20181112 APL-gebouw, een andere bestemming


APL gebouw

Het “APL-gebouw” aan de Stationsstraat in Rhoon-Noord gaat omgebouwd worden naar woningen. EVA is daar een groot voorstander van en heeft dit initiatief vanaf het begin omarmd. Meer gelijkvloerse woningen voor ouderen en kleine appartementen voor starters komen rechtstreeks uit ons verkiezingsprogramma.

Toch zit er een gemist randje aan. Het plan had nog passender geweest wanneer er een aantal appartementen in de sociale huursector wordt gebouwd. Een oproep aan de wethouder van Leefbaar Albrandswaard door de NAP om dit nog te proberen vond gehoor bij EVA, GroenLinks, PvdA, CU en Leefbaar Albrandswaard. Maar dit was in de voorbereidende vergadering. Tijdens de raadsvergadering bleef daar niet veel meer van over. PvdA was weer niet aanwezig en Leefbaar zweeg in alle talen. Hun wethouder antwoordde op de vragen van EVA nog wel dat hij met vertegenwoordigers van de initiatiefnemer had gesproken, maar dat dit idee niet in warme aarde viel. Daarmee was voor hem de kous af.

EVA is zich bewust dat ook wij deze “eis” eerder op tafel hadden kunnen leggen. Een jaar eerder is het plan door de gemeenteraad al aangepast naar meer betaalbare woningen. Maar de druk om sociale woningen te bouwen neemt nu eenmaal bijna maandelijks toe. En elke woning telt!