De mensen achter EVA


EVA is er voor mensen die zich realiseren dat niet alleen landelijke onderwerpen belangrijk zijn, maar dat lokale onderwerpen minstens zo belangrijk zijn.

De landelijke onderwerpen gaan bijvoorbeeld over bezuinigingen, over het landelijk onderwijsbeleid, over de landen waar ons leger aanwezig mag zijn en af en toe zelfs over Europese aangelegenheden. Een gemeente heeft op dit soort zaken helemaal geen invloed. In de lokale politiek gaat het over onderwerpen waar u direct mee te maken heeft of krijgt:

  • De gedecentraliseerde overheidstaken, zoals de zorg voor mensen, de jeugdwerkloosheid;
  • Hoe worden de gemeentelijke financiën op orde gehouden;
  • Lokale voorzieningen, zoals het zwembad openhouden, de bibliotheek;
  • Het onderhoud van de wegen, de plantsoenen;
  • De veiligheid in uw buurt;
  • De samenwerking met de buurgemeentes.

EVA is een lokale politieke partij voor iedereen; dus voor mensen met een linkse tot een rechtse signatuur. Voor mensen die werken als bouwvakker, als onderwijzer of manager. Voor VVD-stemmers en voor CDA-ers. Voor D66-stemmers en PvdA-ers. Voor SP-ers en GroenLinks-stemmers.

Iedereen is welkom bij EVA en voelt zich er thuis. EVA staat open voor de mensen die het beste voor hebben met Albrandswaard en haar woonkernen Poortugaal, Portland en Rhoon.

EVA komt elke maand (als enige partij in Albrandswaard) naar de inwoners van Albrandswaard toe! Via “EVA Op Straat” gesprekken in de drie woonkernen, peilt EVA bij de inwoners van Albrandswaard welke lokale onderwerpen er leven. Er zijn ook leden van EVA die u kunnen helpen bij gesprekken met de gemeente wanneer u onvoldoende gehoor vindt bij de ambtenaren; “EVA dichtbij” heet deze activiteit, neem gerust contact op met EVA, EVA is er immers voor u!

Door lid te worden van de vereniging “Echt Voor Albrandswaard” (EVA) heeft u direct invloed op de lokale politiek en praat en beslist u mee over lokale onderwerpen.

Door de leden van EVA wordt een bestuur gekozen. Het bestuur stelt vervolgens een verkiezingsprogramma op, dat door de leden gecontroleerd en aangepast kan worden. In de verkiezingstijd wordt door de leden en het bestuur een kandidatenlijst opgesteld van mensen die de inwoners van Albrandswaard als raadslid zullen vertegenwoordigen. Na de verkiezingen moet er bijna altijd een coalitie met andere partijen worden gevormd; de coalitie stelt een coalitiedocument (afspraken tussen de verschillende partijen) op, dat door de leden weer moet worden goedgekeurd. Uiteindelijk zal er door het bestuur een EVA-vertegenwoordiger in het College van Burgemeester & Wethouder aan de leden worden voorgedragen ter goedkeuring.