20190915 EVA Nieuwsbrief september 2019

Voor de zomervakantie heeft EVA een politiek café georganiseerd over de opgelegde taakstelling om ongeveer 2000 woningen te bouwen. Veel bezoekers die de mening van EVA onderschrijven. Maar – het steeds weer terugkerende probleem: de gemeente Albrandswaard betrekt de burgers er onvoldoende bij. Communicatie met de inwoners over dit soort zwaarwegende onderwerpen is en blijft noodzakelijk!

EVA gaat fietsen langs de lopende en beoogde brouwprojecten. Praten met omwonenden en toekomstige bewoners. Wat gaat goed; wat kan er beter of moet anders. Doe je mee?

PAS (Programma Aanpak Stikstof). Waarschijnlijk heeft u veel over dit onderwerp gelezen, gehoord en gesproken. Voor Albrandswaard heeft PAS waarschijnlijk grote gevolgen. Je kan niet en aan grootschalige woningbouw doen en tegelijkertijd aan natuurontwikkeling doen om de recreatieve rol in onze regio in te vullen. Keuzes maken met de andere gemeentes en de Provincie. Niet alles op het bord van Albrandswaard leggen.

U vindt tevens een korte opsomming van onderwerpen die actueel zijn in de gemeenteraad van Albrandswaard.
Deze zijn:

  • Nieuw gemeentehuis; wordt mooi, maar geen vangnet voor financiele tegenvallers nodig zegt de coalitie;
  • Moties lijken zinloos.

Meer weten? Klik hier