20181107 EVA geeft inwoners een plek aan tafel


Plek aan tafel

VVD en GroenLinks dienden tijdens de begroting een motie in om een klankbordgroep samen te stellen vanuit de gemeenteraad om duurzame innovaties te bespreken. Uitgaande van de Agenda van de Samenleving willen partijen de gemeenteraad meer betrekken en bewust maken op het gebied van duurzaamheid.
Sinds jaar en dag pleit EVA er echter voor dat de gemeente meer gebruik moet maken van de kennis van inwoners. Het is dan ook meer dan gepast dat hen wordt gevraagd mee te denken over deze belangrijke onderwerpen. De gemeenteraad steunde dit unaniem.