20201202 Antes – EVA reactie op intentieovereenkomst woningbouw

Eerste formele reactie op de voorgestelde intentieovereenkomst met Antes door EVA-fractievoorzitter Mariëlle Vergouwe.

De EVA-fractie heeft kennisgenomen van de het rapport van Descisio. Dit bureau heeft slechts een maand de tijd gekregen om onderzoek te doen naar de mogelijke gevolgen van grootschalige woningbouw en dit rapport op te maken. Veel facetten van bouwen op het Antes terrein blijven hierbij nog onderbelicht of moeten nog nader worden onderzocht. En dat is logisch als je zo kort de tijd krijgt om een onderzoek uit te voeren. Maar dat stelt EVA niet gerust. Zeker, Albrandswaard moet woningen bouwen. We hebben een opdracht vanuit de provincie, maar snelheid lijkt voor dit college voor zorgvuldigheid te gaan!
In principe lijken er voor Antes maar 2 keuzes: Woningbouw of uitbreiding van de zorg. Eigenlijk vinden wij dat een heel vervelende manier van samenwerking door Antes. Antes denkt hiermee de gemeente voor het blok te zetten maar wij vinden dat we als gemeenteraad een eigen afweging moeten kunnen maken. Stel dat de gemeente uitgaat van woningbouw, dan praten we in het voorstel van het college over 400 tot zelfs 600 woningen! De EVA-fractie mist de onderbouwing waarom het deze aantallen moeten zijn.
Meer in zijn algemeenheid: áls we zouden kiezen voor woningbouw dan heeft de EVA-fractie daarbij een aantal zorgen waarvan ik er graag een aantal wil noemen. De ontsluiting en de toename van het verkeer.
Hoe garanderen we een veilige woonomgeving voor nieuwe bewoners? Welke effecten heeft de toename van deze woningen op onze voorzieningen en met name op de scholen, er komen naar schatting 129 basisschoolleerlingen bij, dat zijn ruim 4 schoolklassen! Wat doet een dergelijke uitbreiding met onze sociale en maatschappelijke voorzieningen?
EVA vroeg eerder dit jaar al aandacht voor een goed onderzoek naar de effecten van grootschalige woningbouw op onze voorzieningen, scholen en gymvloeren. Dit vindt telkens geen steun, maar uiteindelijk moet u de vraag wel beantwoorden.
En niet te vergeten de natuurwaarden in het gebied: welk effect heeft grootschalige woningbouw op de flora en fauna?
Wat wij ook missen in dit voorstel is een kosten/baten analyse. Wat gaat het ons kosten en wat levert het ons op? En gaat de provincie ons financieel ondersteunen bij deze opgave? Wij denken dan met name aan de nieuwe ontsluiting via de polder naar de Albrandswaardseweg: in het rapport staat letterlijk dat Albrandswaard zelf aan de lat staat voor de benodigde investeringen om de nieuwe woningen op een goede manier in de bestaande omgeving in te passen.
In dit voorstel zijn de lusten voor Antes en de lasten voor de gemeente Albrandswaard.
De EVA-fractie vindt het onverstandig dat het college een intentieovereenkomst met Antes wil sluiten op basis van nog zoveel onzekerheden. Waarom wordt er niet eerst een grondig vervolgonderzoek gedaan naar genoemde effecten? Zoek het eerst verder uit en kom dan met een voorstel naar de gemeenteraad om een intentieovereenkomst te tekenen.
Door nu een intentieovereenkomst af te sluiten zwemmen we met zijn allen een fuik in.
De gemeente Albrandswaard heeft al vaker, op een enkele uitzondering zoals Essendael na, verlies geleden op woningbouwontwikkelingen.
Wanneer de gemeente nu deze intentieverklaring tekent, moeten we over 5 jaar aan onze inwoners weer een bijdrage vragen omdat we de begroting niet rond krijgen. De EVA-fractie vindt dat een slecht vooruitzicht en zal niet instemmen met het tekenen van een intentieovereenkomst.