20181001 Overlast Delta – Mooie woorden in verkiezingstijd, maar nu?


Delta

Het Regionaal Veiligheidsoverleg heeft een beleidsplan geschreven voor 2019-2022. Hierin geven zij aan welke prioriteiten zij geven voor de inzet van politie in de hele regio. Het gaat om brede beleidslijnen, zoals o.a. inzet op contraterrorisme, ontwikkeling cyberbewustzijn en het prepareren op vraagstukken/conflicten in andere delen van de wereld. Kortom geen gangbare Albrandswaardse zaken, hoewel EVA goed begrijpt dat dit zeer belangrijke onderwerpen zijn in onze regio.
De gemeenteraad werd gevraagd om een zienswijze in te dienen over dit plan. Oftewel: heeft de gemeenteraad bedenkingen? Nee, we hebben geen bedenkingen. Wél heeft EVA, samen met de NAP, gevraagd om extra aandacht voor Antes/Delta en de Kijvelanden. Het is niet alsof het hier nu zo rustig is de laatste jaren. Én bovendien is er extra politiesterkte te verdelen. Albrandswaard komt daar nu niet in voor. In een 1e reactie liet de portefeuillehouder Wagner nog weten, dat hij op elke gelegenheid aandacht vraagt voor Delta en dat in de zienswijze is opgenomen dat we juist vanwege Delta het belangrijk vinden dat het wijkteam op sterkte blijft (of woorden van gelijke strekking). Alle politieke partijen blij. Bij beter lezen bleek dat er met geen woord gerept werd over Delta in de zienswijze.
Vandaar dat NAP en EVA dit tijdens de vergadering wilden corrigeren. Een amendement heet dat.
Het bleek te ingewikkeld. De portefeuillehouder kwam wat terug op de eerdere uitlatingen en ook de coalitiepartijen begrepen niet waar we ons druk om maakten. Zo zie je maar….