20160516 Nieuwsbrief 8 EVA wethouder Maret Rombout

Met onderwerpen zoals: lobby bij VNG voor OAB (Onderwijs Achterstands Budget), nieuw beleid en het gesprek met de raad, overleg SWA en vluchtelingenwerk, sportclinics voor kinderen met de buurtsportcoaches en RWA.

Klik hier