20181001 Louwerensplein – EVA motie wordt niet ondersteund


Louwerensplein

EVA diende in de raadsvergadering een motie in, die het college opriep met bewoners en winkeliers in overleg te gaan rondom de inrichting van Louwerensplein in Rhoon. Het ingediende marktinitiatief van slager Koot is door EVA positief ontvangen. Parkeren blijft echter een probleem, ook wanneer de nieuwe ontwikkeling voorziet in eigen parkeeropgave. EVA weet dat bewoners en ondernemers goede ideeën hebben over een meer optimale inrichting aldaar. Onze motie werd helaas niet gesteund door de voltallige coalitie. De wethouder ontraadde hem zelfs. In het debat met onze fractievoorzitter Thomas van der Knaap, gaf hij wel toe dit uit te voeren. Volgens wethouder Boender staat ‘participatie’ immers in het coalitiedocument en ‘het Louwerensplein’ in de programmabegroting en daarmee was alles gezegd.
EVA zal de komende maanden natuurlijk nadrukkelijk volgen op welke wijze het meedenken door bewoners en ondernemers wordt toegestaan.