20200928 EVA hervat straatacties

EVA hervat Corona-proof en met enthousiasme de straatacties.

Afgelopen zaterdag stonden we eindelijk weer op straat. We waren aanwezig op het Strawinskiplein in Rhoon en hielden een enquête over de beste besteding van €17 miljoen. Dit geld heeft de gemeente ontvangen door de verkoop van de Eneco-aandelen.
Fractievoorzitter van EVA, Mariëlle Vergouwe, vindt het belangrijk om te horen waar de prioriteiten van mensen liggen. Zeker met de begrotingsbehandeling van de gemeente in het zicht. Het is tegenstrijdig. Financieel staat Albrandswaard er slecht voor. Aan de andere kant hebben we ineens veel geld in de spaarpot gekregen. Daar moeten we verantwoord mee omgaan en voor ons is draagvlak bij inwoners dan belangrijk.
Het gemeentebestuur heeft een aantal bezuinigingsvoorstellen gedaan. Daar zitten goede voorstellen bij die wij sowieso kunnen steunen. Het aanleggen van reserves voor sociale woningbouw en duurzaamheid zijn bijvoorbeeld voorstellen die eerder al uit onze koker kwamen. Toen werd het door de VVD-CDA-StemLokaal-Leefbaar weggestemd. Inmiddels heeft de coalitie dit alsnog overgenomen.
Ook bij het publiek was hier veel draagvlak voor. Waar helemaal geen draagvlak voor was is het versoberen van het groen in de wijken. Mensen willen hier juist in investeren.
EVA geeft ruimte voor goede ideeën. Tijdens de enquête op straat, op Facebook of via de website vragen we u wat u belangrijk vindt. De mensen met de beste ideeën waar EVA mee verder gaat ontvangen daarvoor een taart.

EVA Taart