20211018 EVA Nieuwsbrief oktober 2021

Nieuws vanuit de fractie

Eerst waarschuwen dan doen!

Afgelopen week werden veel inwoners uit Albrandswaard geconfronteerd met een rode kaart aan de kliko. Wat tevens inhield dat de kliko ook niet geledigd werd. Vooral Portlanders waren zwaar de klos zo’n 150 kliko’s zijn niet geledigd.
Eva heeft samen met de fractie FRANS schriftelijke vragen gesteld aan het college. Want hoe kan het nu zo zijn dat de gemeente dit afdoet met het heeft in de Schakel gestaan. Niet iedereen ontvangt de Schakel, weer een ander leest de Schakel niet. Had het niet veel beter geweest om alle inwoners een brief hierover te sturen? Of op zijn minst een melding in de Afvalbeheer app van de BAR? Al maakt natuurlijk ook niet iedereen gebruik van deze app.

De fractie besloot een last minute actie te organiseren. Wat als we nu eens een aanhanger huren en een aantal bewoners van de volle kliko verlossen? Onder het mom van EVA Helpt, gingen Richard Polder en Marjolein Blok al vroeg op pad, aangevuld met bestuurslid Jan-Willem Blok. Bericht op facebook en op pad waren we. Al snel ging het nieuwtje rond en benaderde inwoners ons met de vraag om hulp. Tussendoor gingen we lossen op de gemeentewerf. De medewerkers vertelden ons, dat er op vrijdag al een groot aantal bewoners was langs geweest met hun afval. Zij waren zachtjes gezegd nogal gepikeerd. De medewerkers aldaar konden er natuurlijk al helemaal niets aan doen. Ze waardeerden onze actie wel en volop selfies werden er gemaakt door de medewerkers samen met de mensen van EVA.

Het hele plan van het nieuwe afvalbeleid was gebaseerd op minder afval, een veel gehoorde klacht is, nu we het plastic weer in de grijze kliko moeten doen, is de bak veel te snel vol. Verder spraken we veel mensen in de wijk, die aangaven zich te ergeren aan het feit dat er steeds meer afvalbakken verdwijnen, en het zwerfafval en afvaltoerisme een serieus probleem aan het worden zijn.

Natuurlijk konden wij niet iedereen helpen en was het een druppel op de gloeiende plaat. En ja iedereen snapt dat als de kleppen openstaan de meeuwen er mee aan de haal gaan. Maar hoe voorkomen we dat bijvoorbeeld een buurtgenoot of een bedrijf net die extra zak nog even bij u in de kliko gooit waardoor die van u niet wordt geledigd?

Maar de meest gehoorde opmerking bleef, had nu eerst gewoon gewaarschuwd met een gele kaart, dan was het punt duidelijk geweest.

Het was een geslaagde actie! De media hebben het opgepikt en we kregen via social media veel positieve reacties. Nu ons opmaken voor de komende tijd, de verkiezingstijd!