20160404 De buurtbus is een groot succes


Na het opheffen van de reguliere buslijn door de RET in 2010/2011 zijn de toenmalige EVA-raadsleden Arda van der Heide, Hans de Bruyn en Rob Littel een burgerinitiatief gestart dat uiteindelijk geleid heeft tot deze buurtbus.

De buurtbus (lijn 602) verbindt de dorpskernen Portland, Poortugaal en Rhoon met elkaar. Binnen zeven maanden hebben al 10.000 reizigers gebruik gemaakt van de buurtbus. Dat konden we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Een studente op weg naar het Albeda Collega werd bij station Rhoon verrast met een bos bloemen en een cadeaubon!

Sidney Huddleston Slater, productmanager voor- en natransport van de RET, is enthousiast over het succes: “Buurtbus 602 wordt verzorgd door vrijwilligers in een gebied waar al enkele jaren geen RET bus meer reed. De buurtbus is ontstaan vanuit een burgerinitiatief, met veel steun vanuit de gemeente. Het is mooi om te zien dat de buurtbus zo’n succes is en breed gedragen wordt onder de bewoners.”

De buurtbus heeft plek voor acht personen en rijdt op werkdagen van 07.00 tot 19.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur eens per uur. Je kunt in de bus gebruikmaken van de OV-Chipkaart en er geldt een zelfde tarief als in de andere RET buslijnen

20160208 Grote opkomst bij debat over vergunninghouders


Debat Vergunninghouders

De opkomst bij het debat over de huisvesting van statushouders was groot. Veel mensen dachten dat er iets werd besloten over een asielzoekerscentrum of andere opvang. Dit was niet het geval. Het ging over het bouwen van sociale huurwoningen om asielzoekers met een vergunning te kunnen huisvesten. Dit is geen besluit van de gemeente. Het Rijk verplicht de gemeente om te voorzien in huisvesting van statushouders.

20152212 Extra geld voor de jeugdzorg


Naar aanleiding van een ingekomen brief wil de EVA fractie weten of een bedrag bestemd voor de regionale aanpak van de jeugdwerkloosheid niet is aangewend voor dit doel, maar dat het gebruikt is voor het dekken van het gemeentelijke tekort van de gemeente Rotterdam.

Voor de schriftelijke vragen van de EVA fractie, klik hier

20151210 Eerlijke tarieven in de thuiszorg


Er zijn signalen dat aanbieders van thuiszorg failliet gaan omdat gemeenten zo goedkoop mogelijk contracten afsluiten waardoor de professionaliteit van de zorg drastisch afneemt en waardoor de arbeidsmarktpositie van medewerkers in de thuiszorg verslechterd.

Voor de schriftelijke vragen van de EVA fractie, klik hier

20151031 EVA bestaat 10 jaar en afscheid Bert Euser


EVA 10 jaar - Afscheid Bert Euser

Op 31 oktober 2015 bestond EVA 10 jaar. Dat is gevierd met een groot aantal leden en genodigden in het kasteel van Rhoon.

Begin 2015 heeft Bert Euser afscheid genomen van de actieve politiek in Albrandswaard. Op deze bijeenkomst werd Bert bedankt voor zijn enorme bijdrage aan de ontwikkeling van onze partij. Bert is vanaf nu erelid van EVA.
Voor zijn afscheidsspeech, klik hier

20150603 Dyslexie


Verschillende ouders hebben EVA benaderd met de vraag wat de gemeente doet voor kinderen met dyslexie. Zij melden dat een onderzoek naar dyslexie voor hun kinderen op “de lange baan” wordt geschoven. De oorzaak hiervan zou liggen in onduidelijkheid bij de basisscholen over de vergoeding.

Voor de schriftelijke vragen van de EVA fractie, klik hier

20150330 Veiligheid van ouderen bij langer thuis wonen


Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente ervoor verantwoordelijk dat mensen langer thuis blijven wonen. Hulp uit het eigen sociale netwerk en hulp op maat van de gemeente, moeten ertoe leiden dat ouderen minder snel in verzorgingstehuizen worden opgenomen, minder snel van specialistische hulp gebruik hoeven te maken en langer thuis blijven wonen.
EVA vindt dat met deze ontwikkeling ook meer aandacht moet zijn voor de veiligheid van ouderen. Ouderen zijn kwetsbaar als het gaat om veiligheid in de woonomgeving. Denk hierbij aan inbraak, babbeltrucs, val-risico en brandveiligheid. Met vaak trauma, ernstig letsel of dodelijke slachtoffers tot gevolg. Juist bij ouderen is sprake van aantoonbaar hogere risico’s of een groot gevoel van onveiligheid.

Voor de schriftelijke vragen van de EVA fractie, klik hier