20190216 Basita-gebouw, een goede ontwikkeling maar geen regie door de gemeente


Basita

Vertrouwen of geen vertrouwen, dat was de kwestie.
De gemeenteraad is akkoord gegaan met de startovereenkomst voor de Dorpsdijk 115 (oude Basita-gebouw). In de voorbereiding werd het voor EVA duidelijk dat de wethouder tobt met zijn rol. Moet je nu wel of geen contact leggen met omwonenden? Laat je de marktpartij zorgen voor draagvlak, of heeft de wethouder ook een rol? Bas Boender liet in zijn beantwoording weten dat er een duidelijke rolverdeling is bij een marktinitiatief en dat de commerciële partij moet zorgen voor draagvlak. Geen contact dus. Maar hij zei ook dat hij persoonlijk toe gaat zien dat de participatie met bewoners zorgvuldig gevoerd wordt. Wel contact dus.
Om deze dubbele boodschap te ondersteunen, diende EVA een amendement in. We riepen de Leefbaar wethouder op toe te zien dat bewoners en ontwikkelaar overleg voeren met elkaar, de gemeenteraad hierover wordt geïnformeerd en dat dit opgenomen wordt in de startovereenkomst. De coalitie voelde hier niets voor: “omwonenden betrekken staat in de procedure, dus geen steun” (VVD), “alle partijen vinden het belangrijk, maar volste vertrouwen dus geen steun” (StemLokaal), “reguliere procedure laat toe dat er draagvlak moet zijn, dus zullen we amendement niet steunen” (Leefbaar).
De oppositie zag het anders: “amendement geeft aan meer regie te nemen, dat ondersteunen we” (NAP), “dit is een triple A locatie. Pak de regie! Steun aan het amendement” (CU/SGP). Ook PvdA en GroenLinks steunden.
Het amendement werd dus weer weggestemd door de coalitie. Jammer, want een extra controlemiddel door de gemeenteraad had hier geen kwaad gekund.

Basita