20181001 Het Huis van Albrandswaard – Gaat dat financieel wel goed?


gemeentehuis

Het bouwen van een nieuw gemeentehuis (iets waarvan de VVD in de campagne van 2014 aangaf dit nóóit te doen!) is voor elke gemeente een heel risicovol project. Dit geldt zeker voor Albrandswaard. Na het debacle aan de Viaductweg, waar we een nog lang niet afgeschreven pand zomaar sloopten en inwisselden voor een hele dure huur aan de Hofhoek in Poortugaal, moeten we nu geen fouten maken.
Een speciale begeleidingscommissie, bestaande uit raadsleden van álle partijen, werd goed op de hoogte gehouden van elke stap. Een stap op weg naar een nieuw huis. Een huis dat goedkoper moet worden dan wat we de afgelopen 15 jaar hebben verhuurd. De keuze voor een nieuwe plek is een politieke keuze geweest, die unaniem was. Er is geen inbreng van inwoners gevraagd. Daar kun je iets van vinden, maar zo is het gegaan. Prijs en toegankelijkheid hebben een belangrijke rol gespeeld. Het is nu tijd voor volgende en tevens grote stappen, waaronder de aankoop van de grond bijvoorbeeld. Dit is dan ook het moment dat de nieuwe partij GroenLinks dit dossier goed wil doorgronden, alvorens ook verantwoordelijkheid te dragen voor de besluiten. En als nieuw lid vielen hem dingen op en heeft hij een aantal terechte vragen.
GroenLinks vroeg in de raad steun voor hun motie die het college opriep om de aankoop van de bouwgrond uit te stellen tot na de gunning van de aanbesteding, een overzicht te maken van alle te verwachten kosten, alle denkbare financiële risico’s in kaart te brengen en dit aan de gemeenteraad voor te leggen als reflectie/evaluatiemoment.
Hoeft niet tot vertraging te leiden, ook niet tot kostenverhoging en heeft ook geen invloed op de onderhandelingen over de grondprijs. Het leidt wellicht wel tot een beter draagvlak, beter bewustzijn van risico’s en een moment waar een goede afweging nog te maken is. Prima toch?
Maar hoewel de kersverse politicus goed uitlegde wat de bedoeling van de motie was, de wethouder van het CDA in debat met onze fractievoorzitter alle punten uit de motie al overnam, was steun voor deze motie een brug te ver. “Bezinning leidt tot vertraging”, waren de wijze woorden van het CDA-lid Lennard Goudriaan. Zowel college als alle coalitiepartijen wezen de motie naar de prullenmand.