20210413 EVA Nieuwsbrief april 2021

De omgevingsvisie 2040 kon niet door de gemeenteraad worden vastgesteld en is uitgesteld. Dat verbaast ons niet; er ontbreekt nogal wat. In 2019 zijn er een aantal discussieavonden geweest. De door de inwoners van Albrandswaard aangedragen ideeën vind je nauwelijks terug in het document. Actuele ontwikkelingen rondom de sportvelden ontbreken. Wensdenken van het College van B&W rondom de woningbouwplannen op het Delta/Antes-terrein zijn erin gefietst.

Broddelwerk dus

Burgerparticipatie lijkt voor de bestuurders van Albrandswaard maar lastig, frustrerend en lijkt soms zelfs te worden vermeden.

In de omgevingsvisie kwam ook woningbouw in het Valckesteynse bos aan de orde. Veel inwoners van Albrandswaard zijn daar tegen en zijn een petitie gestart.
Deelt u die mening? Teken dan de petitie! Klik: hier

In deze nieuwsbrief komen verder aan de orde het parachutespringen en het stoppen van openbaar vervoer in Albrandswaard.

Meer weten? Klik hier