20191216 Motie van de coalitie “Verstandig Besturen” is ongepast.

Het is al jaren bekend dat de Eneco-aandelen verkocht zouden worden en dat dit een groot eenmalig bedrag voor de gemeente Albrandswaard zou betekenen. Dat is ook de reden dat het vorig college de jaarlijkse dividendopbrengsten van de Eneco al uit de begroting heeft geschrapt, zodat we na verkoop niet meteen met een gat in de begroting te maken zouden krijgen.
“De begrotingsbehandeling vorige maand was hét moment om hier als volledige gemeenteraad iets van te gaan vinden. De VVD heeft toen heel bewust geen moties ingediend omdat deze, zoals zij zeiden, veelal geld kosten. Tijdens deze avond hebben de PvdA en Groen Links een heel logisch besluit gevraagd, namelijk om een deel van de opbrengst te reserveren voor duurzaamheid en een deel voor de sociale woningbouw die helaas maar niet van de grond wil komen. De oproep aan het college was om de opbrengsten Eneco te reserveren.”, aldus de fractievoorzitter van EVA.

De volledige oppositie kreeg het toen niet voor elkaar de coalitiepartijen te overtuigen dat dit niet betekent dat zij al geld uit zouden geven wat er nog niet is. Het voorstel vroeg wel om een keuze te maken voor duurzaamheid en sociale woningbouw. De oppositie steunde dit unaniem. De coalitiepartijen wezen beide richtingen af. De coalitie staat helaas met de rug naar de oppositie en de Albrandswaardse samenleving.

Mariëlle Vergouwe van EVA vervolgt: “Het lijkt wel of de coalitie na deze begrotingsvergadering wakker geworden is en nu toch iets wil gaan doen met de middelen die vrij gaan komen. De grootste oppositiefractie EVA heeft met verbazing kennis genomen van de motie van de VVD en haar coalitiegenoten. Het had de coalitie gesierd als ze hier een raadbrede motie voor hadden gemaakt. EVA en ook ander partijen hadden graag meegedacht hoe deze motie er dan uit had kunnen zien. Op 16 december 2019 zijn meerdere handreikingen aan de coalitie gedaan. Deze zijn keer op keer afgeslagen. Wij betreuren dat zeer. Bij de besluitvorming heeft de gehele oppositie zich genoodzaakt gezien zich te onthouden van stemmen en de zaal te verlaten. Wij, als Eva zijn erg teleurgesteld over de opstelling van de coalitie in dit dossier. Wij gaan dan ook, zoals wij dat gewend zijn, zelf aan de burger vragen hoe zij de Eneco opbrengsten op een verstandige wijze willen gaan besteden”.

Basita