20180903 Hoogspanningskabels. Een gezondheidsprobleem?


Hoogspanning

EVA legt zorgen over hoogspanningskabels bij College.

Bewoners benaderden EVA met hun zorgen over mogelijke gezondheidsproblemen voor mensen die te dichtbij ondergrondse hoogspanningskabels wonen. Volgens een RTL programma zijn vooral kinderen kwetsbaar. Verder onderzoek is nog gewenst.
De vraag of er echt sprake is van gevaar voor de volksgezondheid wanneer je te dichtbij woont en of er in Albrandswaard ook woonsituaties zijn waar we ons zorgen over moeten maken, hebben we neergelegd bij het College van B&W.
De beantwoording van het College is voor EVA nu voldoende. Er is aangegeven dat er slechts 1 ondergronds tracé is en dat de dichtstbijzijnde woning er 80 meter vandaag ligt. Dit zou volgens het RIVM meer dan voldoende afstand zijn.