20181031 EVA Nieuwsbrief oktober 2018

In deze nieuwsbrief gaan wij in op een aantal financiële zaken.

In de herfst van elk jaar speelt EVA een begrotingsspel tijdens de straatacties. De voorbijgangers worden keuzes voorgelegd hoe om te gaan met het gemeentelijke huishoudboekje. Elke inwoner wil natuurlijk zoveel mogelijk geld door de gemeente laten uitgeven aan die zaken die de inwoner zelf belangrijk vindt. Dat geld is er natuurlijk niet altijd; m.a.w. er moeten keuzes gemaakt worden. Wat wordt het? De gemeentelijke belastingen omhoog of bezuinigen? Elk jaar opnieuw is de uitkomst weer verrassend.

Binnenkort vindt er een belangrijke vergadering van de gemeenteraad plaats, namelijk de begrotingsbehandeling voor het jaar 2019. In de nieuwsbrief vindt u een korte uitleg hoe de gemeente Albrandswaard aan geld komt en hoe het wordt uitgegeven.

Er wordt ook ingegaan op een aantal ontwikkelingen m.b.t. het nog te bouwen gemeentehuis en het verhuizen van de voetbalvelden aan de Omloopseweg in Rhoon

Meer informatie vindt u in onze nieuwsbrief.

Eveneens geven wij u een korte opsomming van onderwerpen die actueel zijn in de gemeenteraad van Albrandswaard.

Meer weten? Klik hier