20200601 EVA Nieuwsbrief juni 2020

De gemeenteraad gaat in juni weer (digitaal) van start.

EVA is goed voorbereid.

De volgende onderwerpen zullen de komende tijd de agenda bepalen:

  • Vlot trekken van de woningbouwprojecten met de echt nodige sociale woningen;
  • De moeizame voorbereiding om een sluitende begroting te krijgen;
  • De stijgende kosten in het sociaal domein;
  • En natuurlijk hebben we aandacht voor de gevolgen van de Coronacrisis voor de gemeente Albrandswaard. De kosten zullen hoog zijn!

Maar bovenaan staat altijd ieders gezondheid!

Meer weten? Klik hier

Het is mogelijk de vergaderingen van de gemeenteraad en Beraad en Advies digitaal te volgen. Neem contact op met de griffie van de gemeente Albrandswaard 010 5061172 / griffie@albrandswaard.nl voor de inloggegevens.