20180903 Hoogspanningskabels. Een gezondheidsprobleem?


Hoogspanning

EVA legt zorgen over hoogspanningskabels bij College.

Bewoners benaderden EVA met hun zorgen over mogelijke gezondheidsproblemen voor mensen die te dichtbij ondergrondse hoogspanningskabels wonen. Volgens een RTL programma zijn vooral kinderen kwetsbaar. Verder onderzoek is nog gewenst.
De vraag of er echt sprake is van gevaar voor de volksgezondheid wanneer je te dichtbij woont en of er in Albrandswaard ook woonsituaties zijn waar we ons zorgen over moeten maken, hebben we neergelegd bij het College van B&W.
De beantwoording van het College is voor EVA nu voldoende. Er is aangegeven dat er slechts 1 ondergronds tracé is en dat de dichtstbijzijnde woning er 80 meter vandaag ligt. Dit zou volgens het RIVM meer dan voldoende afstand zijn.

20180831 EVA Nieuwsbrief augustus 2018

In deze nieuwsbrief gaan wij in op de plannen die er zijn om in Rhoon gebouwen af te breken en op deze locaties nieuwe woningen te bouwen. Op zich goede ontwikkelingen, maar omwonenden hebben daar zorgen over.

Op 25 augustus heeft EVA een fietstocht langs 3 locaties georganiseerd om met belangstellenden en omwoners over deze ontwikkelingen van gedachte te wisselen. Wij zijn langs geweest bij Sonneheerdt (tegenover het kasteel), de leegstaande school de Meijlle aan de Kleidijk en het leegstaande Basita kantoorgebouw op de hoek van de Dorpsdijk en de Groene Kruisweg.

Rob-Littel  (de ombudsman van EVA) is betrokken bij een overlast situatie op het bedrijventerrein Overhoeken.

Eveneens geven wij u een korte opsomming  van onderwerpen die actueel zijn in de gemeenteraad van Albrandswaard.

Meer weten? Klik hier

20180731 EVA Nieuwsbrief juli 2018

Na de verkiezingen in maart 2018 heeft de de politieke partij EVA even de tijd genomen om na te denken over haar nieuwe rol in de gemeentelijke politiek van Albrandswaard.

Na de zomermaanden gaan wij weer fris van start met de bekende straatacties en organiseren wij politieke cafés om van de inwoners van Albrandswaard te horen wat er leeft, zodat wij in onze rol als oppositiepartij u het beste kunnen vertegenwoordigen.

In de nieuwsbrief van juli 2018 gaan wij in op de ontwikkelingen rondom het zwembad en de rol van Rob-Littel als de ombudsman van EVA om u te helpen wanneer u vindt dat u niet gehoord wordt of verkeert geïnformeerd bent door de gemeente.

Eveneens geven wij u een korte opsomming van onderwerpen die actueel zijn in de gemeenteraad van Albrandswaard.

Meer weten? Klik hier

20171205 EVA bomen voor boerderij Verhoeff


Boerderij Verhoeff

In 2014 heeft EVA een inzamelingsactie gehouden voor een bomenfonds. Tijdens de EVA Op Straat acties is er geld ingezameld, waarbij EVA de toezegging deed het bedrag te verdubbelen. Er is € 663 opgehaald. Inclusief de bijdrage van EVA à € 663 was er dus totaal € 1326 beschikbaar.
Daarna volgde een moeizaam proces. Hoeveel bomen kan je voor dat geld kopen? Waar moeten zij komen te staan? Wie gaat die bomen planten?
Uiteindelijk heeft de gemeente Albrandswaard, in opdracht van EVA, 2 bomen geplaatst in het park in Rhoon en 2 bomen in Portland. Kosten € 820,10. Het restant à € 505,90 is overgemaakt aan De Stichting De Thuishoeve.
Deze stichting houdt zich bezig met het restaureren van de historische boerderij Verhoeff aan de Kerkstraat 25 in Poortugaal. Het bedrag wordt besteedt aan het vervangen van oude zieke Italiaanse populieren door andere bomen en/of de aanplant van nieuwe fruitbomen.

20171120 Rhoonse stort, bomen worden gekapt


De Rhoonse stort wordt gesaneerd, de beschikking is afgegeven en onherroepelijk. Het slechte nieuws is dat 2000 bomen gekapt worden! Dat doet EVA maar ook inwoners van Albrandswaard en milieu organisaties veel pijn. De bestemming is gewijzigd van natuur/bossage naar groen. De 2000 bomen komen definitief niet terug in het herinrichtingsplan. Voor een ingezonden stuk van de Bomenridders in de Schakel, klik hier
De EVA fractie heeftt samen met PvdA een motie ingediend om de Rhoonse stort toch opnieuw te beplanten. Deze motie is unaniem door de gemeenteraad aangenomen.
Voor de motie, klik hier

20171117 Veiligheid in Antes en TBS kliniek de Kijvelanden


Het landelijke nieuws is de afgelopen weken gedomineerd door het drama rondom kliniek Altrecht Aventurijn in Den Dolder, waarbij iemand gedurende zijn behandeling in de kliniek een verschrikkelijke misdaad heeft begaan in de omgeving van de kliniek.
De EVA fractie EVA merkt op dat naar aanleiding van dit incident bij diverse bewoners de vraag leeft in hoeverre in Albrandswaard vergelijkbare risico’s spelen, met de instelling Antes en TBS kliniek de Kijvelanden in Poortugaal.

Voor de schriftelijke vragen van de EVA fractie, klik hier

20171102 Zwembad Albrandswaard blijft open


Zwembad Albrandswaard blijft nog 20 jaar open

De sluiting van het Zwembad Albrandswaard in Gemeente Albrandswaard leek onafwendbaar. Maar nu is er geld gevonden om het bad nog 20 jaar open te houden. Wethouder Maret Rombout over de toekomst van het bad.

Geplaatst door RTV Albrandswaard op donderdag 2 november 2017

 

De sluiting van het Zwembad Albrandswaard in Gemeente Albrandswaard leek onafwendbaar. Maar nu is er geld gevonden om het bad nog 20 jaar open te houden. EVA wethouder Maret Rombout over de toekomst van het bad.
(Bron: RTV Albrandswaard)

20170716 Technische staat zwembad Rhoon


De landelijke politiek heeft alle gemeenten gevraagd de eigenaren van overdekte zwembaden te controleren op de naleving van de onderzoeksplicht naar de veiligheid en waar nodig handhavend op te treden. Omdat de gemeente Albrandswaard eigenaar is van het zwembad heeft de EVA fractie vragen gesteld.

Voor de schriftelijke vragen van de EVA fractie, klik hier

20170709 SEVP dossier


De EVA fractie heeft aan het college vragen gesteld of het dossier Stichting Eerstelijns Voorzieningen Portland (SEVP) negatieve gevolgen kan hebben voor de omvang van de Algemene Reserve.

Voor de schriftelijke vragen van de EVA fractie, klik hier

20170617 Politiek Café – De Klepperwei


Klepperwei

EVA’ s politiek café leidt tot klankbordgroep Klepperwei.

Zaterdag 17 juni 2017 hield EVA een politiek café over de Klepperwei. Cora Nauta, onafhankelijk, was de dagvoorzitter van deze ontmoeting. Omwonenden en bewoners waren uitgenodigd om hun mening te geven over het huidige en toekomstige gebruik van de Klepperwei. Dat het onderwerp leeft onder de inwoners van Rhoon bleek door de grote belangstelling op deze warme zaterdagmiddag.
Bert Euser, al jarenlang vrijwilliger voor de Klepperwei, gaf een inleiding. Klik hier
Floor van der Kemp heeft, op verzoek van de fractie van EVA, deze dag georganiseerd; voor een uitgebreid verslag, klik hier

20170328 Het binnenland van Rhoon


Een projectontwikkelaar is nu al bezig met grootschalige plannen voor dit gebied, dat ligt naast het toekomstige natuurgebied “Het Buitenland van Rhoon”. De EVA fractie maakt zich zorgen over een te gehaaste aanpak en te weinig betrokkenheid van andere belanghebbenden.

Voor de schriftelijke vragen van de EVA fractie, klik hier

20170117 Sociale woningbouw Poortugaal West


Op 20 december 2016 heeft een Ontmoeting & Dialoogavond plaatsgevonden waarbij de dialooggroep Poortugaal West haar advies heeft toegelicht. Aansluitend was er een avond met de bewoners van Poortugaal West. Dit was aanleiding om vragen te stellen.

Voor de schriftelijke vragen van de EVA fractie, klik hier

Voor de antwoorden van het college, klik hier

20161020 Sociale woningbouw Poortugaal West


Naar aanleiding van de bewonersavond op 10 oktober 2016 in Poortugaal West over de bouw van sociale woningen heeft de EVA fractie vragen ingediend. Tijdens het vragen halfuur van de raadsvergadering van 20 oktober 2016 heeft de EVA fractie vragen gesteld en daarna ook schriftelijke vragen gesteld.

Voor de mondelinge vragen van de EVA fractie, klik hier

Voor de schriftelijke vragen van de EVA fractie, klik hier

Voor de antwoorden van het college, klik hier