20210504 EVA Nieuwsbrief mei 2021

Hierbij weer nieuws uit de gemeenteraad over De Omloop, de Schutskooiwijk en andere onderwerpen.

Een definitief besluit nemen over een nieuwe locatie voor de voetbal blijkt moeilijk. Er zijn veel belangen te wegen. Verenigingen en leden, omwonenden en grondeigenaren, de gemeente en de Provincie, een goede plek of een dure plek, in de ene polder of in de andere polder.
Stemlokaal maakte excuses richting verenigingen voor de uitstel. EVA volgt hen niet. EVA neemt een besluit pas wanneer alle informatie volledig is.

De Schutskooiwijk wordt gerenoveerd. De huurders krijgen geen terugkeergarantie van B&W en de huidige coalitie.

EVA maakt zich zorgen over alweer grootschalige bomenkap in onze groene gemeente.

Meer weten? Klik hier

Reacties of vragen over de nieuwsbrief of andere onderwerpen zijn meer dan welkom. U kunt een reactie sturen naar
EVA-fractievoorzitter: m.vergouwe@albrandswaard.nl of naar: info@eva-beweegt.nl

20210413 EVA Nieuwsbrief april 2021

De omgevingsvisie 2040 kon niet door de gemeenteraad worden vastgesteld en is uitgesteld. Dat verbaast ons niet; er ontbreekt nogal wat. In 2019 zijn er een aantal discussieavonden geweest. De door de inwoners van Albrandswaard aangedragen ideeën vind je nauwelijks terug in het document. Actuele ontwikkelingen rondom de sportvelden ontbreken. Wensdenken van het College van B&W rondom de woningbouwplannen op het Delta/Antes-terrein zijn erin gefietst.

Broddelwerk dus

Burgerparticipatie lijkt voor de bestuurders van Albrandswaard maar lastig, frustrerend en lijkt soms zelfs te worden vermeden.

In de omgevingsvisie kwam ook woningbouw in het Valckesteynse bos aan de orde. Veel inwoners van Albrandswaard zijn daar tegen en zijn een petitie gestart.
Deelt u die mening? Teken dan de petitie! Klik: hier

In deze nieuwsbrief komen verder aan de orde het parachutespringen en het stoppen van openbaar vervoer in Albrandswaard.

Meer weten? Klik hier

20210307 EVA Nieuwsbrief maart 2021

De woningbouwopgave is het belangrijkste onderwerp van dit college. Vooral het bouwen van betaalbare en sociale woningen gaat niet goed. Al 5 jaar wordt er gepraat, nog geen sociale woning is toegevoegd.

De Omloop moet bebouwd worden en dus de voetbalverenigingen verplaatst. Maar waar naartoe? Zijn er andere belangen in het spel? Is er een verband met de beoogde bouw op het Delta/Antes-terrein? Wordt de polder Albrandswaard gebruikt om het Delta/Antes-terrein te ontsluiten?

Lees hier wat er tot nu toe is gebeurd, welke vermoedens EVA heeft en wat onze lijn zal zijn wanneer er eindelijk een definitief voorstel op tafel ligt.

Meer weten? Klik hier

20210204 EVA Nieuwsbrief februari 2021

De tweede raadsvergadering in dit jaar is alweer achter de rug.

Een vergadering met meer aandacht voor onderwerpen die niet geagendeerd waren. Ons valt op dat meer mensen de gemeenteraad nu vinden per mail of per brief.

Het lukt de gemeente onvoldoende om tijdens de digitale vergaderingen insprekers de ruimte te geven de raad toe te spreken.

EVA, GroenLinks en PvdA vroegen dan ook speciaal aandacht voor de signalen van een inwoner uit het buitengebied, de Bomenridders en de VVPA.

Brieven schrijven heeft dus wel zin!!!

Meer weten? Klik hier

20210126 EVA Nieuwsbrief januari 2021

Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van EVA van dit jaar. Een eerste brief in het laatste volle jaar van deze raadsperiode. Over 6 maanden beginnen alle politieke partijen alweer aan de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022.

Vanzelfsprekend staan we stil bij het afgelopen jaar. Corona is zo alles overheersend dat je er niet omheen kunt. Ook 2021 zal grotendeels in teken staan van dit virus.

Het bestuur, de politieke fractie en de mensen van EVA-Dichtbij wensen u nogmaals een goed jaar. We hopen dat iedereen gezond blijft en dat we elkaar ergens dit jaar weer echt kunnen ontmoeten. Want dat missen we allemaal. Gewoon een goed gesprek over onderwerpen die er toe doen, terwijl je elkaar recht in de ogen kijkt.

Ook in de gemeenteraad wordt dit gemist. De onderlinge verhouding tussen coalitie (VVD-CDA-Leefbaar-Stemlokaal) en oppositie (EVA-NAP-GroenLinks-PvdA-Frans-Suus) is al moeilijk. Het helpt dan ook niet om via een computerscherm vanuit een eigen kamertje thuis met elkaar te debatteren. Er is nauwelijks dynamiek, geen non-verbale reacties. Een vergadering is nu een uitwisseling van standpunten, waarna een stemming volgt. De uitslag is bij voorbaat al bekend.

De onderwerpen doen er wél toe. De concrete plannen voor renovatie van de Schutskooiwijk met de bouw van zo’n 150 extra woningen in Poortugaal West zijn voor het eerste gepresenteerd. Wakker blijven dus! En dan de Omloop!!! Daar lijken we een achterhoedegevecht te leveren, waarbij onze fractievoorzitter, Mariëlle Vergouwe, het gevoel heeft dat de “rode stip op de horizon” van Wethouder Schneider al met ankers is vastgezet. EVA neemt geen genoegen met een proces in achterkamertjes en zal blijven vragen om transparante besluitvorming!

Meer weten? Klik hier

20201220 EVA Nieuwsbrief december 2020

De november vergadering (vanwege de begroting de belangrijkste van het jaar) en de december vergadering zijn digitaal afgehandeld. Alleen degene die het woord voert is in beeld. Moeilijk wanneer je sfeer en non-verbale signalen belangrijk vindt, makkelijk wanneer je moeilijke besluiten moet nemen.

De inzet van EVA in de november vergadering is wederom niet beloond. De inmiddels bekende stemverhouding coalitie-oppositie blokkeerde de opdracht van de oppositie om verenigingen mee te laten profiteren van de eenmalige € 17 miljoen van de verkoop van de Eneco-aandelen. Jammer, jammer, jammer. Het lijkt erop dat politieke partijen activiteiten zoals: Cultuur, Griendpop, RTVAlbrandswaard, musical Rolf, of sportverenigingen vooral belangrijk vinden ten tijde van verkiezingen. Dit had nu een mooie gelegenheid geweest om te laten zien dat je hen op waarde schat.

De december vergadering ging grotendeels over de bouwplannen van Antes op het Delta-terrein. Vanaf begin 2019 was B&W op de hoogte zonder de omwonenden en de gemeenteraad te informeren. Uiteindelijk zwicht B&W (en uiteraard ook de coalitiepartijen) voor de chantage dreigingen van de directie van Antes.
Een extern onderzoek zegt: niet doen; verder onderzoek is nodig. Toch gaat B&W een intentieovereenkomst aan. Grote verwachte problemen op het gebied van veiligheid, verkeer, milieu en verlies van groen worden genegeerd. Dit dossier is wat ons betreft nog niet gesloten. Wij houden u op de hoogte!!!

Meer weten? Klik hier

20201202 Antes – EVA reactie op intentieovereenkomst woningbouw

Eerste formele reactie op de voorgestelde intentieovereenkomst met Antes door EVA-fractievoorzitter Mariëlle Vergouwe.

De EVA-fractie heeft kennisgenomen van de het rapport van Descisio. Dit bureau heeft slechts een maand de tijd gekregen om onderzoek te doen naar de mogelijke gevolgen van grootschalige woningbouw en dit rapport op te maken. Veel facetten van bouwen op het Antes terrein blijven hierbij nog onderbelicht of moeten nog nader worden onderzocht. En dat is logisch als je zo kort de tijd krijgt om een onderzoek uit te voeren. Maar dat stelt EVA niet gerust. Zeker, Albrandswaard moet woningen bouwen. We hebben een opdracht vanuit de provincie, maar snelheid lijkt voor dit college voor zorgvuldigheid te gaan!
In principe lijken er voor Antes maar 2 keuzes: Woningbouw of uitbreiding van de zorg. Eigenlijk vinden wij dat een heel vervelende manier van samenwerking door Antes. Antes denkt hiermee de gemeente voor het blok te zetten maar wij vinden dat we als gemeenteraad een eigen afweging moeten kunnen maken. Stel dat de gemeente uitgaat van woningbouw, dan praten we in het voorstel van het college over 400 tot zelfs 600 woningen! De EVA-fractie mist de onderbouwing waarom het deze aantallen moeten zijn.
Meer in zijn algemeenheid: áls we zouden kiezen voor woningbouw dan heeft de EVA-fractie daarbij een aantal zorgen waarvan ik er graag een aantal wil noemen. De ontsluiting en de toename van het verkeer.
Hoe garanderen we een veilige woonomgeving voor nieuwe bewoners? Welke effecten heeft de toename van deze woningen op onze voorzieningen en met name op de scholen, er komen naar schatting 129 basisschoolleerlingen bij, dat zijn ruim 4 schoolklassen! Wat doet een dergelijke uitbreiding met onze sociale en maatschappelijke voorzieningen?
EVA vroeg eerder dit jaar al aandacht voor een goed onderzoek naar de effecten van grootschalige woningbouw op onze voorzieningen, scholen en gymvloeren. Dit vindt telkens geen steun, maar uiteindelijk moet u de vraag wel beantwoorden.
En niet te vergeten de natuurwaarden in het gebied: welk effect heeft grootschalige woningbouw op de flora en fauna?
Wat wij ook missen in dit voorstel is een kosten/baten analyse. Wat gaat het ons kosten en wat levert het ons op? En gaat de provincie ons financieel ondersteunen bij deze opgave? Wij denken dan met name aan de nieuwe ontsluiting via de polder naar de Albrandswaardseweg: in het rapport staat letterlijk dat Albrandswaard zelf aan de lat staat voor de benodigde investeringen om de nieuwe woningen op een goede manier in de bestaande omgeving in te passen.
In dit voorstel zijn de lusten voor Antes en de lasten voor de gemeente Albrandswaard.
De EVA-fractie vindt het onverstandig dat het college een intentieovereenkomst met Antes wil sluiten op basis van nog zoveel onzekerheden. Waarom wordt er niet eerst een grondig vervolgonderzoek gedaan naar genoemde effecten? Zoek het eerst verder uit en kom dan met een voorstel naar de gemeenteraad om een intentieovereenkomst te tekenen.
Door nu een intentieovereenkomst af te sluiten zwemmen we met zijn allen een fuik in.
De gemeente Albrandswaard heeft al vaker, op een enkele uitzondering zoals Essendael na, verlies geleden op woningbouwontwikkelingen.
Wanneer de gemeente nu deze intentieverklaring tekent, moeten we over 5 jaar aan onze inwoners weer een bijdrage vragen omdat we de begroting niet rond krijgen. De EVA-fractie vindt dat een slecht vooruitzicht en zal niet instemmen met het tekenen van een intentieovereenkomst.

20201111 ENECO miljoenen – EVA voorstel voor extra geld naar verenigingen afgewezen!!!

EVA voorstel krijgt geen steun, geen extra geld naar verenigingen.
EVA heeft maandag, samen met de NAP, GroenLinks en fractie Frans een motie ingediend die het college vroeg om 1% van de Eneco-gelden direct aan de samenleving te geven.

Dat gaat dus over een bedrag van €170.000. EVA vroeg het college om samen met het gemeenschapsfonds en het Akkoord van Albrandswaard spelregels te maken voor de besteding van deze pot. “We willen graag dat veel mensen direct meeprofiteren van de eenmalige opbrengst van de verkoop van Eneco-aandelen. De gemeente heeft hier 17 miljoen mee verdiend. Het grootste deel wordt direct ingezet om allerlei reserves te vormen en om ruimte te maken in de noodlijdende begroting”, aldus Mariëlle Vergouwe van EVA.

In de motie wordt ook richting gegeven. Verenigingen en andere organisaties die zich bezighouden met ontmoeten, cultuur en sport, zouden een beroep kunnen doen op deze eenmalige spaarpot. “Het is wel zo dat dit maar eenmalig is. Er kunnen bijvoorbeeld wel instrumenten van worden aangeschaft, een verhuizing van RTV Albrandswaard van worden betaald, of attributen voor de musical Rolf, maar op is op. En het geld hoeft echt niet in één jaar op. EVA wil niet op de stoel van verdeler zitten. Mensen weten zelf wel waar het beste in geïnvesteerd kan worden. Daarom is de mening van het Akkoord van Albrandswaard zo belangrijk en heb je ook een groep als het gemeenschapsfonds nodig. Zij zijn al gewend aanvragen te beoordelen en af te handelen. Bovendien zijn zij zelf geen partij. Dat maakt het redelijk onafhankelijk.”

In de voorbereiding was een grote meerderheid enthousiast. Er werd wat gesteggeld over woorden, maar de inhoud bleef overeind. Uiteindelijk bij de stemming bleek dat de coalitiepartijen zich (zoals gewoonlijk) snel aansloten bij de mening van het college. Zij waren terughoudend en begrepen de intentie niet. Geen meerderheid dus. Volgens wethouder van Ginkel en wethouder Goedknegt kunnen verenigingen een beroep doen op de regelingen die er zijn voor het mislopen van inkomsten door Corona.

Maar dat is nu net waar het niet over ging!

Kapelpad Poortugaal

20201110 EVA Nieuwsbrief november 2020 – Begroting en beschouwingen 2021

Op 9 november 2020 is de begroting van de gemeente Albrandswaard besproken in de gemeenteraad. Op dinsdag 10 november 2020 wordt hij definitief vastgesteld.

Deze nieuwsbrief gaat over de inzet van EVA bij de begroting besprekingen en de algemene beschouwingen.

EVA ziet het college nog steeds tobben met het rond krijgen van de begroting. Wel wordt goed zichtbaar hoe EVA verschilt van de coalitiepartijen VVD, StemLokaal, Leefbaar en CDA.

Waar de VVD zegt: bouwen, bouwen, bouwen! Zegt EVA dat Albrandswaard de agrarische, recreatieve en natuurwaarden ferm willen verdedigen bij de Provincie.

Broddelwerk op het gebied van woningbouw. Het eerste bod van 1177 woningen aan de Provincie was te hoog. Het nu voorgestelde aantal van 750 is te laag, waarbij het aantal sociale woningen van 210 ontoereikend is!

Waar de coalitie bezuinigingen in het groen lijkt te accepteren, zegt EVA: luister beter naar inwoners. Zij willen juist meer groen en beter onderhoud!

Wethouder van Ginkel, verantwoordelijk voor zorg en onderwijs, wil het peuterwerk aanbesteden en zet een streep door het werkloosheidsproject van SWA. EVA ziet dat anders: Zet in op preventie en maak werk van het peuterwerk met SPA en stop de uitverkoop van lokale goedlopende initiatieven! Maak van SWA weer een onafhankelijke zelfstandige stichting!

Meer weten? Klik hier

20200928 EVA hervat straatacties

EVA hervat Corona-proof en met enthousiasme de straatacties.

Afgelopen zaterdag stonden we eindelijk weer op straat. We waren aanwezig op het Strawinskiplein in Rhoon en hielden een enquête over de beste besteding van €17 miljoen. Dit geld heeft de gemeente ontvangen door de verkoop van de Eneco-aandelen.
Fractievoorzitter van EVA, Mariëlle Vergouwe, vindt het belangrijk om te horen waar de prioriteiten van mensen liggen. Zeker met de begrotingsbehandeling van de gemeente in het zicht. Het is tegenstrijdig. Financieel staat Albrandswaard er slecht voor. Aan de andere kant hebben we ineens veel geld in de spaarpot gekregen. Daar moeten we verantwoord mee omgaan en voor ons is draagvlak bij inwoners dan belangrijk.
Het gemeentebestuur heeft een aantal bezuinigingsvoorstellen gedaan. Daar zitten goede voorstellen bij die wij sowieso kunnen steunen. Het aanleggen van reserves voor sociale woningbouw en duurzaamheid zijn bijvoorbeeld voorstellen die eerder al uit onze koker kwamen. Toen werd het door de VVD-CDA-StemLokaal-Leefbaar weggestemd. Inmiddels heeft de coalitie dit alsnog overgenomen.
Ook bij het publiek was hier veel draagvlak voor. Waar helemaal geen draagvlak voor was is het versoberen van het groen in de wijken. Mensen willen hier juist in investeren.
EVA geeft ruimte voor goede ideeën. Tijdens de enquête op straat, op Facebook of via de website vragen we u wat u belangrijk vindt. De mensen met de beste ideeën waar EVA mee verder gaat ontvangen daarvoor een taart.

EVA Taart

20200908 Pleegt Antes chantage?

EVA is geschokt over de toon van Antes.
De Parnassiagroep, waar Antes/Delta, onderdeel van is, heeft het college van Albrandswaard op 7 september 2020 een brief gestuurd. In deze brief laten zij weten dat wanneer de gemeente alsnog geen woningbouw toe zal staan op het Antesterrein, zij de grond zullen doorverkopen aan andere zorgaanbieders. Dit zou een substantiële uitbreiding betekenen van zorgfuncties. Ook wijzen ze er fijntjes op dat ook in dit scenario de verkeersdruk op de dijken zal stijgen door personeel, bezoekers en cliënten.
Letterlijk laat Antes het college de keuze: willen jullie een reguliere woonwijk, of een uitbreiding van patiënten huisvesting?
EVA is geschokt van deze toon, die zich eigenlijk alleen laat wegzetten als een soort chantage. Hiermee laat Antes zien dat zij geen enkel respect heeft voor de zorgen van omwonenden of de gemeenteraad. Een onderzoek naar mogelijke effecten van woningbouw in dit toch al kwetsbaar gebied moet nog starten. Aan het begin van het jaar vond Antes het nog belangrijk samen met de gemeente naar de mogelijkheden te kijken. Op hun terrein is de gemeenteraad toen bijgepraat over plannen die al veel verder bleken dan onze wethouder ons deed geloven. Inmiddels lijkt Antes 180 graden gedraaid. Er is geen sprake meer van samenwerken. Antes stelt dat er gebouwd gaat worden. Er moet namelijk geld verdiend worden voor de nieuwbouw van hun cliënten. Waarom zou de gemeenteraad hier nog over praten?

20200831 Eneco – Wat te doen met €17 miljoen

Bij belangrijke actuele onderwerpen in de gemeente Albrandswaard organiseert EVA straatacties of politieke cafés om de mening van de burgers te peilen. Dit alles onder het al oude motto van EVA: “EERST VRAGEN, DAN DOEN!”. Vanwege het CORONA-virus is dat nu niet slim om te doen.

De raadsleden van EVA horen echt heel graag uw mening. U helpt hen bij het maken van keuzes. Wat moet de gemeente Albrandswaard doen (of niet doen) met €17 miljoen?

De financiële positie van Albrandswaard is namelijk niet goed, maar de spaarpot zit wel vol.

Aan de ene kant bereidt de gemeenteraad bezuinigingen voor, aan de andere kant wordt gekeken naar de €17 miljoen die de gemeente bijgeschreven kreeg vanwege de verkoop van de Eneco-aandelen.

Niet alles kan. In de nieuwsbrief leggen we uit hoe dat zit. Wij hopen dat u uw mening geeft over dit belangrijke onderwerp.

Meer weten? Klik hier

20200817 EVA Nieuwsbrief augustus 2020

Het zijn niet altijd de grote belangrijke dossiers waar je met hard werken veel bereikt. In onze oppositierol is het vaak hard werken om heel kleine dingen gegund te krijgen door de VVD-coalitie. Dat is niet altijd erg bevredigend, maar we zullen het er deze jaren mee moeten doen.

Waar we met hard werken wel veel bereiken is met het ombudswerk van EVA. Soms komen burgers er niet uit met de gemeente. Dan kun je contact opnemen met EVA-dichtbij en proberen we te helpen tot er een oplossing is waar je mee verder kunt.
Soms zijn het juist leuke initiatieven die mensen hebben, maar worden niet gehoord, of komen niet met de juiste mensen om tafel. Dan kun je contact opnemen met EVA-dichtbij en zullen we proberen de juiste mensen aan het plan te binden.
Hét gezicht achter EVA-Dichtbij is Rob Littel. In deze nieuwsbrief laten we een aantal onderwerpen langskomen waar Rob zijn handen vol aan heeft gehad de laatste jaren.

EVA is de enige partij in Albrandswaard die echt werk maakt van de ombudsfunctie. Met vriendjespolitiek heeft dit werk niets te maken. We willen nu eenmaal iedereen die vastloopt in de gemeente én een beroep op ons doet een stap verder helpen.

Meer weten? Klik hier

20200601 EVA Nieuwsbrief juni 2020

De gemeenteraad gaat in juni weer (digitaal) van start.

EVA is goed voorbereid.

De volgende onderwerpen zullen de komende tijd de agenda bepalen:

  • Vlot trekken van de woningbouwprojecten met de echt nodige sociale woningen;
  • De moeizame voorbereiding om een sluitende begroting te krijgen;
  • De stijgende kosten in het sociaal domein;
  • En natuurlijk hebben we aandacht voor de gevolgen van de Coronacrisis voor de gemeente Albrandswaard. De kosten zullen hoog zijn!

Maar bovenaan staat altijd ieders gezondheid!

Meer weten? Klik hier

Het is mogelijk de vergaderingen van de gemeenteraad en Beraad en Advies digitaal te volgen. Neem contact op met de griffie van de gemeente Albrandswaard 010 5061172 / griffie@albrandswaard.nl voor de inloggegevens.

20200510 EVA Nieuwsbrief mei 2020

“Hoe gaat EVA om met het corona-virus”, is het thema van deze nieuwsbrief.

Iedereen die thuis kan werken werkt thuis. Ook de fractieleden van EVA.

De politiek lijkt helemaal tot stilstand te zijn gekomen, maar dat klopt niet helemaal. Alle fractieleden proberen toch de vinger aan de pols te houden in de gemeente. Want hoewel alles in het teken lijkt te staan van de dagelijkse medische cijfers en de gemeenteraad van Albrandswaard elkaar nauwelijks meer spreekt, gebeurt er genoeg.

Over de verschillende onderwerpen informeren we u in een volgende nieuwsbrief.

In deze nieuwsbrief een inkijkje in het leven van de fractieleden en laten zij u weten:

Houd de moed erin, houd afstand en blijf gezond!

Meer weten? Klik hier

20200318 Corona virus

Bericht

BIJZONDERE TIJDEN.

Politiek is niet meer belangrijk.

Iedereen maakt zich zeer ongerust over de gezondheid van zichzelf en zijn naasten.

Het is uiterst belangrijk dat iedereen zich realiseert dat wij het corona virus alleen maar samen kunnen overwinnen.

Dus; schenk aandacht aan elkaar, help elkaar.

Er zijn al diverse mooie initiatieven in Albrandswaard. Meer weten?
Klik hier

Zie ook de openbare brief van burgemeester Jolanda de Witte op de website van RTV Albrandswaard:
Klik hier

20200303 EVA Nieuwsbrief maart 2020

“Zorg en Zorgen en Zorgeloos”, is het thema van deze nieuwsbrief.

We gaan in op de afhoudende beantwoording van wethouder van Ginkel over de eerstelijnszorg in Portland; dus het huisartsentekort.

Dit is niet de enige zorg die we bespreken. Uitdagende onderwerpen voor raadsleden zijn de grote tekorten op de WMO en een nieuwe verantwoordelijkheid voor gemeenten, het Beschermd Wonen (BW). Onderwerpen die terugkomen, maar waar we u alvast in mee willen nemen.

De recente ontsnapping uit de TBS kliniek in Poortugaal is een ingrijpende gebeurtenis geweest, waar onze burgemeester de raadsleden overigens goed over heeft geïnformeerd. Maar er moet nu toch echt wat aan gedaan worden. Inwoners van Albrandswaard maken zich al jaren steeds meer zorgen!!!

Maar zorgeloos is de wijze waarop het college en coalitie partijen omgaan met de zo noodzakelijke sociale woningbouw. Desinteresse of gebrek aan lef? De fractievoorzitter van het CDA ziet sociale woningbouw als een blijvend punt van aandacht. Toch schrapt het college en alle coalitiepartijen de geplande sociale woningbouw in de rand van Essendael. Wanneer verandert aandacht bij het CDA dan in handelen??? Starters en ouderen kopen niets voor aandacht!!! In dit EVA-nieuws brengen we u op de hoogte van het zeer teleurstellende totaal aan geplande sociale woningen.

Meer weten? Klik hier

20200211 Delta Poortugaal – Antes

ONTWIKKELINGEN OP HET DELTA TERREIN IN POORTUGAAL

Bericht

Het psychiatrisch ziekenhuis ”Antes” wil woningen bouwen op het Delta terrein in Poortugaal. Deze organisatie lijkt eigen bedrijfskosten te willen compenseren door als projectontwikkelaar te gaan opereren.

Ongeruste omwonenden. Een wethouder die dit alles nog maar een ideetje noemt en de gemeenteraad eigenlijk nog niets kan vertellen.

Raadsleden van VVD, Stem Lokaal, Leefbaar Albrandswaard en CDA weigeren om hun taak als “volksvertegenwoordigers” te vervullen.

In onze ogen; treurige ondemocratische ontwikkelingen in Albrandswaard.

Meer weten? Klik hier

Kapelpad Poortugaal

20200131 EVA Nieuwsbrief februari 2020

In deze nieuwsbrief wordt ingegaan op:

Wethouder Boender vertrekt.
Een aardige man, maar niet geschikt voor de politiek. EVA is benieuwd naar zijn opvolger.
Treurig om te constateren dat het de VVD wederom niet gelukt is een stabiel college te vormen.

Huisartsen tekort.
Het landelijke huisartsen tekort speelt ook in Albrandswaard. In Portland is dit al een probleem.

Het Delta terrein in Poortugaal.
Het psychiatrisch ziekenhuis Antes wil op het Delta terrein in Poortugaal woningen gaan bouwen; schoenmaker blijf bij je leest zouden wij zeggen.
Het college van Albrandswaard kijkt toe en neemt wederom niet de regie en informeert de raad en inwoners veel te laat.
Omwoners maken zich ongerust over onderwerpen zoals: overlast en veiligheid en vele andere zaken.

Het Palsgraaf terrein in Rhoon.
Al jaren een mistroostig stuk grond in het centrum van Rhoon. In de herontwikkeling van het Palsgraaf terrein in Rhoon komt misschien weer wat beweging, als het college een beetje zou meewerken.
Het zou dan eindelijk het begin zijn van de sociale woningbouw in Albrandswaard waar velen op wachten.

Meer weten? Klik hier

20200113 Gemeenteraad – Kapelpad Poortugaal

EEN ROMMELIGE DISCUSSIE – UITKOMST VERDIENT GEEN SCHOONHEIDSPRIJS

In de laatste vergadering van 2019 had de gemeenteraad een besluit moeten nemen over het Kapelpad in Poortugaal. Na bezwaren, een rechtszaak en tientallen vragen werd de keuze over de openbaarheid van het pad bij de gemeenteraad gelegd.
Wethouder Boender werd stevig bevraagd. Waarom is het zover gekomen, hoe was de gemeente betrokken, waarom wist de gemeente niet dat het al 30 jaar openbaar was, waarom staat het pad niet in onderhoudsplannen, maar is het wel onderhouden door de gemeente? De wethouder had geen antwoorden. Uiteindelijk was er geen doorkomen aan en is het onderwerp verdaagd.
Maandag 13 januari 2020 ging de raad verder. Wethouder Boender was op dit dossier vervangen door wethouder Goedknegt, wat een goede zet was. Tenslotte heeft hij dit dossier in deze staat voor zijn opvolger achtergelaten.
Verrassend was dat ook wethouder Goedgknegt weinig antwoorden of verklaringen had. Op welke manier de vragen ook geformuleerd werden, een bevredigend antwoord bleef uit. Zelfs de meest zinnige motie van GroenLinks met het verzoek te zorgen voor een betere verkeersveiligheid voor mensen die nu om moet lopen via de Achterweg, kon hij niet overnemen. Het kwam niet verder dan een treurig onderzoek.
Na debat en schorsing waren de kaarten wel geschud. De volledige oppositie vond openstelling logischer en liet het algemeen belang zwaarder wegen. De coalitie stemde kritiekloos in met het voorstel. Opmerkelijk was wederom het zwijgen van Leefbaar Albrandswaard, die toch hebben moeten toezien hoe hun wethouder op dit dossier werd ingeruild voor een ander. Maar ook nu zwegen zij in alle talen.
Dit alles was een motie van treurnis waardig.

Kapelpad Poortugaal