20200908 Pleegt Antes chantage?

EVA is geschokt over de toon van Antes.
De Parnassiagroep, waar Antes/Delta, onderdeel van is, heeft het college van Albrandswaard op 7 september 2020 een brief gestuurd. In deze brief laten zij weten dat wanneer de gemeente alsnog geen woningbouw toe zal staan op het Antesterrein, zij de grond zullen doorverkopen aan andere zorgaanbieders. Dit zou een substantiële uitbreiding betekenen van zorgfuncties. Ook wijzen ze er fijntjes op dat ook in dit scenario de verkeersdruk op de dijken zal stijgen door personeel, bezoekers en cliënten.
Letterlijk laat Antes het college de keuze: willen jullie een reguliere woonwijk, of een uitbreiding van patiënten huisvesting?
EVA is geschokt van deze toon, die zich eigenlijk alleen laat wegzetten als een soort chantage. Hiermee laat Antes zien dat zij geen enkel respect heeft voor de zorgen van omwonenden of de gemeenteraad. Een onderzoek naar mogelijke effecten van woningbouw in dit toch al kwetsbaar gebied moet nog starten. Aan het begin van het jaar vond Antes het nog belangrijk samen met de gemeente naar de mogelijkheden te kijken. Op hun terrein is de gemeenteraad toen bijgepraat over plannen die al veel verder bleken dan onze wethouder ons deed geloven. Inmiddels lijkt Antes 180 graden gedraaid. Er is geen sprake meer van samenwerken. Antes stelt dat er gebouwd gaat worden. Er moet namelijk geld verdiend worden voor de nieuwbouw van hun cliënten. Waarom zou de gemeenteraad hier nog over praten?