20160523 Nieuwsbrief 9 EVA wethouder Maret Rombout

Met onderwerpen zoals: bezoek sportaccomodaties, workshop ambtenaren: ruim op die regels, gesprek met bestuur Sordino, regeling investeringssubsidies sport.

Klik hier