20200817 EVA Nieuwsbrief augustus 2020

Het zijn niet altijd de grote belangrijke dossiers waar je met hard werken veel bereikt. In onze oppositierol is het vaak hard werken om heel kleine dingen gegund te krijgen door de VVD-coalitie. Dat is niet altijd erg bevredigend, maar we zullen het er deze jaren mee moeten doen.

Waar we met hard werken wel veel bereiken is met het ombudswerk van EVA. Soms komen burgers er niet uit met de gemeente. Dan kun je contact opnemen met EVA-dichtbij en proberen we te helpen tot er een oplossing is waar je mee verder kunt.
Soms zijn het juist leuke initiatieven die mensen hebben, maar worden niet gehoord, of komen niet met de juiste mensen om tafel. Dan kun je contact opnemen met EVA-dichtbij en zullen we proberen de juiste mensen aan het plan te binden.
Hét gezicht achter EVA-Dichtbij is Rob Littel. In deze nieuwsbrief laten we een aantal onderwerpen langskomen waar Rob zijn handen vol aan heeft gehad de laatste jaren.

EVA is de enige partij in Albrandswaard die echt werk maakt van de ombudsfunctie. Met vriendjespolitiek heeft dit werk niets te maken. We willen nu eenmaal iedereen die vastloopt in de gemeente én een beroep op ons doet een stap verder helpen.

Meer weten? Klik hier

20200601 EVA Nieuwsbrief juni 2020

De gemeenteraad gaat in juni weer (digitaal) van start.

EVA is goed voorbereid.

De volgende onderwerpen zullen de komende tijd de agenda bepalen:

 • Vlot trekken van de woningbouwprojecten met de echt nodige sociale woningen;
 • De moeizame voorbereiding om een sluitende begroting te krijgen;
 • De stijgende kosten in het sociaal domein;
 • En natuurlijk hebben we aandacht voor de gevolgen van de Coronacrisis voor de gemeente Albrandswaard. De kosten zullen hoog zijn!

Maar bovenaan staat altijd ieders gezondheid!

Meer weten? Klik hier

Het is mogelijk de vergaderingen van de gemeenteraad en Beraad en Advies digitaal te volgen. Neem contact op met de griffie van de gemeente Albrandswaard 010 5061172 / griffie@albrandswaard.nl voor de inloggegevens.

20200510 EVA Nieuwsbrief mei 2020

“Hoe gaat EVA om met het corona-virus”, is het thema van deze nieuwsbrief.

Iedereen die thuis kan werken werkt thuis. Ook de fractieleden van EVA.

De politiek lijkt helemaal tot stilstand te zijn gekomen, maar dat klopt niet helemaal. Alle fractieleden proberen toch de vinger aan de pols te houden in de gemeente. Want hoewel alles in het teken lijkt te staan van de dagelijkse medische cijfers en de gemeenteraad van Albrandswaard elkaar nauwelijks meer spreekt, gebeurt er genoeg.

Over de verschillende onderwerpen informeren we u in een volgende nieuwsbrief.

In deze nieuwsbrief een inkijkje in het leven van de fractieleden en laten zij u weten:

Houd de moed erin, houd afstand en blijf gezond!

Meer weten? Klik hier

20200318 Corona virus

Bericht

BIJZONDERE TIJDEN.

Politiek is niet meer belangrijk.

Iedereen maakt zich zeer ongerust over de gezondheid van zichzelf en zijn naasten.

Het is uiterst belangrijk dat iedereen zich realiseert dat wij het corona virus alleen maar samen kunnen overwinnen.

Dus; schenk aandacht aan elkaar, help elkaar.

Er zijn al diverse mooie initiatieven in Albrandswaard. Meer weten?
Klik hier

Zie ook de openbare brief van burgemeester Jolanda de Witte op de website van RTV Albrandswaard:
Klik hier

20200303 EVA Nieuwsbrief maart 2020

“Zorg en Zorgen en Zorgeloos”, is het thema van deze nieuwsbrief.

We gaan in op de afhoudende beantwoording van wethouder van Ginkel over de eerstelijnszorg in Portland; dus het huisartsentekort.

Dit is niet de enige zorg die we bespreken. Uitdagende onderwerpen voor raadsleden zijn de grote tekorten op de WMO en een nieuwe verantwoordelijkheid voor gemeenten, het Beschermd Wonen (BW). Onderwerpen die terugkomen, maar waar we u alvast in mee willen nemen.

De recente ontsnapping uit de TBS kliniek in Poortugaal is een ingrijpende gebeurtenis geweest, waar onze burgemeester de raadsleden overigens goed over heeft geïnformeerd. Maar er moet nu toch echt wat aan gedaan worden. Inwoners van Albrandswaard maken zich al jaren steeds meer zorgen!!!

Maar zorgeloos is de wijze waarop het college en coalitie partijen omgaan met de zo noodzakelijke sociale woningbouw. Desinteresse of gebrek aan lef? De fractievoorzitter van het CDA ziet sociale woningbouw als een blijvend punt van aandacht. Toch schrapt het college en alle coalitiepartijen de geplande sociale woningbouw in de rand van Essendael. Wanneer verandert aandacht bij het CDA dan in handelen??? Starters en ouderen kopen niets voor aandacht!!! In dit EVA-nieuws brengen we u op de hoogte van het zeer teleurstellende totaal aan geplande sociale woningen.

Meer weten? Klik hier

20200220 Verhalen Huis Albrandswaard – Bert Euser houdt lezing

Bericht
Bert Euser verhaalt over de bedrijfsbiografie van zijn familiebedrijf Widenhorn.
Hij heeft dat vastgelegd in zijn boek:

‘OP ZOEK NAAR DE ZIEL VAN DE ZAAK’
 

Locatie:‘De Wagenmaker’, Achterweg 21, 3171 EA Poortugaal
Wanneer: Donderdag 20 februari 2020, van 18.30 tot 20.30 uur, inloop 18.00 uur
Prijs: € 20 voor Toegang | Diner | Lezing
Reserveren via: www.verhalenhuisalbrandswaard.nl

‘OP ZOEK NAAR DE ZIEL VAN DE ZAAK’

Ondertitel van inleiding en boek is: ‘Hoe de Rotterdamse technische handelsonderneming Widenhorn negen ontwrichtingen in de loop van honderd jaar heeft weten te overwinnen.’

Aan de orde komen o.a. de volgende elementen:
Zoektocht en geschiedenisboek;
Historisch onderzoek;
Successen of ontwrichtingen, waaronder de lokale politiek in Albrandswaard;
Relatiegeschenk of wetenschappelijke bijdrage;
Bert Euser (wie kent hem niet ), met een terugblik op een bewogen tijd.

Het boek is een ander boek geworden dan het jubileumboek over 100 jaar Widenhorn, dat Bert Euser zeven jaar geleden begon te schrijven. De ontdekking van het ‘familiearchief’ met honderden brieven en historisch onderzoek in zeven landen, geven een nieuwe kijk op de geschiedenis van de zaak Widenhorn. Het is een verslag van de zoektocht naar de ziel van de zaak. De ziel die het voortbestaan van Widenhorn heeft bepaald door het overwinnen van ontwrichtingen in de loop van die honderd jaar. De zoektocht is voltooid, het karakter van de zaak is blootgelegd en de ontwrichtingen zijn stuk voor stuk overwonnen, zodat het 100-jarig bestaan in 2019 kon worden gevierd. Het boek geeft een openhartige inkijk in o.a. organisatie, financiën, familiale verhoudingen, emoties rond overdrachten en de vier generaties van Widenhorn.

De prijs van het boek bedraagt € 50; Op 20 februari 2020 betalen bezoekers aan het Verhalenhuis €30.

Bericht

20200211 Delta Poortugaal – Antes

ONTWIKKELINGEN OP HET DELTA TERREIN IN POORTUGAAL

Bericht

Het psychiatrisch ziekenhuis ”Antes” wil woningen bouwen op het Delta terrein in Poortugaal. Deze organisatie lijkt eigen bedrijfskosten te willen compenseren door als projectontwikkelaar te gaan opereren.

Ongeruste omwonenden. Een wethouder die dit alles nog maar een ideetje noemt en de gemeenteraad eigenlijk nog niets kan vertellen.

Raadsleden van VVD, Stem Lokaal, Leefbaar Albrandswaard en CDA weigeren om hun taak als “volksvertegenwoordigers” te vervullen.

In onze ogen; treurige ondemocratische ontwikkelingen in Albrandswaard.

Meer weten? Klik hier

Kapelpad Poortugaal

20200131 EVA Nieuwsbrief februari 2020

In deze nieuwsbrief wordt ingegaan op:

Wethouder Boender vertrekt.
Een aardige man, maar niet geschikt voor de politiek. EVA is benieuwd naar zijn opvolger.
Treurig om te constateren dat het de VVD wederom niet gelukt is een stabiel college te vormen.

Huisartsen tekort.
Het landelijke huisartsen tekort speelt ook in Albrandswaard. In Portland is dit al een probleem.

Het Delta terrein in Poortugaal.
Het psychiatrisch ziekenhuis Antes wil op het Delta terrein in Poortugaal woningen gaan bouwen; schoenmaker blijf bij je leest zouden wij zeggen.
Het college van Albrandswaard kijkt toe en neemt wederom niet de regie en informeert de raad en inwoners veel te laat.
Omwoners maken zich ongerust over onderwerpen zoals: overlast en veiligheid en vele andere zaken.

Het Palsgraaf terrein in Rhoon.
Al jaren een mistroostig stuk grond in het centrum van Rhoon. In de herontwikkeling van het Palsgraaf terrein in Rhoon komt misschien weer wat beweging, als het college een beetje zou meewerken.
Het zou dan eindelijk het begin zijn van de sociale woningbouw in Albrandswaard waar velen op wachten.

Meer weten? Klik hier

20200113 Gemeenteraad – Kapelpad Poortugaal

EEN ROMMELIGE DISCUSSIE – UITKOMST VERDIENT GEEN SCHOONHEIDSPRIJS

In de laatste vergadering van 2019 had de gemeenteraad een besluit moeten nemen over het Kapelpad in Poortugaal. Na bezwaren, een rechtszaak en tientallen vragen werd de keuze over de openbaarheid van het pad bij de gemeenteraad gelegd.
Wethouder Boender werd stevig bevraagd. Waarom is het zover gekomen, hoe was de gemeente betrokken, waarom wist de gemeente niet dat het al 30 jaar openbaar was, waarom staat het pad niet in onderhoudsplannen, maar is het wel onderhouden door de gemeente? De wethouder had geen antwoorden. Uiteindelijk was er geen doorkomen aan en is het onderwerp verdaagd.
Maandag 13 januari 2020 ging de raad verder. Wethouder Boender was op dit dossier vervangen door wethouder Goedknegt, wat een goede zet was. Tenslotte heeft hij dit dossier in deze staat voor zijn opvolger achtergelaten.
Verrassend was dat ook wethouder Goedgknegt weinig antwoorden of verklaringen had. Op welke manier de vragen ook geformuleerd werden, een bevredigend antwoord bleef uit. Zelfs de meest zinnige motie van GroenLinks met het verzoek te zorgen voor een betere verkeersveiligheid voor mensen die nu om moet lopen via de Achterweg, kon hij niet overnemen. Het kwam niet verder dan een treurig onderzoek.
Na debat en schorsing waren de kaarten wel geschud. De volledige oppositie vond openstelling logischer en liet het algemeen belang zwaarder wegen. De coalitie stemde kritiekloos in met het voorstel. Opmerkelijk was wederom het zwijgen van Leefbaar Albrandswaard, die toch hebben moeten toezien hoe hun wethouder op dit dossier werd ingeruild voor een ander. Maar ook nu zwegen zij in alle talen.
Dit alles was een motie van treurnis waardig.

Kapelpad Poortugaal

20200120 EVA Nieuwsbrief januari 2020

In deze nieuwsbrief wordt ingegaan op:

EVA-bijeenkomsten.
EVA wil de inwoners nog meer betrekken bij alle ontwikkelingen in Albrandswaard.

Bestemmen van ENECO miljoenen.
Wij gaan het aan u vragen!!!

Keuzes maken wat betreft woningbouw.
Gaat het college nu eindelijk wat doen met de eis van de voltallige gemeenteraad om meer te doen aan sociale woningbouw?

Het afval beleid.
Nieuw beleid, nieuwe methoden van werken in 2020. Nu al een mislukking?

Duurzaamheid.
Wat zijn de plannen? Hoe worden de burgers betrokken?

Albrandswaard verdient een beter gemeentebestuur.
Lastige dossiers worden niet gemanaged.

Meer weten? Klik hier

20191224 EVA Nieuwsbrief december 2019

De EVA-nieuwsbrief heeft een nieuwe opmaak. Wij hopen dat het u bevalt.

Het thema van deze nieuwsbrief:

Chaotische raadsvergaderingen!

Ongelofelijk hoe de wethouders omgaan met dossiers zoals Het Kapelpad in Poortugaal en de organisatie van de schoolgym in Albrandswaard.
De beantwoording van vragen uit de raad door de wethouders Boender en Heezen leidde niet tot duidelijkheid. Hierdoor is het besluit over het Kapelpad in Poortugaal uitgesteld en heeft de raad op initiatief van de oppositie partijen de schoolgym in Albrandswaard met een motie gerepareerd. Ook de opbrengsten van de verkoop van ENECO-aandelen leidt tot een verdere verdeeldheid in de gemeenteraad.
Dit zijn de voorbeelden van de afgelopen maand. In de afgelopen anderhalf jaar dat dit college actief is, zijn er nog tal van andere voorbeelden geweest.

Vers van de pers: Er rijzen steeds meer vraagtekens over procedure fouten bij het aanbesteden van de verwerking en het na-scheiden van huishoudelijk afval. AVR gaat een rechtszaak aanspannen over de wijze waarop de aanbesteding is verlopen!

Wij hopen dat er een keer een einde komt aan deze flaters.

Meer weten? Klik hier

EVA wenst u hele fijne feestdagen en alvast een goed 2020 en een goede gezondheid toe.

20191216 Motie van de coalitie “Verstandig Besturen” is ongepast.

Het is al jaren bekend dat de Eneco-aandelen verkocht zouden worden en dat dit een groot eenmalig bedrag voor de gemeente Albrandswaard zou betekenen. Dat is ook de reden dat het vorig college de jaarlijkse dividendopbrengsten van de Eneco al uit de begroting heeft geschrapt, zodat we na verkoop niet meteen met een gat in de begroting te maken zouden krijgen.
“De begrotingsbehandeling vorige maand was hét moment om hier als volledige gemeenteraad iets van te gaan vinden. De VVD heeft toen heel bewust geen moties ingediend omdat deze, zoals zij zeiden, veelal geld kosten. Tijdens deze avond hebben de PvdA en Groen Links een heel logisch besluit gevraagd, namelijk om een deel van de opbrengst te reserveren voor duurzaamheid en een deel voor de sociale woningbouw die helaas maar niet van de grond wil komen. De oproep aan het college was om de opbrengsten Eneco te reserveren.”, aldus de fractievoorzitter van EVA.

De volledige oppositie kreeg het toen niet voor elkaar de coalitiepartijen te overtuigen dat dit niet betekent dat zij al geld uit zouden geven wat er nog niet is. Het voorstel vroeg wel om een keuze te maken voor duurzaamheid en sociale woningbouw. De oppositie steunde dit unaniem. De coalitiepartijen wezen beide richtingen af. De coalitie staat helaas met de rug naar de oppositie en de Albrandswaardse samenleving.

Mariëlle Vergouwe van EVA vervolgt: “Het lijkt wel of de coalitie na deze begrotingsvergadering wakker geworden is en nu toch iets wil gaan doen met de middelen die vrij gaan komen. De grootste oppositiefractie EVA heeft met verbazing kennis genomen van de motie van de VVD en haar coalitiegenoten. Het had de coalitie gesierd als ze hier een raadbrede motie voor hadden gemaakt. EVA en ook ander partijen hadden graag meegedacht hoe deze motie er dan uit had kunnen zien. Op 16 december 2019 zijn meerdere handreikingen aan de coalitie gedaan. Deze zijn keer op keer afgeslagen. Wij betreuren dat zeer. Bij de besluitvorming heeft de gehele oppositie zich genoodzaakt gezien zich te onthouden van stemmen en de zaal te verlaten. Wij, als Eva zijn erg teleurgesteld over de opstelling van de coalitie in dit dossier. Wij gaan dan ook, zoals wij dat gewend zijn, zelf aan de burger vragen hoe zij de Eneco opbrengsten op een verstandige wijze willen gaan besteden”.

Basita

20190915 EVA Nieuwsbrief september 2019

Voor de zomervakantie heeft EVA een politiek café georganiseerd over de opgelegde taakstelling om ongeveer 2000 woningen te bouwen. Veel bezoekers die de mening van EVA onderschrijven. Maar – het steeds weer terugkerende probleem: de gemeente Albrandswaard betrekt de burgers er onvoldoende bij. Communicatie met de inwoners over dit soort zwaarwegende onderwerpen is en blijft noodzakelijk!

EVA gaat fietsen langs de lopende en beoogde brouwprojecten. Praten met omwonenden en toekomstige bewoners. Wat gaat goed; wat kan er beter of moet anders. Doe je mee?

PAS (Programma Aanpak Stikstof). Waarschijnlijk heeft u veel over dit onderwerp gelezen, gehoord en gesproken. Voor Albrandswaard heeft PAS waarschijnlijk grote gevolgen. Je kan niet en aan grootschalige woningbouw doen en tegelijkertijd aan natuurontwikkeling doen om de recreatieve rol in onze regio in te vullen. Keuzes maken met de andere gemeentes en de Provincie. Niet alles op het bord van Albrandswaard leggen.

U vindt tevens een korte opsomming van onderwerpen die actueel zijn in de gemeenteraad van Albrandswaard.
Deze zijn:

 • Nieuw gemeentehuis; wordt mooi, maar geen vangnet voor financiele tegenvallers nodig zegt de coalitie;
 • Moties lijken zinloos.

Meer weten? Klik hier

20190528 Grote bouwopgave in Albrandswaard


Er moet meer gebouwd worden in Nederland volgens de minister. Zeker in de al drukke Randstad.

Ons gemeentebestuur heeft dit voorjaar een bod aan de stadsregio Rotterdam gedaan om 1177 woningen te bouwen in de komende 10 jaar. De Provincie beoordeelde dit als te laag en heeft opgedragen om 600 extra woningen in de sociale klasse te bouwen.
Albrandswaard staat dus aan de lat voor bijna 2000 woningen! Dit betekent:

 • 3/4 Portland erbij in aantal woningen;
 • ± 5000 nieuwe inwoners;
 • Nieuwe wegen, scholen en winkelcentra;
 • Albrandswaard gaat in de komende 10 jaar op de schop voor een nieuwe infrastructuur voor elektriciteit of stadsverwarming vanwege de transitie “van het gas af”. Dit komt er ook nog eens bovenop.

Maar de vraag die als eerste op ons afkomt: Als wij dan toch moeten bouwen, waar bouwen wij die woningen en waar helemaal niet? De paar landelijke gebieden (onze mooie en groene polders, die er nog zijn) dan maar volbouwen? Of gaan wij de lucht in met appartementsgebouwen van 10 verdiepingen?

Willen we dit wel? Kunnen we dit tij nog keren? Wat heeft Albrandswaard wél te bieden aan de stadsregio Rotterdam? Wij kunnen wel de recreatieve functie voor de Rotterdammers vervullen. Die discussie over het gebruik van de sterke kanten van alle omliggende gemeentes moet gevoerd worden. Uitgangspunt: voor Albrandswaard is dat de groene long voor het eiland IJsselmonde.

Heeft u hier een mening over? EVA (Echt voor Albrandswaard) nodigt u uit op 28 mei, vanaf 19.30 in gebouw ’t Centrum, Bernardstraat 3 in Rhoon.

Met uw mening helpt u EVA meer richting te geven aan het debat in de gemeenteraad van Albrandswaard!

Basita

20190505 EVA Nieuwsbrief april 2019

Het begint bij steeds meer Albrandswaarders door te dringen dat de plannen van de rijks- en provinciale overheid een enorme invloed zullen hebben op het leven in Albrandswaard.

Woningbouw. +/- 2000 woningen erbij zegt de provincie. Waarschijnlijk moeten de nog resterende polders worden volgebouwd om aan die taakstelling te voldoen. Hopelijk blijft het Buijtenland van Rhoon buitenschot. Een alternatief is hoogbouw; tien verdiepingen hoog? En waar?

Energietransitie; van het gas af. Straten openbreken voor zwaardere elektriciteitskabels of dikke buizen voor stadsverwarming?

Verkeer. De snelweg A4 doortrekken?

Geestelijke gezondheid. Veel burgers voelen een veiligheidsprobleem m.b.t. tot de TBS-kliniek de Kijvelanden.

Een integrale visie over de toekomst van Albrandswaard is essentieel. In Albrandswaard is er een initiatief over een omgevingsvisie. “Waar staat de gemeente in 2040”? Op zich een prima initiatief. Maar!!! Wel in samenspraak met de regio waarin wij wonen. Elke gemeente heeft zijn sterke punten. Wij kunnen de problemen van de gemeente Rotterdam niet oplossen op het gebied van sociale woningbouw. Wij kunnen wel de recreatieve functie voor de Rotterdammers vervullen.
Die discussie over het gebruik van de sterke kanten van alle omliggende gemeentes moet gevoerd worden. Uitgangspunt: voor Albrandswaard is dat de groene long voor de regio Rijnmond.

Op 15 mei 2019 houdt EVA een Algemene Leden Vergadering. Wilt u mee praten over de bovengenoemde ontwikkelingen? Kom langs! Nog geen lid; kom langs en wordt lid van EVA!

U vindt tevens een korte opsomming van onderwerpen die actueel zijn in de gemeenteraad van Albrandswaard.
Deze zijn:

 • Nieuw gemeentehuis; wordt het veel te duur?;
 • Park Rhoon; herinrichting mislukt. Bewoners weer aan zet?
 • Voorgang Het Spui. Nog steeds geen overeenkomst tussen de gemeente en pachters?

Meer weten? Klik hier

20190404 EVA Nieuwsbrief maart 2019

In onze nieuwsbrieven van de afgelopen maanden hebben wij het steeds gehad over het (niet) COMMUNICEREN van het College van Burgemeester & Wethouders. Nou daar is nog steeds niets in veranderd.
Het College had een plan opgesteld om de om de scheiding van afval te verbeteren. Flinke consequenties voor veel mensen uit Albrandswaard; velen willen een andere oplossing. In de gemeenteraadsvergadering van 1 april 2019 is hierover gesproken; de raad heeft het besluit uitgesteld en op initiatief van EVA wordt het plan eerst besproken met de inwoners van onze gemeente.
Commotie over de TBS-kliniek in Poortugaal. Immunisatie en openheid zijn hier cruciaal voor het draagvlak voor deze instelling in onze gemeente. Hier schort het nu aan. Bovendien is er nu landelijk ook veel kritiek op het TBS-systeem na het rapport over de moord van Anne Faber.
Commotie ook over de manage aan de Rijsdijk in Rhoon van de familie Bos. Al jarenlang een hoofdpijndossier waarbij de gemeente Albrandswaard mogelijk een dubieuze rol heeft gespeeld volgens een inspreker van de gemeenteraad. Het plan voor de bouw van een appartementencomplex was een prima marktinitiatief. Net zoals andere marktinitiatieven, bijvoorbeeld de Emmastraat in Poortugaal en het Basita-gebouw in Rhoon. Maar!!! Na het starten van een nieuw marktinitiatief doet het College weinig tot niets, het College houdt geen regie. Communicatie met de betrokken omwonenden wordt aan de marktpartij overgelaten. Het College voelt zich geen partij. Ongeruste burgers voelen zich in de steek gelaten!
Albrandswaard krijgt te maken met een aanwijzing van de provincie Zuid-Holland om bijna twee duizend woningen te bouwen; bijna net zoveel woningen als in de dorpskern Portland. College: communiceer met de inwoners van Albrandswaard over de mogelijk grote veranderingen in onze prachtige gemeente! Vecht voor het behoud van onze prachtige omgeving en het dorpse karakter!

COLLEGE: BETREK INWONERS VAN ALBRANDSWAARD!!!

Meer weten? Klik hier

20190307 EVA Nieuwsbrief februari 2019

Enigszins te laat, maar wij wilden de resultaten van de gemeenteraadsvergadering van 4 maart 2019 met u delen.

De resultaten waren teleurstellend. Het College van B&W en de coalitiepartijen vinden het blijkbaar niet nodig om actief voor de bewoners van Albrandswaard op te komen en actief met hen te communiceren over de ontwikkelingen in hun leefomgeving.

Bewoners op de grens van Rhoon-Portland en Barendrecht worden van-het-kastje-naar-de-muur gestuurd. De bestrating van de weg waaraan zij wonen wordt niet aangelegd.

Gratis openbaar vervoer (OV) gaat er uiteindelijk komen. Een goede zaak vindt EVA. Maar het College van B&W heeft besloten om deze regeling niet voor alle doelgroepen toe te passen die in 2018 door de volledige gemeenteraad zijn aangemerkt.
In de uitwerking door het College van B&W mist EVA naast een inkomenstoets ook een vermogenstoets en evaluatiemomenten. Het voorstel van EVA om dit toe te voegen werd verworpen.

Poortugaal heeft “De Boekenstal”, Portland “Het Wijkcentrum”; Rhoon heeft in de nabije toekomst geen voorziening meer waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, boeken lenen, etc. “Het Boerderijtje” (die deze functie vervulde) zit nu nog in “De Klepperwei”, maar moet daar weg. EVA heeft voorgesteld om in het centrum van Rhoon een ruimte te huren om te voorzien in een maatschappelijke behoefte. Ook dit voorstel werd verworpen.

U vindt tevens een korte opsomming van onderwerpen die actueel zijn in de gemeenteraad van Albrandswaard.
Deze zijn:

 • Nieuwe gymzaal Rhoon;
 • Nieuwe woningen Emmastraat Poortugaal.

Meer weten? Klik hier

Basita

20190216 Basita-gebouw, een goede ontwikkeling maar geen regie door de gemeente


Basita

Vertrouwen of geen vertrouwen, dat was de kwestie.
De gemeenteraad is akkoord gegaan met de startovereenkomst voor de Dorpsdijk 115 (oude Basita-gebouw). In de voorbereiding werd het voor EVA duidelijk dat de wethouder tobt met zijn rol. Moet je nu wel of geen contact leggen met omwonenden? Laat je de marktpartij zorgen voor draagvlak, of heeft de wethouder ook een rol? Bas Boender liet in zijn beantwoording weten dat er een duidelijke rolverdeling is bij een marktinitiatief en dat de commerciële partij moet zorgen voor draagvlak. Geen contact dus. Maar hij zei ook dat hij persoonlijk toe gaat zien dat de participatie met bewoners zorgvuldig gevoerd wordt. Wel contact dus.
Om deze dubbele boodschap te ondersteunen, diende EVA een amendement in. We riepen de Leefbaar wethouder op toe te zien dat bewoners en ontwikkelaar overleg voeren met elkaar, de gemeenteraad hierover wordt geïnformeerd en dat dit opgenomen wordt in de startovereenkomst. De coalitie voelde hier niets voor: “omwonenden betrekken staat in de procedure, dus geen steun” (VVD), “alle partijen vinden het belangrijk, maar volste vertrouwen dus geen steun” (StemLokaal), “reguliere procedure laat toe dat er draagvlak moet zijn, dus zullen we amendement niet steunen” (Leefbaar).
De oppositie zag het anders: “amendement geeft aan meer regie te nemen, dat ondersteunen we” (NAP), “dit is een triple A locatie. Pak de regie! Steun aan het amendement” (CU/SGP). Ook PvdA en GroenLinks steunden.
Het amendement werd dus weer weggestemd door de coalitie. Jammer, want een extra controlemiddel door de gemeenteraad had hier geen kwaad gekund.

Basita

20190131 EVA Nieuwsbrief januari 2019

Deze nieuwsbrief staat wederom in het teken van “COMMUNICEREN”.

Het huidige College van Burgemeester en Wethouders blijft hier moeite mee houden.

De afgelopen maand waren er weer twee voorbeelden hoe het niet moet. Is het onwil of onkunde?

Het “Basita” gebouw: Een Beraad & Advies vergadering organiseren, zonder de omwonenden erbij te betrekken. Door een initiatief van EVA is dat alsnog gebeurd.

Het verplaatsen van de voetbalvelden aan de Omloopseweg. B&W heeft nog steeds niet gesproken met de omwonenden. Gelukkig kwam de voorzitter van vv Rhoon tijdens een Beraad & Advies vergadering met een alternatief dat door de aanwezigen positief ontvangen werd.

Nogmaals het EVA motto: COMMUNICEREN = LUISTEREN & PRATEN.

EVA zelf gaat de door EVA georganiseerde Politieke Cafés een andere invulling geven om de contacten met de inwoners van Albrandswaard te intensiveren en te verdiepen.

U vindt ook een korte opsomming van onderwerpen die actueel zijn in de gemeenteraad van Albrandswaard.

Meer weten? Klik hier

20181231 EVA Nieuwsbrief december 2018

Deze nieuwsbrief staat in het teken van “COMMUNICEREN”.

Het huidige College van Burgemeester en Wethouders heeft daar moeite mee. Hopelijk zijn dat aanloopproblemen.

Er zijn veel discussies met inwoners van Albrandswaard. Zoals: De Emmastraat in Poortugaal, het park van Rhoon, de Achterdijk in Rhoon, parkeerproblemen in Overhoeken, glasvezel in het buitengebied.

Communiceren = luisteren & praten.

Als dat niet snel verbetert, dan wordt het niks met de “Agenda van de Samenleving” van het huidige College van Burgemeester en Wethouders.

Meer informatie vindt u in onze nieuwsbrief.

Eveneens geven wij u een korte opsomming van onderwerpen die actueel zijn in de gemeenteraad van Albrandswaard.

Meer weten? Klik hier