20160411 Nieuwsbrief 3 EVA wethouder Maret Rombout

Met onderwerpen zoals: koerswijziging zorgkantoor CZ, toezicht kwaliteit WMO, doorontwikkelen wijkteams, een pilot bewegen voor ouderen op recept.

Klik, hier