20190131 EVA Nieuwsbrief januari 2019

Deze nieuwsbrief staat wederom in het teken van “COMMUNICEREN”.

Het huidige College van Burgemeester en Wethouders blijft hier moeite mee houden.

De afgelopen maand waren er weer twee voorbeelden hoe het niet moet. Is het onwil of onkunde?

Het “Basita” gebouw: Een Beraad & Advies vergadering organiseren, zonder de omwonenden erbij te betrekken. Door een initiatief van EVA is dat alsnog gebeurd.

Het verplaatsen van de voetbalvelden aan de Omloopseweg. B&W heeft nog steeds niet gesproken met de omwonenden. Gelukkig kwam de voorzitter van vv Rhoon tijdens een Beraad & Advies vergadering met een alternatief dat door de aanwezigen positief ontvangen werd.

Nogmaals het EVA motto: COMMUNICEREN = LUISTEREN & PRATEN.

EVA zelf gaat de door EVA georganiseerde Politieke Cafés een andere invulling geven om de contacten met de inwoners van Albrandswaard te intensiveren en te verdiepen.

U vindt ook een korte opsomming van onderwerpen die actueel zijn in de gemeenteraad van Albrandswaard.

Meer weten? Klik hier