20200120 EVA Nieuwsbrief januari 2020

In deze nieuwsbrief wordt ingegaan op:

EVA-bijeenkomsten.
EVA wil de inwoners nog meer betrekken bij alle ontwikkelingen in Albrandswaard.

Bestemmen van ENECO miljoenen.
Wij gaan het aan u vragen!!!

Keuzes maken wat betreft woningbouw.
Gaat het college nu eindelijk wat doen met de eis van de voltallige gemeenteraad om meer te doen aan sociale woningbouw?

Het afval beleid.
Nieuw beleid, nieuwe methoden van werken in 2020. Nu al een mislukking?

Duurzaamheid.
Wat zijn de plannen? Hoe worden de burgers betrokken?

Albrandswaard verdient een beter gemeentebestuur.
Lastige dossiers worden niet gemanaged.

Meer weten? Klik hier