20181105 Koningsdag, BOA’s en vlagvertoon


Vlagvertoon

Soms staat de symboliek van moties voorop. Deze moties komen uit de campagnetijd of behoren tot de kroonjuwelen van een partij. Zo behoren BOA’s tot de kroonjuwelen van de VVD. Waar EVA wil investeren in wijken en bewoners, wil de VVD meer BOA’s. De motie “We zien onze BOA’s graag”, is wel door EVA gesteund. Het roept op tot evaluatie van de resultaten van de BOA’s. Over de resultaten gaan we later in gesprek.
De motie “Evenementen”, kwam van Leefbaar Albrandswaard. Zij hebben in de campagne geroepen dat Griendpop, de Landbouwdag en Koningsdag terug moet. EVA heeft deze motie gesteund, omdat hij opriep tot evaluatie en inzicht voor verenigingen en ondernemers. EVA is tevreden over het verloop van Koningsdag de laatste jaren. In alle kernen zijn kinderen actief met spelletjes en kleedjesmarkten. De ondernemer, Ad Jansen, die het voor een aantal jaar is gegund middels een openbaar proces, heeft dat naar onze mening uitstekend gedaan!
En toen kwam het vlagvertoon. Een motie van CU/SGP om in navolging van de Tweede Kamer in de raadszaal de Nederlandse en Europese vlag te plaatsen leidde tot debat toen Leefbaar geen Europese vlag wenste. Om (bijna) iedereen te vriend te houden verdween Europa uit de motie. GroenLinks stemde tegen de motie, samen met de EVA-raadsleden van der Knaap en Rombout.