dat konden we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Een studente op weg naar het Albeda Collega werd bij station Rhoon verrast met een bos bloemen en een cadeaubon!

Sidney Huddleston Slater, productmanager voor- en natransport van de RET, is enthousiast over het succes: “Buurtbus 602 wordt verzorgd door vrijwilligers in een gebied waar al enkele jaren geen RET bus meer reed. De buurtbus is ontstaan vanuit een burgerinitiatief, met veel steun vanuit de gemeente. Het is mooi om te zien dat de buurtbus zo’n succes is en breed gedragen wordt onder de bewoners.”

De buurtbus heeft plek voor acht personen en rijdt op werkdagen van 07.00 tot 19.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur eens per uur. Je kunt in de bus gebruikmaken van de OV-Chipkaart en er geldt een zelfde tarief als in de andere RET buslijnen

Na het opheffen van de reguliere buslijn door de RET in 2010/2011 zijn de toenmalige EVA-raadsleden Arda van der Heide, Hans de Bruyn en Rob Littel een burgerinitiatief gestart dat uiteindelijk geleid heeft tot deze buurtbus.

—————————————————————————————————–

20160208 Grote opkomst bij debat over vergunninghouders

vluchtelingendebat

 

De opkomst bij het debat over de huisvesting van statushouders was groot. Veel mensen dachten dat er iets werd besloten over een asielzoekerscentrum of andere opvang. Dit was niet het geval. Het ging over het bouwen van sociale huurwoningen om asielzoekers met een vergunning te kunnen huisvesten. Dit is geen besluit van de gemeente. Het Rijk verplicht de gemeente om te voorzien in huisvesting van statushouders.

—————————————————————————————————–

20151215 PSV Poortugaal pleit voor extra kunstgrasveld

psv

—————————————————————————————————–

20151126 Nieuw college Albrandswaard beëdigd

 

foto college
Op 26 november 2015 heeft burgemeester Wagner het nieuwe college beëdigd. Van links naar rechts: Maret Rombout (EVA), Hans van der Graaff (PvdA), Jaqueline de Leeuwe (NAP) en Marco Goedknegt (VVD). Klik op de hierna volgende link voor het coalitiedocument.

—————————————————————————————————–

20151031 EVA bestaat 10 jaar en afscheid Bert Euser

 

Op 31 oktober 2015 bestond EVA 10 jaar. Dat is gevierd met een groot aantal leden en genodigden in het kasteel van Rhoon.

Begin 2015 heeft Bert Euser afscheid genomen van de actieve politiek in Albrandswaard. Op deze bijeenkomst werd Bert bedankt voor zijn enorme bijdrage aan de ontwikkeling van onze partij. Bert is vanaf nu erelid van EVA. Klik op de hierna volgende link voor zijn afscheidsspeech.