20181107 Agenda van de samenleving?


Agenda samenleving

Voor het eerst presenteert een gemeentebestuur geen college werkprogramma met ambities voor de komende vier jaar. Het huidige college werkt liever met “de Agenda van de Samenleving”. Deze agenda wordt gevormd door de wensen uit de Albrandswaardse samenleving zelf. “De samenleving verandert snel en deze agenda verandert makkelijker mee, dan een collegeprogramma dat je voor vier jaar schrijft”, is de reactie. Wel, hier kun je van mening verschillen. Per slot van rekening is het voor veel inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties wel fijn te weten wat voor beleid dit college voorstaat de komende jaren.
EVA is een groot voorstander van: “eerst vragen dan doen”, dus het idee om vooral eerst je oor te luister te leggen en daar je programma door te laten bepalen is een goed idee. Onze fractievoorzitter was dan ook nieuwsgierig hoe deze agenda tot stand is gekomen. Met wie is gesproken en hoe is men tot deze keuzes gekomen? Het antwoord van wethouder Goedknegt bleek even eenvoudig als teleurstellend. De tijd was te kort, tot nu toe is nog niet veel gesproken met de samenleving, maar dat gaat vanaf nu wel gebeuren.
Prima, dan is het nu dus toch een college werkprogramma. Niet voor 4 jaar, maar voor een jaar of twee. Daarna kan de samenleving de kleur wellicht meer bepalen…