20152212 Extra geld voor de jeugdzorg


Naar aanleiding van een ingekomen brief wil de EVA fractie weten of een bedrag bestemd voor de regionale aanpak van de jeugdwerkloosheid niet is aangewend voor dit doel, maar dat het gebruikt is voor het dekken van het gemeentelijke tekort van de gemeente Rotterdam.

Voor de schriftelijke vragen van de EVA fractie, klik hier