20151130 Nieuwsbrief 1 EVA wethouder Maret Rombout

Met onderwerpen zoals: Start nieuwe college, leerlingenvervoer, gesprek met huisartsen over zorgtaken, haar nieuwe uitdaging sport.

Klik hier