20190505 EVA Nieuwsbrief april 2019

Het begint bij steeds meer Albrandswaarders door te dringen dat de plannen van de rijks- en provinciale overheid een enorme invloed zullen hebben op het leven in Albrandswaard.

Woningbouw. +/- 2000 woningen erbij zegt de provincie. Waarschijnlijk moeten de nog resterende polders worden volgebouwd om aan die taakstelling te voldoen. Hopelijk blijft het Buijtenland van Rhoon buitenschot. Een alternatief is hoogbouw; tien verdiepingen hoog? En waar?

Energietransitie; van het gas af. Straten openbreken voor zwaardere elektriciteitskabels of dikke buizen voor stadsverwarming?

Verkeer. De snelweg A4 doortrekken?

Geestelijke gezondheid. Veel burgers voelen een veiligheidsprobleem m.b.t. tot de TBS-kliniek de Kijvelanden.

Een integrale visie over de toekomst van Albrandswaard is essentieel. In Albrandswaard is er een initiatief over een omgevingsvisie. “Waar staat de gemeente in 2040”? Op zich een prima initiatief. Maar!!! Wel in samenspraak met de regio waarin wij wonen. Elke gemeente heeft zijn sterke punten. Wij kunnen de problemen van de gemeente Rotterdam niet oplossen op het gebied van sociale woningbouw. Wij kunnen wel de recreatieve functie voor de Rotterdammers vervullen.
Die discussie over het gebruik van de sterke kanten van alle omliggende gemeentes moet gevoerd worden. Uitgangspunt: voor Albrandswaard is dat de groene long voor de regio Rijnmond.

Op 15 mei 2019 houdt EVA een Algemene Leden Vergadering. Wilt u mee praten over de bovengenoemde ontwikkelingen? Kom langs! Nog geen lid; kom langs en wordt lid van EVA!

U vindt tevens een korte opsomming van onderwerpen die actueel zijn in de gemeenteraad van Albrandswaard.
Deze zijn:

  • Nieuw gemeentehuis; wordt het veel te duur?;
  • Park Rhoon; herinrichting mislukt. Bewoners weer aan zet?
  • Voorgang Het Spui. Nog steeds geen overeenkomst tussen de gemeente en pachters?

Meer weten? Klik hier