20150603 Dyslexie


Verschillende ouders hebben EVA benaderd met de vraag wat de gemeente doet voor kinderen met dyslexie. Zij melden dat een onderzoek naar dyslexie voor hun kinderen op “de lange baan” wordt geschoven. De oorzaak hiervan zou liggen in onduidelijkheid bij de basisscholen over de vergoeding.

Voor de schriftelijke vragen van de EVA fractie, klik hier