20161004 Samenwerking met bibliotheek Barendrecht wordt beëindigd (de service punten blijven bestaan)


Enkele jaren terug is in de gemeente gekozen voor een andere invulling van de bibliotheekfunctie. Bij de besluitvorming zijn schattingen gemaakt ten aanzien van het gebruik. De EVA fractie wil een actueel beeld krijgen.

Voor de schriftelijke vragen van de EVA fractie, klik hier