20160425 Nieuwsbrief 5 EVA wethouder Maret Rombout

Met onderwerpen zoals: wat er allemaal kan gebeuren op een werkdag, cijfers GGD / toezichtkader WMO, aansturing CJG (centrum voor jeugd en gezin).

Klik hier