20181105 Sportcomplex De Omloop


Sportcomplex De Omloop

Het houdt veel mensen bezig: een nieuwe plek voor sportcomplex De Omloop. Belanghebbenden zijn de besturen van de verenigingen, de leden en de omwonenden van het huidige sportpark, maar ook de bewoners aan de Rijsdijk en Omloopseweg. Daar het college op dit moment haar oog al heeft laten vallen op een nieuwe plek aan de Rijsdijk-Omloopseweg, is deze laatste groep bewoners een belangrijke groep. Toch lijken zij niet de eerste gesprekspartner van de gemeente te zijn.
In de begroting 2019, die maandag 5 november ter besluitvorming voor lag, werd de beoogde locatie in de Rand van Rhoon genoemd als nieuwe locatie voor de Omloop. Instemmen met de begroting betekende dus instemmen met deze locatie. Dat ging EVA te ver. De gemeenteraad heeft namelijk in 2017 besloten dat er eerst een gedegen alternatievenstudie moet komen, waarna de gemeenteraad een keuze moet maken. EVA heeft dit besluit teruggehaald en vroeg steun om de tekst nu uit de begroting te schrappen. Buiten de CU-SGP kon iedereen zich hier in vinden. Het wachten is nu op de uitkomsten van een goed onderzoek.