20210204 EVA Nieuwsbrief februari 2021

De tweede raadsvergadering in dit jaar is alweer achter de rug.

Een vergadering met meer aandacht voor onderwerpen die niet geagendeerd waren. Ons valt op dat meer mensen de gemeenteraad nu vinden per mail of per brief.

Het lukt de gemeente onvoldoende om tijdens de digitale vergaderingen insprekers de ruimte te geven de raad toe te spreken.

EVA, GroenLinks en PvdA vroegen dan ook speciaal aandacht voor de signalen van een inwoner uit het buitengebied, de Bomenridders en de VVPA.

Brieven schrijven heeft dus wel zin!!!

Meer weten? Klik hier