20190404 EVA Nieuwsbrief maart 2019

In onze nieuwsbrieven van de afgelopen maanden hebben wij het steeds gehad over het (niet) COMMUNICEREN van het College van Burgemeester & Wethouders. Nou daar is nog steeds niets in veranderd.
Het College had een plan opgesteld om de om de scheiding van afval te verbeteren. Flinke consequenties voor veel mensen uit Albrandswaard; velen willen een andere oplossing. In de gemeenteraadsvergadering van 1 april 2019 is hierover gesproken; de raad heeft het besluit uitgesteld en op initiatief van EVA wordt het plan eerst besproken met de inwoners van onze gemeente.
Commotie over de TBS-kliniek in Poortugaal. Immunisatie en openheid zijn hier cruciaal voor het draagvlak voor deze instelling in onze gemeente. Hier schort het nu aan. Bovendien is er nu landelijk ook veel kritiek op het TBS-systeem na het rapport over de moord van Anne Faber.
Commotie ook over de manage aan de Rijsdijk in Rhoon van de familie Bos. Al jarenlang een hoofdpijndossier waarbij de gemeente Albrandswaard mogelijk een dubieuze rol heeft gespeeld volgens een inspreker van de gemeenteraad. Het plan voor de bouw van een appartementencomplex was een prima marktinitiatief. Net zoals andere marktinitiatieven, bijvoorbeeld de Emmastraat in Poortugaal en het Basita-gebouw in Rhoon. Maar!!! Na het starten van een nieuw marktinitiatief doet het College weinig tot niets, het College houdt geen regie. Communicatie met de betrokken omwonenden wordt aan de marktpartij overgelaten. Het College voelt zich geen partij. Ongeruste burgers voelen zich in de steek gelaten!
Albrandswaard krijgt te maken met een aanwijzing van de provincie Zuid-Holland om bijna twee duizend woningen te bouwen; bijna net zoveel woningen als in de dorpskern Portland. College: communiceer met de inwoners van Albrandswaard over de mogelijk grote veranderingen in onze prachtige gemeente! Vecht voor het behoud van onze prachtige omgeving en het dorpse karakter!

COLLEGE: BETREK INWONERS VAN ALBRANDSWAARD!!!

Meer weten? Klik hier