20190307 EVA Nieuwsbrief februari 2019

Enigszins te laat, maar wij wilden de resultaten van de gemeenteraadsvergadering van 4 maart 2019 met u delen.

De resultaten waren teleurstellend. Het College van B&W en de coalitiepartijen vinden het blijkbaar niet nodig om actief voor de bewoners van Albrandswaard op te komen en actief met hen te communiceren over de ontwikkelingen in hun leefomgeving.

Bewoners op de grens van Rhoon-Portland en Barendrecht worden van-het-kastje-naar-de-muur gestuurd. De bestrating van de weg waaraan zij wonen wordt niet aangelegd.

Gratis openbaar vervoer (OV) gaat er uiteindelijk komen. Een goede zaak vindt EVA. Maar het College van B&W heeft besloten om deze regeling niet voor alle doelgroepen toe te passen die in 2018 door de volledige gemeenteraad zijn aangemerkt.
In de uitwerking door het College van B&W mist EVA naast een inkomenstoets ook een vermogenstoets en evaluatiemomenten. Het voorstel van EVA om dit toe te voegen werd verworpen.

Poortugaal heeft “De Boekenstal”, Portland “Het Wijkcentrum”; Rhoon heeft in de nabije toekomst geen voorziening meer waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, boeken lenen, etc. “Het Boerderijtje” (die deze functie vervulde) zit nu nog in “De Klepperwei”, maar moet daar weg. EVA heeft voorgesteld om in het centrum van Rhoon een ruimte te huren om te voorzien in een maatschappelijke behoefte. Ook dit voorstel werd verworpen.

U vindt tevens een korte opsomming van onderwerpen die actueel zijn in de gemeenteraad van Albrandswaard.
Deze zijn:

  • Nieuwe gymzaal Rhoon;
  • Nieuwe woningen Emmastraat Poortugaal.

Meer weten? Klik hier

Basita